18 Soalan Lazim (FAQ) Kursus Induksi PP-PPD-PPB/PP-PPT/PPL/SLDN

Kursus Induksi pun banyaknya FAQ?

Artikel sebelum ni cuma ada 8 FAQ Pegawai Penilai (PP) / Tenaga Pengajar (TP) tapi kursus induksi yang cuma 1-2 hari ni ada 18 FAQ, fuyoh!

Sebab masih Raya Cina, jadi min cuba peras otak fikir sampai lapan belas (sap fatt @ pasti huat@kaya!) la! Mana tahu, tahun 2021 ni ISE Education dapat laksanakan 18 sesi pelbagai induksi di seluruh Malaysia, termasuk Malaysia Timur 🙂

Huat Pals Is A New CNY Mini Game On Google Pay To Win Up To $88.88

1. Apakah itu kursus induksi?

Kursus Induksi Pentauliahan Persijilan Kemahiran Malaysia merupakan kursus jangka masa pendek yang dilaksanakan selama satu atau dua hari. Tujuan utama kursus ini adalah untuk memenuhi syarat kriteria personal pentauliahan dan pakar industri. Ia terbahagi kepada empat (4) jenis, iaitu kursus induksi:

 1. Pegawai Penilai – Pegawai Pengesah Dalaman – Pengurus Pusat Bertauliah (PP-PPD-PPB),
 2. Pegawai Pengesah Luaran (PPL),
 3. PP-PPT dan
 4. SLDN

2. Apakah syarat menyertai kursus induksi?

Kelayakan anda adalah:-

 1. Warganegara Malaysia; atau
 2. Pemastautin Tetap (PR); dan
 3. Berumur 18 tahun ke atas.

*Bagi Kursus Induksi Pegawai Pengesah Luaran (PPL), peserta perlu memenuhi syarat tambahan iaitu telah lulus Kursus Induksi PP-PPD-PPB dengan jayanya;

3.         Apakah kepentingan setiap kursus induksi?

i.   Pegawai Penilai – Pegawai Pengesah Dalaman – Pengurus Pusat Bertauliah (PP-PPD-PPB).
– Merupakan salah satu syarat lantikan personel pentauliahan Pusat Bertauliah (PP / PPD / PPB)

ii. Pegawai Pengesah Luaran (PPL).
– Merupakan salah satu syarat lantikan personel PPL

iii. Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT).
– Merupakan salah satu syarat lantikan personel PPT seperti penyelaras di PB-PPT, PP-PPT & PPL-PPT

iv. SLDN
– Merupakan salah satu syarat lantikan personel pentauliahan PB SLDN;
a. Syarikat SLDN
Pengurus Pusat Bertauliah (PPB), Penyelaras Syarikat SLDN dan Coach
b. Pusat Latihan SLDN
Pengurus Pusat Bertauliah (PPB), Penyelaras Pusat Latihan SLDN dan
Pengajar SLDN
c. Syarikat Latihan Dalaman (in-house)
Pengurus Pusat Bertauliah (PPB), Penyelaras, Coach dan Pengajar SLDN

Kursus Induksi - Syarat Lantikan Personel

4.         Adakah saya dilantik secara automatik untuk jawatan berdasarkan kursus induksi yang saya ikuti?


Lantikan anda, samada sebagai PP, PPD atau PPB, adalah oleh Pusat Bertauliah JPK yang bakal mengambil anda sebagai personel mereka. Namun, anda perlu diperakukan oleh PPKSPP terdahulu. Selain sijil kursus induksi PP-PPD-PPB, anda juga perlu sijil lain, bergantung kepada jawatan anda. Sila rujuk gambarajah di bawah.

Kursus Induksi - Syarat Kelayakan Personel PBSLaPB

Lantikan sebagai Pegawai Penilaian & Verifikasi (PPV) pula dilakukan oleh Unit Pentauliahan Personel & Pakar, Program Kelayakan Kekompetenan, CIAST di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

 1. PPL-SLaPB : Pegawai Pengesah Luaran Sistem Latihan Program Bertauliah;
 2. PPL-SLDN : Pegawai Pengesah Luaran Sistem Latihan Dual Nasional;
 3. PP-PPT : Pegawai Penilai Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu;
 4. PPL-PPT : Pegawai Pengesah Luaran Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu
 1. Sebarang pertanyaan berkaitan MySpike boleh e- mel ke helpdesk myspike@mohr.gov.my atau login ke MySPIKE > Pengguna > Pelanggan JPK > Senarai Aduan Pengguna
 2. Pertanyaan berkaitan dengan isu PPV secara amnya boleh e- mel ke ppv@ciast.gov.my

5. Saya ingin dilantik sebagai PPL-PPT. Perlukah saya ikuti kursus induksi PPL-PPT?

Tiada kursus yang perlu diikuti untuk dilantik sebagai PPL-PPT.
Anda cuma:
i) Perlu dilantik sebagai PP-PPT selama 2 tahun ataupun
ii) Telah menadatangani 30 portfolio SKM/DKM secara PPT

6. Siapakah yang mengeluarkan sijil?

Sijil adalah dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) yang boleh dicetak oleh anda sendiri melalui sistem nanti, jika lulus.

7.         Bilakah sijil akan dikeluarkan selepas mengikuti kursus induksi?

Fasilitator kursus perlu masa untuk menyemak jawapan dan merekodkan keputusan serta dimaklumkan kepada urusetia. Barulah sijil boleh dicetak daripada sistem, biasanya dalam tempoh 1-2 bulan.

8.         Bagaimana cara untuk mendapatkan semula sijil induksi sekiranya hilang?

Surat rasmi permohonan gantian berserta satu salinan laporan polis atau akuan sumpah serta salinan Kad Pengenalan perlu dikemukakan dan dihantar kepada :

Unit Kursus Induksi Pentauliahan,
Program Kelayakan Kekompetenan,
CIAST
Jalan Petani 19/1, Seksyen 19, 40300 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.

9. Adakah sijil kursus induksi mempunyai tempoh sah laku?

Sijil Kursus Induksi adalah sah untuk tempoh 3 tahun selepas kursus untuk tujuan pelantikan pertama jawatan personel Perakuan Pengiktirafan Kelayakan Sebagai Personel Pentauliahan (PPKSPP) dan Pegawai Penilaian dan Verifikasi (PPV)). Sekiranya anda tidak dilantik selepas tempoh 3 tahun, sijil induksi berkenaan tidak sah untuk pelantikan dan perlu mengulang semula kursus induksi berkenaan.

10.       Adakah saya perlu membaharui jawatan saya?

i) PP/PPD/PPB – Setiap 3 tahun melalui PPKSPP
ii) PPV – Setiap 3 tahun, ada penilaian pembaharuan PPV (Pegawai Penilaian Verifikasi). Sila rujuk www.ciast.gov.my > course > PPV Assessment untuk memohon menghadiri Bengkel Penilaian Pembaharuan PPV

11. Bolehkah saya diberi surat perakuan (PPKSPP) bagi jawatan PP dan PPD secara serentak?

Ya, surat perakuan (PPKSPP) PP dan PPD boleh dikeluarkan secara serentak kepada anda jika memenuhi syarat dan kriteria lantikan. Walaubagaimana pun, pihak PB perlulah melantik anda untuk satu jawatan dalam satu masa dan tertakluk kepada syarat dan peraturan pentauliahan yang ditetapkan oleh Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia.

12.       Adakah semua personel pentauliahan JPK diwajibkan memiliki Sijil Teknik Mengajar, VTO (I-031-3)?

Tidak semua personel pentauliahan JPK dikehendaki memiliki VTO. Berikut adalah personel yang disyaratkan memiliki sijil teknik mengajar VTO (I-031-3)

 1. PP bagi semua program;
 2. PP bagi program VTO (I-031-3) @ nama lama PP-PLV; dan
 3. PPD bagi program VTO (I-031-3) @ nama lama PPD-PLV.

13.       Sekiranya personel yang berkhidmat di PB belum memiliki SKM tetapi telah lulus kursus induksi PP-PPD-PPB dan memiliki sijil VTO (I-031-3) serta sedang mengambil SKM Tahap 3 secara PPT. Adakah personel tersebut layak untuk dilantik sebagai PPD atau PP di Pusat Bertauliah JPK?

i.  Mereka layak untuk dilantik sebagai PP/PPD bagi program SKM Tahap 1, 2 dan 3 secara bersyarat untuk tempoh 2 tahun.

ii.  Dalam tempoh 2 tahun  bersyarat PP/PPD dikehendaki melengkapkan SKM Tahap 3 secara PPT.

iii. Selepas tamat tempoh tersebut sekiranya PP/PPD belum lulus SKM Tahap 3 secara PPT.

14.        Bilakah surat PPKSPP akan diterima oleh Pusat Bertauliah selepas permohonan telah di buat?

Surat PPKSPP boleh dicetak secara atas talian melalui URL https://www.myspike.my selepas Mesyuarat Perakuan Personel Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (MPPSPKM)  dijalankan pada setiap hujung bulan. Permohonan yang diterima selepas tarikh tamat pada bulan berkenaan tidak akan diproses dan ianya akan diproses ke bulan berikutnya.

15.       Bolehkan seseorang mengikuti kursus VTO sekiranya tiada pengalaman kerja, tetapi mempunyai sijil DKM bidang elektrik.

YA, boleh mengikuti kursus VTO dengan syarat memiliki sijil SKM Tahap 3 dan ke atas.

16. Personel yang berkhidmat di PB SLDN secara sepenuh masa tidak memiliki sijil akademik atau SKM tetapi berpengalaman mengajar kemahiran melebihi 5 tahun dan telah menghadiri Kursus Latihan Pengajar SLDN adakah layak untuk dilantik sebagai Pengajar SLDN?

Personel tidak layak dilantik sebagai Pengajar SLDN kerana :

 1. Belum menghadiri Kursus Induksi SLDN
 2. Tidak memiliki sebarang kelayakan kemahiran yang berkaitan.

17.         Bilakah kursus induksi PP-PPD-PPB, PP-PPT, PPL & SLDN anjuran ISE Education Sdn Bhd yang akan datang?

Sila rujuk kpeada Jadual Kursus Induksi JPK 2021.

18.         Bagaimana hendak menyertai kursus induksi?

Pendaftaran peserta hendaklah dibuat melalui penganjur berdaftar seperti ISE Education Sdn Bhd dengan mengisi borang permohonan dan bayaran RM350 dahulu. Sila nyatakan induksi mana yang anda ingin ikuti.
Butiran bayaran: Maybank 514589385943, ISE Education Sdn Bhd.

Daftar Kursus Induksi PP-PPT
Sila nyatakan kursus induksi yang anda ingin ikuti

8 Soalan Lazim (FAQ) Pegawai Penilai (PP)/Tenaga Pengajar Kemahiran

恭喜发财,万事如意

8 Soalan Lazim (FAQ) Pegawai Penilai/Tenaga PengajarKemahiran?

Pegawai Penilai (PP) atau tenaga pengajar kemahiran? Tahukah anda apa persamaan dan perbezaan antara dua ni? Kalau tak, sila baca lebih lanjut di sini.

Anda mungkin tertanya-tanya, mengapa 8 sahaja? Bukan 10, bukan 5?
Sebenarnya, ia boleh sebarang bilangan yang berkemungkinan, tapi mengikut budaya orang Cina, angka 8 tu sangat ONG! Ia kedengaran seperti Huat dalam bahasa Kantonis ataupun Mandarin. Jadi min pun senaraikan 8 sahaja, nak buang semua suay@perkara buruk COVID-19 ni.

In modern China, ‘8‘ is associated with wealth. ‘Eight‘ (八) in Chinese is pronounced ‘ba’ and sounds similar to fa (发, trad. 發, i.e. facai 发财), meaning “well-off” or “getting rich in a short time”. Thus 8 is said to invite great wealth.

1. Apakah syarat untuk menjadi Pegawai Penilai (PP)?

“Pengajar Penilai@Pegawai Penilai” ertinya personel di pusat bertauliah yang memenuhi kelayakan dan diperakui oleh Ketua Pengarah untuk mengajar dan menilai keterampilan pelatih di pusat bertauliah yang ditetapkan;

Selain syarat am seperti warganegara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas, berikut adalah tiga lagi sijil yang perlu dimiliki oleh seseorang Pegawai Penilai.

a. Sijil Induksi PP-PPD-PPB
b. Minimum SKM3 ke atas
c. Sijil VTO

Pegawai Penilai - Syarat Kelayakan

2. Saya pemegang Diploma/Ijazah Akademik, minat jadi tenaga pengajar kemahiran, boleh ke?

Nampaknya ramai graduan Universiti seperti anda berminat untuk mengajar bidang kemahiran dan nak tahu kelayakkannya. Sekiranya sekadar nak jadi tenaga pengajar kemahiran, tak susahpun. Selain memenuhi syarat am seperti PP, cuma perlu mempunyai pengalaman kerja serta kelayakan teknikal yang diperakui oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) DAN LULUS kursus induksi PP-PPD-PPB.

Tetapi, peluang kerja yang lebih banyak peluang adalah jawatan sebagai Pegawai Penilai (PP). Ia diperlukan oleh semua Pusat Bertauliah JPK@PLK, awam ataupun swasta, untuk memenuhi syarat pentauliahan serta kapasiti pelajar yang boleh diambil oleh PLK tersebut.

3. Saya pemegang Diploma/Ijazah Akademik, minat jadi Pegawai Penilai, boleh ke?

Boleh, syaratnya sama seperti No 1. Jika anda tiada pengalaman kerja yang mencukupi (min 3 tahun), disyorkan anda kerja dalam bidang kemahiran yang anda bakal nak mohon SKM3 nanti sehingga cukup 3 tahun ke atas supaya layak mohon SKM3 secara PPT.

Dalam masa ni, kumpulkan bukti-bukti ketrampilan yang cukup dan memenuhi kandungan NOSS (Aktiviti Kerja) untuk pembangunan portfolio anda nanti.

Jika anda dah ada pengalaman dalam bidang kemahiran ikut bidang NOSS melebihi 3 tahun, mohonlah SKM3 dulu secara PPT, sebelum mengikuti kursus VTO.

4. Saya pemegang Sijil Vokasional Malaysia (SVM) / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) sahaja, nak jadi Pegawai Penilai, boleh ke?

Sama seperti No 3, boleh. Anda juga perlu mendapatkan Sijil Kemahiran Malaysia 3 atau lebih tinggi kerana SVM/DVM tidak setara dengan SKM/DKM.

5. Saya sudah ada pengalaman mengajar bidang kemahiran selama 8 tahun, bolehkah diecualikan daripada VTO?

Tiada pengecualian tetapi sekiranya anda telah mengajar dalam bidang kemahiran yang ada bidang NOSSnya lebih daripada 4 tahun, bolehlah mohon sijil VTO secara PPT. Pastikan anda ada lantikan daripada majikan ataupun deskripsi tugasan yang jelas menyatakan anda mengajar budak/pekerja di bawah anda.

6. Saya sedang bekerja, boleh berkursus VTO secara separa masa ke?

Boleh, selain CIAST/sesetengah Pusat Bertauliah JPK swasta yang tawarkan secara sepenuh masa, anda boleh pilih untuk belajar secara sepenuh masa dengan I Smart Educare, PB VTO yang sudah lama dalam bidang ini.

Kursus adalah pada hujung minggu selama 6 bulan diikuti oleh internship 6 bulan di PB pilihan anda (sama program dengan bidang SKM anda).

7. Di mana saya boleh ambil VTO?

Sehingga 2019, cuma ada 50+ Pusat Bertauliah JPK yang masih ditauliahkan (tapi bukan semuanya aktif). Juga, tiada lagi pentauliahan Pusat baru untuk program VTO lagi 2019.
Setahu min, Pusat yang masih aktif menawarkan program VTO oleh pihak swasta (selain CIAST serta kampus satelitnya di seluruh Malaysia) ada di Kedah, P. Pinang, KL & Selangor (majoriti di sini), JB, Pahang, Sabah & Sarawak. Semua pusat ni adalah kenalan min, jadi kalau perlukan maklumat lanjut, boleh daftar minat anda di sini.

8. Bila saya boleh daftar untuk kursus VTO?

Bergantung kepada negeri mana, pengambilan setiap Pusat Bertauliah adalah berbeza.
Yang di KL, Selangor & Sabah, dijangka ada pengambilan awal bulan Mac 🙂
Berminat? Dah bersedia?

Daftar Kursus Induksi PP-PPT
Jangan Terlepas Peluang
Kalau terlepas, kena tunggu 6 bulan kemudian!

3 Cabaran Pentauliahan Online (PB/Program) Serta Cadangan Mengatasinya

Cabaran Pentauliahan Online (PB/Program)

Sebelum kita bincang cabarannya, mari kita lihat apa itu Pentauliahan Online (PB/Program) secara ringkasnya.

Ia adalah satu proses di mana Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) membuat lawatan pentauliahan, tak kira untuk:

 1. Permohonan Pusat Bertauliah Baru (serta program) ATAU
 2. Pembaharuan Pusat Bertauliah (sedia ada, beserta program

Untuk kategori:

 1. Pusat Bertauliah SLaPB – Pusat Latihan Kemahiran Awam @ Swasta ATAU
 2. Pusat dan Syarikat SLDN

Makluman rasmi yang diisu oleh JPK pada 5 Februari 2021 adalah berkaitan Aktiviti Latihan Kemahiran Dan Pentauliahan Program Bertauliah Selaras Pengumuman Arahan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Oleh YAB. Perdana Menteri Bermula 13 Januari 2021 Dilanjutkan Sehingga 18 Februari 2021.

Dalam pemakluman berkaitan;

5. Aktiviti Pentauliahan Program Bertauliah bagi maksud Lawatan Pentauliahan & Verifikasi secara bersemuka dan dalam talian “On-Line” sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) adalah DIBENARKAN namun tertakluk kepada Garis Panduan dan Operasi Standard JPK yang sedang berkuatkuasa.

Seperti juga pembelajaran online, pentauliahan online juga ada cabarannya serta cara untuk mengatasinya.

Berikut adalah perkongsian pengalaman yang dilalui oleh Pusat Bertauliah I Smart Educare, L02266 dalam lawatan pentauliahan pembaharuan programnya yang telah dilakukan secara online pada 9hb Februari 2021.

Untuk makluman anda, I Smart Educare adalah salah sebuah Pusat Bertauliah JPK yang aktif menawarkan program Vocational Training Operation (VTO, I-031-3:2014) (dikenali sebagai Vocational Training Officer sebelum tahun 2014, I-031-3) sejak 2011.

Pengurus Pusat Bertauliahya, En Melvin Lim memasarkan program VTO ini sejak pengenalan program VTO pada tahun 2004. Dianggarkan ribuan pemegang sijil VTO adalah hasil pemasaran & penawaran kursus VTO oleh Melvin Lim kepada pelanggannya, secara langsung melalui I Smart Educare atau tidak langsung (melalui kerjasama dengan Pusat Bertauliah JPK yang lain – juga menawarkan VTO).
Adakah anda salah seorang daripadanya? 😀

Cabaran Pentauliahan Online (Program VTO - I Smart Educare)

Cabaran kepada – panel & personel PB

Antara cabaran pentauliahan online (berdasarkan pengalaman sendiri – kisah benar tau!)

1.      Capaian kepada kemudahan internet

Sambungan ke internet adalah aspek yang paling penting dalam pentauliahan dalam talian ini. Panel & semua personel PB perlu membeli mengakses dalam talian mereka atau membayar tambahan untuk menaik taraf ke internet berkelajuan tinggi. Ini mungkin menyukarkan panel ataupun personel yang kurang berkemampuan (sebab bukan semua dapat balik ke Pusat Bertauliah dan perlu lakukannya di rumah sendiri) untuk berkomunikasi secara berkesan kerana kekurangan kemudahan akses internet berkelajuan tinggi.

2.      Suasana pentauliahan yang tidak kondusif

Bagi personel atau panel yang kurang berkemampuan pasti menghadapi masalah ini apabila melaksanakan tugasan ini dari rumah.  Masalah ini meliputi suasana persekitaran yang bising, tempat yang sempit serta tiada meja dan kerusi yang sesuai.

Cadangan cabaran 1&2: Personel atau Panel boleh cuba mohon dengan JPK (bincang dengan desk officer) sekiranya betul-betul perlu pulang ke Pusat Bertauliah untuk mengatasi cabaran ini (disarankan untuk kes yang agak teruk sahaja).

3.      Kemahiran penggunaan perisian terkini

Dalam norma baru ini, pengunaan perisian/aplikasi terkini seperti Google Meet/Zoom/Skype adalah sesuatu yang baru untuk semua, terutamanya personel PB yang baru pertama kali menggunakannya. Jadi, kemahiran menggunakannya bolehlah dikatakan agak lemah.

Cabaran Pentauliahan Online - I Smart Educare
Cabaran Pentauliahan Online - I Smart Educare

Contoh isu-isu yang dihadapi oleh panel & personel PB semasa pengunaan Zoom Meeting pada 9hb Feb 2021.

 • Masalah speaker, tak dengar suara
 • Host/co-host tak tahu nak Admit personel yang baru masuk Zoom Meeting
 • Personel yang tak biasa dengan perisian Zoom ni tak dapat Share screen dengan berkesan, asyik kena Stop Screen sharing untuk tunjuk dokumen yang seterusnya
 • Virtual tour kemudahan/kelengkapan di Pusat Bertauliah tidak begitu sempurna kerana personel tidak pandai tunjuk sudut dan kawal kelajuan pergerakan kamera handphone, semua pening dibuatnya 😛

Cadangan:
Semua personel perlu praktis terlebih dahulu menggunakan perisian sebelum sesi pentauliahan, pastikan komputer/laptop/HP yang digunakan tu takda masalah dari segi suara/speaker, belajar cara menggunakan perisian dengan lebih efektif (tak kira Zoom ke Google Meet ke apa sahaja yang digunakan) supaya proses pentauliahan dapat berjalan dengan lebih lancar.
Penggunaan VR (Virtual Reality) untuk Virtual Tour boleh dipertimbangkan pada masa depan, sekiranya kos pengunaanya tidak tinggi seperti sekarang.

Kesimpulannya:

Ada kelebihan serta cabaran pentauliahan online ini tetapi dalam tempoh PKP ini, ia adalah cara terbaik untuk JPK serta PB supaya proses pentauliahan dan pembaharuan tidak terganggu sehingga menyebabkan pula pengambilan pelajar baru tidak dapat dilaksananakan.

Semua yang terlibat perlu menyesuaikan diri dengan cara pentauliahan norma baru ini.

Apapun, ingin mengucapakan terima kasih kepada semua panel (dari JPK, CIAST & juga industri) serta semua personel I Smart Educare (PP & PPD) dalam menjayakan sesi pentauliahan online ini.

Jadi, jika anda berminat nak jadi pengajar kemahiran yang bertauliah, ikutilah kursus VTO dengan I Smart Educare dalam masa yang terdekat ni di Kepong, KL serta Kinarut, Sabah & Miri, Sarawak (lepas Jun 2021) (menantikan kelulusan pembaharuan hujung bulan ini/depan 🙂

Image result for coming soon

Nak tahu cara dapatkan DKM jika sudah ada SKM3?

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dalam MQF

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) adalah dalam sektor Kemahiran dalam Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM). Ia berada di Tahap 4, setara dengan Diploma dalam sektor Teknikal & Vokasional@DVM dan sektor Pengajian Tinggi@Diploma MQA.

Diploma Kemahiran Malaysia - Takrif Tahap NOSS

Selaras dengan hasrat kerajaan untuk mengarus perdana program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional, sekarang lepasan SKM3 bukan sahaja boleh sambung ke Diploma Kemahiran Malaysia tetapi juga Diploma MQA (akademik) di Institusi Pendidkan Tinggi Swasta (IPTS), tertakhluk kepada syarat-syarat tertentu. Sila baca Pekeliling terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT).

Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), seperti Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), juga boleh diperolehi melalui tiga (3) kaedah utama.

Persijilan Kemahiran Malaysia boleh diperoleh melalui tiga (3) kaedah

3 Cara Permohonan Sijil Kemahiran Malaysia

1. Melalui Latihan di Institusi yang Diiktiraf

Kaedah melalui program latihan di institut latihan kemahiran @ pusat bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) awam ataupun swasta bagi bidang & tahap kemahiran yang tertentu.

#Sekiranya anda tak tahu Pusat Bertauliah Swasta mana yang baik serta menawarkan program DKM yang anda nak sambung

Permohonan Kursus Diploma Kemahiran Malaysia


2. Melalui Latihan Berorientasikan Industri (SLDN)

Kaedah latihan perantisan dalam Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) yang dijalankan di industri dan institut latihan kemahiran.

Namun, bukan semua program yang tersenarai dalam Daftar NOSS ditawarkan di Pusat-pusat Bertauliah JPK ataupun Pusat SLDN, terutamanya DKM, Tahap 4.

Juga, program DKM yang ditawarkan di Pusat Bertauliah (PB) ataupun SLDN biasanya sepenuh masa dan makan masa yang panjang (rata-ratanya 12 bulan di PB & 3 bulan Latihan Industri). Anda mungkin tidak dapat berhenti kerja dari syarikat anda sekarang untuk belajar, jadi kaedah PPT adalah lebih sesuai.

Diploma Kemahiran Malaysia - Tempoh Latihan

* Sekiranya anda memerlukan khidmat runding untuk mendapatkan pentauliahan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) atau membeli Pusat Bertauliah yang sedia ada, sila hubungi min di 012-3123430.

3. Melalui Pentauliahan Pencapaian Terdahulu (PPT)

Anda mungkin telah kerja sejurus selepas dapat SKM3 dan telah kerja beberapa tahun dalam bidang berkaitan. Ataupun tak pernah pun belajar di pusat latihan kemahiran untuk dapatkan Sijil Kemahiran Malaysia tetapi dah lama berkecimpung di sesuatu bidang kemahiran tertentu.

Kaedah yang paling sesuai untuk mendapatkan DKM anda adalah melalui pengalaman terdahulu (kerja atau latihan). Anda dikehendaki mengemukakan bukti-bukti ketrampilan yang telah dimiliki untuk dinilai oleh Pegawai Penilai dan disahkan oleh Pengawai Pengesah Luaran yang dilantik JPK.

Apakah Syarat Permohonan DKM secara PPT?

Diploma Kemahiran Malaysia - Syarat Umum Permohonan Secara PPT
Diploma Kemahiran Malaysia - PPT ikut tahap

Berbanding dengan permohonan SKM-PPT, DKM-PPT melibatkan pembangunan portfolio DAN Laporan Projek Ketrampilan Terdahulu (LPKT)

Diploma Kemahiran Malaysia - LPKT

Saya rasa baik saya berhenti di sini kerana artikel ni cuma nak kongsi 3 cara utama anda boleh dapatkan DKM anda. Kalau nak tahu cara permohonan (Panduan dan langkah-langkahnya) SKM/DKM/DLKM secara PPT, boleh rujuk laman Persijilan Kemahiran Malaysia melalui PPT.

Jika masih keliru, tak yakin ataupun takda masa nak fahamkan dengan baca banyak sangat panduan yg diberikan, boleh pertimbangkan untuk ikuti Bengkel Pembangunan Portfolio & LPKT yang kami jalankan untuk bimbing anda dari A-Z.

Jika DKM bukan pilihan anda selepas SKM3, boleh baca sini untuk pilihan yang lain.

Hidden Gem! Automotive Academy For You in Johor

Leng Kee Auto Academy

Automotive Course in Malaysia

Before we dwelve into automotive course in Malaysia, let’s look at how big is the automotive industry in Malaysia.
The Total Industry Volume (TIV) of new motor vehicles registered in Malaysia in the first six months of 2020 was 174,675 units against 296,317 units registered in the corresponding period of 2019. The decrease is expected due to the Movement Control Order (MCO) since March 18 till 12 May 2020.
Nevertheless, there is an increased demand for the automotive service and repair industry, since every vehicle requires servicing. The government is also keen to transform the industry, introducing the Automotive Transformation Programme (ATOM) to provide accessible soft loans for automotive workshop operators.

What Is Automotive Technology?

automotive course in malaysia - leng kee auto academy

Automotive technology is a program of study focusing on the mechanics and technology driving today’s cars. It helps you understand how to maintain and fix a vehicle, much like how a doctor diagnoses and treats a patient. Pursuing automotive technology as a career can be a lucrative opportunity for those who have a passion for innovation and problem-solving.

Automotive maintenance plays a huge role in the automotive industry, given that every vehicle (whether it’s a car, truck or motorcycle) needs to be serviced at least 2 – 3 timesa year.

From the electronics in the engine and gear transmission to brake and steering fluids, every component in a vehicle needs to operate effectively and efficiently to ensure a safe and hassle-free journey on the road.

As a field of study, this can also lead you to the repair and maintenance of motorsport vehicles. Yes, we’re referring to the skilled technicians in racing competitions, fixing and repairing cars within seconds! 

Studying an Automotive Course in Malaysia

It depends on what Level you’re interested or qualified to pursue. There are two pathways, skills based (SKM/DKM/DLKM) & academic (Diploma in Automotive Technology).

In this article, we’re going to focus on skills based pathway, exactly what the 150 Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) accredited training centres in Malaysia are offering – automotive course in Malaysia. The code for this program at SKM level is either:

TP-300-2/3:2013 AUTOMOTIVE AFTER SALES SERVICING (Old code) OR

G452-002-2:2018 – LIGHT VEHICLE – REPAIR SERVICE (New code)
G452-002-3:2018 – LIGHT VEHICLE – DIAGNOSTIC SERVICE (New code)

After that, you may further to either:
TP-310-4/5 Automotive Electrical Technologist;
G452-002-4/5:2017 After Sales – Service Operation/Service Management

Skills base pathway (SKM)

However, if you decide to pursue an academic diploma in automotive technology after your SKM3 (TP-300-3:2014 / G452-002-3:2018), you may still do so, now even without SPM.

Entry Requirements & Qualifications

(i) Sijil Kemahiran Malaysia Level 2
(G452-002-2:2018 – Light Vehicle – Repair Service)
 • NO SPM required
 • Minimum age 16 years old and above
 • Interested in automotive & like hands-on
automotive course in Malaysia - Leng Kee Auto Academy
(ii) Diploma in Automotive Technology

SPM / O-Level: Minimum of 3 credits including a pass in Mathematics

A Diploma in Automotive Technology is typically 2 – 3 years long, covering the basics of diagnostic, repair and maintenance of motor vehicles.

Upon completion of your Sijil Kemahiran Malaysia or Diploma, you can either choose to start working or continue on with a Degree in Motorsport Technology, Automotive Technology, Automotive Engineering, or even Mechanical Engineering.

Automotive Course Overview

SKM2 in Light Vehicle Repair
SKM3 in Light Vehicle Repair

Here are some of the subjects that you may study in an Automotive Technology Diploma:

 • Health, Safety and Good Housekeeping in the Automotive Environment.
 • Support for Job Roles in the Automotive Environment.
 • Materials, Fabrication, Tools and Measuring Devices used in the automotive Environment.
 • Removing and Fitting Basic Light Vehicle Mechanical, Permanently Fixed Vehicles Body Panels.
 • Diagnosing and Rectifying Vehicle Auxiliary Electrical Faults.
 • Diagnosing and Rectifying Light Vehicle Engine Faults
 • Diagnosing and Rectifying Light Vehicle Chassis Systems Faults.
 • Diagnosing and Rectification of Light Vehicle
 • Transmission & Driveline Faults.
 • Overhauling Light Vehicle Engine Mechanical Units
automotive course in Malaysia - Leng Kee Auto Academy

Automotive Academy in Johor

automotive course in Malaysia - Leng Kee Auto Academy

Do you know that out of 150 automotive academies in Malaysia, about 10.67% or 16 of them are in Johor? And of the 16, only 3 or 18.75% is privately owned.

Leng Kee Auto Academy 麻坡龙记汽车工艺学院 is one of them. It was established in 2010. The academy is the first automotive academy and a technical training center in Muar, Johor. They aim to provide students with the opportunity to develop skills, knowledge and abilities required for the automotive industry needs.
 
In the line with their objective, they also invest in advanced equipment and
facilities by providing you a highly quality automotive program add well-
rounded academic credentials to help you to move into management positions.
 
龍记汽车工艺学院创立于2010年,是麻坡首家专业汽车工艺学院。我们的
宗旨是让学生能够在真实维修与服务的环境下学习到更多的知识与技巧。
学院提供全方位汽车技术教育课程及规模齐全的学习器材和环境,
通过系统化的教育课程,栽培出新一代汽车专才。

Automotive Course Overview at Leng Kee Auto Academy 麻坡龙记汽车工艺学院

The main objectives of this course are to train you with skills and knowledge through profession, learning and physical practical to enhance your self-esteem (values) and drive your dream by providing professional training course and constantly practical environment (hand on works) to achieve training to automotive mechanical. Their programs offering is more towards the Euro car and Asian car technologies, which also include the electronics and networking controls, computer system diagnosis software and Hybrid technology. The program also involves aspects of 6S (Sales, Service, Spare Parts, System Diagnosis, Sport Modification and Supervisory Skills), sanctioned by authorities in the International Standard.

Why Choose Leng Kee Auto Academy 麻坡龙记汽车工艺学院

 • Cutting-edge automotive training facilities and equipment.
 • Experience and passionate trainers.
 • Quality assured programs, (practical and theory)
 • Conducive study environment.
 • Collaboration with international college to facilitate transfer of latest technology.
 • Fully complete with tools and equipment.
 • Interest free for the instalment fees.
 • Hostel for outstation students.
 • On job training are provided
 • Smaller classes, higher achievement

What are the career prospects?

After completing your Automotive Course, here are some of your career options:

 • Automotive Technician
 • Technical Supervisor
 • Sales Advisor
 • Service Advisor
 • System Diagnostician
 • Insurance Loss Surveyor
 • Workshop Manager / Supervisor / Owner

Leng Kee Auto Academy 麻坡龙记汽车工艺学院 Course Details

Advance Diploma in Automotive Engineering & Mechatronics

-Duration: 25 Months (25 Months study in academy)

-Program code: TP-300-3:2013
– Qualifications Awarded upon completion:

          National certificate: SKM Level 2 and Level 3

          International certificate: Vocational Qualification from West College Scotland

Course Mode:  Full Time

Language:Mandarin and English

Learning Methods:Practical and Theory

Payment Schemes: KOJADI Loan, Cash Installment

What are you waiting for? Register your interest NOW!

Register Your Interest NOW

If you’re already working in the workshop or in the automotive industry but without any nationally & internationally recognised skills certificate, you may also explore to certify your skills with your years of experience in the industry.

10 Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia – Terokailah Pelbagai Peluang Yang Ada

Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)

10 Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)? Ada banyak tu ke?

JOM kita terokai apa kelebihan sekiranya anda ada Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) atau lebih tinggi lagi, Diploma/Diploma Lanjutan Kemahirna Malaysia (DKM/DLKM).
Persijilan Kemahiran Malaysia ini dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia. Anda boleh:

Dari segi pekerjaan. Anda boleh:

1. Terus bekerja sebagai pembantu bahagian operasi atau pembantu mekanik dengan syarikat/orang perseorangan tertentu.  Pastinya anda lebih menjadi rebutan berdasarkan kemahiran yang anda miliki. Ini kerana pihak syarikat tidak perlu memberi latihan lagi kepada anda. Anda boleh rujuk Panduan Gaji Permulaan 2020 untuk 200 pekerjaan terpilih dari sini.

Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia | TVET Malaysia

2. Diterima bekerja di sektor awam/kerajaan. Contohnya Penolong Pegawai Latihan Vokasional/Pegawai Latihan Vokasional.

Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia - Jawatan Penolong Pegawai Latihan Vokasional | TVET Malaysia

3. Kerja secara freelance – Kemahiran yang dipelajari boleh digunakan untuk memberi perkhidmatan seperti pendawaian elektrik, welding, kecantikan dan lain-lain. Ataupun menghasilkan produk seperti membuat kek & roti, menjahit pakaian.  Dengan kemahiran ini juga dapat menjana pendapatan sampingan.  Pastinya dengan SKM yang anda miliki memberi keyakinan kepada pelanggan.

Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia - Pendawai Elektrik | TVET Malaysia
Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia | TVET Malaysia
Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia | TVET Malaysia

4. Anda boleh membuka perniagaan sendiri – sesetengah PBT perlukan SKM untuk kelulusan lesen premis. 
Lulusan SKM berpeluang menjadi seorang usahawan dengan membuka perniagaan sendiri  dengan kemahiran yang dimiliki.  Antara bidang kemahiran yang menjadi perhatian adalah seperti bengkel kereta, bakeri, kedai jahitan, salon dan sebagainya.

5. Adakah anda tahu bukan sahaja Sijil Kemahiran Malaysia diterima di industri tetapi juga di luar negeri?
Sudah banyak kes di mana Kedutaan Negara Asing di Malaysia cuma menyokong (endorse) Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) & Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tetapi tidak sijil-sijil kemahiran/akademik lain, walaupun ia mungkin datang dari UK, Australia atau Germany, kecuali ia adalah dari badan professional yang dikenali dunia (seperti ACCA, CIBTAC, CIDESCO, TWI dsbgnya).

Apakah kepentingan ini? Jika anda ingin bekerja dalam industri kemahiran di Dubai, Australia, China ke mana-mana di luar Malaysia, majikan dan kedutaan rata-ratanya hanya mengiktiraf SKM/DKM/DLKM. Tak percaya? Cuba pergi tanya pegawai di Kedutaan Asing ataupun Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

6. Menjadi Pegawai Penilai ataupun selalu dipanggil sebagai tenaga pengajar / cikgu / guru di PLK- Pusat Latihan Kemahiran samada di PLK awam (seperti di ILP/IKBN/GiatMARA/ADTEC dll dimana kod pusat bermula huruf K ) atau PLK swasta (kod pusat bermula L) atau syarikat konsortium@industri. Syarat minima untuk melayakkan anda sebagai Pegawai Penilai (bukan setakat tenaga pengajar) di PLK ini adalah SKM Tahap 3. Apa yang perlu anda lengkapkan lepas SKM Tahap 3/DKM tersebut ialah ambil Sijil Pengajar Vokasional (VTO / I-031-3) yang boleh diambil di PLK awam seperti CIAST atau PLK swasta seperti I Smart Educare
Sijil Induksi PP/PPD.

7. Jadi coach untuk sistem SLDN. Coach juga dikenali sebagai Pengajar.  Peranan sebagai Coach adalah melatih perantis di dalam sesuatu industry.  Contohnya dalam bidang Teknikal; Kompetensi Pembelajaran & Metodologi; dan Kompetensi Sosial & Kemanusiaan.

8. Berpeluang dilantik sebagai Pegawai Pengesah Luaran (PPL) – Anda juga berpeluang dilantik sebagai Pegawai Pengesah Luaran(PPL). PPL ini merupakan individu penting yang bertugas sebagai wakil JPK untuk membuat pengesahan penilaian dan seterusnya status TERAMPIL/TIDAK TERAMPIL pelajar semasa peperiksaan akhir teori dan amali di Pusat Bertauliah JPK. PPL ni bertindak seperti auditor atau pegawai wazir PLK.  Syarat bagi lantikan sebagai PPL ini adalah wajib ada sijil induksi PP-PPD-PPB & PPL & pengalaman industri bidang SKM yang sama >>10 tahun.

9. Berpeluang dilantik sebagai Pegawai Penilai-Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PP- PPT).
PP-PPT adalah merupakan personel yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan dan diberi kuasa oleh Ketua Pengarah untuk menilai pengalaman dan pencapaian terdahulu yang dimiliki oleh calon.  Syarat bagi lantikan sebagai PP-PPT adalah wajib ada sijil induksi PP-PPT & pengalaman industri bidang SKM yang sama >>10 tahun.

Dari segi melanjutkan pendidikan (min SKM3). Anda Uberpeluang :

10. Lanjutkan pengajian ke peringkat:

a) Diploma Kemahiran Malaysia – DKM
DKM ini kelayakannya adalah menyamai atau setaraf dengan Diploma MQA dari universiti awam/swasta. Ia diiktiraf oleh kerajaan bagi tujuan lantikan ke dalam Perkhidmatan Awam (SPA).

Selepas DKM, anda berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat DLKM (Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia) dalam bidang kemahiran yg anda ambil tu.

Tak tahu nak ambil kat mana? Sila isi borang ni.
Jika anda ada sekurang-kurangnya pengalaman kerja 2 tahun ke atas dan memiliki SKM3, anda juga boleh pertimbangkan untuk mohon DKM secara PPT (Pengalaman kerja). Sekiranya tidak tahu caranya walaupun telah baca Panduan dan perlukan bimbingan dari A-Z, boleh ikuti bengkel pembangunan portfolio yang dianjurkan oleh ISE Education Sdn Bhd.

b) Diploma Akademik, tanpa SPM
Dengan Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dan TANPA SPM , anda juga layak diterima untuk melanjutkan pelajaran peringkat Diploma Akademik di IPTS. Ini adalah perkembangan terbaru (mulai Jan 2021) kerana sebelum ini, anda perlu lulus SPM dengan 1 kredit, bersama dengan SKM3 untuk layak melanjutkan program Diploma Akademik.

c) Ijazah Pengurusan Industri @ URise

Anda juga boleh pertimbangkan untuk sambung terus ke Ijazah Eksekutif (tanpa MQA), sekiranya anda kerja di sektor swasta, perlukan Ijazah untuk kenaikan pangkat ataupun meningkatkan ilmu dalam bidang pengurusan secara amnya (ia adalah pelengkap kepada kemahiran teknikal anda).

Syarat Kemasukan program URise (Ijazah yang direka khas untuk pemegang Sijil Kemahiran Tahap 3 ke atas, dengan pengalaman kerja-digalakkan) adalah:

1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan
2. SKM/SPMV/DKM/DLKM ATAU
3. Pengalaman industri >2 tahun

Jadi, jangan pandang sebelah mata ye mereka yang memiliki SKM/DKM ini biarpun syarat asas/minima untuk mengambil program SKM hanya berumur lebih 16 tahun, mempunyai minat terhadap sesuatu bidang/program, boleh membaca, menulis dan mengira. Dengan syarat minima ini, lepasan UPSR/PT3/PMR pun boleh diterima untuk melanjutkan pelajaran SKM di PLK(Pusat Latihan Kemahiran) yang diiktiraf oleh JPK.

Takda Sijil Kemahiran Malaysia lagi?

1. Belajar di Pusat Latihan Kemahiran
a) Awam – Sila cari sendiri di sini
b) Swasta – Sila isi borang di sini

2. Melalui Pengiktiran Pencapaian Terdahulu (pengalaman kerja)

Sekiranya anda tak tahu bidang kemahiran apa yang boleh dipersijilkan, sila rujuk Daftar NOSS dari sini (muat turun)

Mohon SKM Secara PPT (Pembangunan Portfolio) – Jimat Sehingga 95% Kos & Masa Anda!

Bengkel Pembangunan Portfolio SKM


Bengkel Pembangunan Portfolio SKM/DKM/VTO

Bengkel Pembangunan Portfolio SKM/DKM/VTO bagi tujuan Persijilan Kemahiran Malaysia secara Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) boleh dibahagikan kepada 3 jenis:

a) Program SKM – Pembangunan portfolio sahaja

b) Program DKM/DLKM – Pembangunan portfolio & Laporan Projek Ketrampilan Terdahulu (LPKT)

c) Program VTO – Pembangunan portfolio & Written Instructional Material (WIM)

Adakah anda layak mohon SKM/DKM/VTO secara PPT?

Jika anda minat untuk mendapat pengiktirafan kemahiran anda berdasarkan pengalaman kerja dan pencapaian terdahulu, persijilan secara Pencapaian Pengiktirafan Terdahulu (PPT) adalah kaedah yang paling sesuai. PersijilanKemahiran Malaysia merupakan sistem persijilan bagi bidang kemahiran yang diterajui oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia (JPK).

Bengkel Permohonan Portfolio SKM - Konsep PPT

Bengkel Pembangunan Portfolio SKM/DKM/VTO
Jimat wang dan masa – sehingga 95%!

Mari kita buat perbandingan kos antara belajar secara sepenuh masa/separa masa di pusat latihan kemahiran awam/swasta yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia (JPK) dengan pentauliahan PPT.

Yuran pembelajaran program SKM setahap di pusat latihan kemahiran awam/swasta (purata) – RM 6,000
Yuran pendaftaran program SKM setahap secara PPT – RM300
Penjimatan: 95% RM anda!

Masa pembelajaran program DKM (purata) – 15 bulan termasuk OJT
Masa pembangunan portfolio & LPKT (purata) – 3 bulan
Penjimatan: 80% masa anda!

Bidang kemahiran apakah yang boleh anda mohon SKM/DKM secara PPT?

Anda boleh mohon apa sahaja bidang (tidak terhad kepada satu sahaja), asalkan anda ada cukup pengalaman kerja serta bukti-bukti ketrampilan yang dapat memenuhi NOSS bidang kemahiran tersebut.
Contohnya, anda mungkin ada pengalaman dan bukti dalam bidang yang berkaitan rapat seperti kecantikan, spa, aromaterapi, make-up & terapi urut. Jadi kalau layak, mohonlah untuk semua bidang.


Berapa tahun pengalaman kerja yang perlu saya ada untuk layak mohon SKM/DKM/VTO secara PPT?

Bagaimanakah Cara Untuk Memohon SKM/DKM/DLKM-PPT?

 1. Pertama sekali, kenalpasti bidang kemahiran/kod NOSS kemahiran yang sesuai dengan pengalaman kerja anda dari Daftar NOSS yang boleh dimuat turun dari laman ini.

2. Lepas tu, beli NOSS melalui:
a) www.myspike.my (cuma sah setahun sahaja dan tidak sesuai untuk dicetak – alignment semua lari)
b) JPK Putrajaya/Cyberjaya/pejabat Wilayah – Cara terbaik jika anda berdekatan ataupun perlu pergi ke sana.
c) Hubungi kami – Cara terbaik jika anda nak cepat ataupun tinggal jauh dari pejabat-pejabat JPK. Namun, tajuk NOSS terhad.

3. Kaji NOSS & buat Penilaian Kendiri – pastikan anda betul-betul terampil (dah tahu lakukan aktiviti tersebut dan ada BUKTI kukuh).

4. Jika semua Work Activities pun terampil/ada bukti, bolehlah mohon kat www.myspike.my

5. Dokumen yang perlu dimuatnaik:
• Surat pengesahan majikan beserta tempoh pengalaman bekerja dalam bidang kemahiran berkenaan (Jika mempunyai majikan)/ Surat Akuan Sumpah (Tiada Majikan/ bekerja sendiri) ATAU
• Salinan pendaftaran syarikat (Jika pemilik syarikat)
• Salinan SKM tertinggi yang dimiliki (jika rekod dalam profil pengguna tidak dipaparkan)
• Borang cadangan tajuk ringkasan LPKT bagi permohonan DKM/DLKM

Mengapa Sertai Bengkel Pembangunan Portfolio SKM/DKM/VTO?

Anda telah baca panduan persijilan kemahiran Malaysia secara PPT dan manual permohonan secara online dan langkah-langkah permohonan tetapi masih keliru atau tidak yakin dan memerlukan bimbingan dari A-Z.

Mungkin keliru dari segi permohonan secara online, tak pasti cara pengumpulan serta jenis bukti ketrampilan yang kukuh untuk pembangunan portfolio yang dapat diterampilkan oleh Pegawai-Penilai Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PP-PPT) tanpa banyak masa terbuang, tak tahu cara penulisan Laporan Projek Ketrampilan Terdahulu (LPKT) untuk DKM/DLKM atau pembangunan WIM untuk VTO-PPT.

Bengkel Pembangunan Portfolio SKM
Mohon Sini (Klik gambar di atas)

Sijil VTO: Terbaik/Wajib untuk jadi Pengajar Kemahiran@Pegawai Penilai

Sijil VTO

Sijil VTO

Dikeluarkan & diiktiraf oleh :

Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia (KSM)

Apakah Maksud VTO?

VTO adalah singkatan Vocational Training Operation @ Operasi Latihan Vokasional. Kursus VTO adalah untuk melatih pelajar dalam teknik mengajar bidang kemahiran dimana pelajar akan didedahkan dengan latihan pembangunan WIM (bahan pengajaran dan pembelajaran), teknik mengajar bidang kemahiran, pembangunan soalan teori dan amali dan lain-lain.

Siapa yang patut mengambil Sijil VTO ?

Individu yang berminat untuk menjadi pegawai penilai (WAJIB) / tenaga pengajar / cikgu / pensyarah di pusat latihan kemahiran swasta dan kerajaan yang menjalankan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM).

Kelebihan Sijil VTO?

1. Sijil VTO diwajibkan mengikut Akta 652 kepada mana-mana individu yang ingin menjadi Pegawai Penilai (tenaga pengajar / cikgu / pensyarah) di pusat latihan kemahiran swasta dan kerajaan yang menjalankan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)

2. Melayakkan anda menjadi Pegawai Penilai (PP) program Modular ataupun SKK (Standard Ketrampilan Kebangsaan), tak perlu bazir duit untuk bayar RM2,500-2,800 lagi untuk sijil NCS TTT (NCS-004:2017).

3. Layak diberi pengecualian untuk sijil Train The Trainer HRDF/PSMB
Sijil TTT dari PSMB/HRDF diperlukan untuk mengajar kursus jangka pendek/korporat di bawah program PSMB. Yuran Kursus TTT adalah sebanyak RM2,500. Mereka yang memiliki Sijil VTO mendapat pengecualian mengikuti Kursus TTT dan hanya perlu membuat bayaran RM300 (jimat RM2,200) bagi mendapatkan Sijil TTT.

4. Peluang pekerjaan sebagai tenaga pengajar lebih tinggi
Tenaga pengajar TIDAK WAJIB untuk miliki sijil VTO tetapi ia membantu dari segi pengambilan bekerja sebagai pengajar sepenuh atau separa masa di kolej kemahiran kerajaan dan swasta. Ilmu serta teknik mengajar bidang kemahiran yang dipelajari juga membantu anda menjadi pengajar yang lebih mantap.

Pengajar bidang kemahiran apa yang boleh sertai Kursus VTO?

Kursus VTO ini boleh disertai oleh pelajar dari semua jenis bidang kemahiran

Testimoni Pelajar/Pusat Bertauliah

Testimoni pelanggan di Miri yang dijalankan secara in-house (Batch VIII)

Graduan VTO batch IX
Graduan VTO batch XI

MODUL VTO

 • COCU 1 TEACHING & LEARNING IMPLEMENTATION
 • COCU 2 COMPETENCY CURRICULUM DEVELOPMENT 
 • COCU 3 COMPETENCY ASSESSMENT DEVELOPMENT 
 • COCU 4 TEACHING & LEARNING MATERIALS DEVELOPMENT
 • COCU 5 CO-CURICULUM ACTIVITIES IMPLEMENTATION
 • COCU 6 TRAINING FACILITIES SAFETY & SECURITY ADMINISTRATION
 • COCU 7  INSTRUCTIONAL DELIVERY

  LALUAN LATIHAN / TRAINING PATHWAY I-031-3 2014
  Muat Turun Borang Permohonan VTO

Pendaftaran/pengambilan Jan/Feb 2021 (Separa masa@hujung minggu)

 • Pembelajaran: Online (masa PKPB) + Bersemuka
 • 6 bulan di Pusat Bertauliah I Smart Educare @ In-House (10 ke atas)
 • 6 bulan internship di mana-mana Pusat Bertauliah JPK pilihan anda (mesti bidang kemahiran/SKM anda)

Yuran pendaftaran: RM100
Yuran kursus: RM3,300 (bayar penuh) atau 3,500 (ansuran 7 bulan)
Bank: Maybank 514589385943, ISE Education Sdn Bhd

Daftar VTO
PP-PPT

PP-PPT Boleh Membuat Tuntutan Melebihi RM10,000 sebulan?

PP-PPT (Pegawai Penilai Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu)

PP- PPT merupakan personel yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan dan diberi kuasa oleh
Ketua Pengarah untuk menilai pengalaman dan pencapaian terdahulu yang dimiliki oleh calon.
PP-PPT BERLAINAN dengan PP di Pusat Bertauliah.

PP-PPT adalah sebahagian daripada stuktur Pegawai Penilaian Verifikasi (PPV).

Personel Penilaian dan Verifikasi (PPV) adalah individu yang diperaku oleh Ketua
Pengarah untuk menjalankan Penilaian dan Verifikasi Sistem Persijilan
Kemahiran Malaysia (SPKM) serta mempunyai pengetahuan dan kemahiran dan
berpengalaman luas dalam bidang yang diceburi. Personel ini juga berperanan
dalam jaminan mutu pelaksanaan SPKM dan penugasan tertakluk kepada
keperluan JPK.

Rajah di bawah menunjukkan struktur Personel Penilaian dan Verifikasi (PPV) bagi
Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM).

PP-PPT dalam struktur PPV

SYARAT-SYARAT PERAKUAN

i. Warganegara Malaysia;
ii. Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 10 tahun dalam bidang
kemahiran yang dimohon (mestilah bidang yang sama);
iii. Lulus Kursus Induksi PP-PPT; dan
iv. Memiliki kelayakan kemahiran berikut bagi program yang dimohon;
a. SKM 1,2,3 – Memiliki SKM dalam program yang dimohon.
b. DKM* – Memiliki DKM dalam program yang dimohon.
c. DLKM* – Memiliki DLKM dalam program yang dimohon.
Nota : * Berada pada peringkat penyeliaan/ pengurusan/ professional bagi program Tahap 4 dan Tahap 5;
vii. Pemohon yang memohon program berkaitan Operasi Latihan Vokasional (VTO, VTE dan VTM) hendaklah memenuhi syarat tambahan berikut ;
a. Vocational Training Operation (VTO) – Memiliki SKM program VTO; dan memiliki salah satu kelayakan berikut iaitu mempunyai pengalaman mengajar program VTO melebihi dua (2) tahun atau mengajar mana-mana bidang kemahiran di PB JPK melebihi lima (5) tahun.
b. Vocational Education & Training Implementation (VTE) – Memiliki DKM dalam program VTE; dan memiliki salah satu kelayakan berikut iaitu mempunyai pengalaman mengajar program VTE melebihi dua (2) tahun atau menyelia dan mengurus program kemahiran di PB JPK
melebihi lima (5) tahun.
c. Vocational Education & Training Management (VTM) – Memiliki DLKM dalam program VTM; dan memiliki salah satu kelayakan berikut iaitu mempunyai pengalaman mengajar program VTM melebihi dua (2) tahun atau menyelia dan mengurus program kemahiran di PB JPK
melebihi lima (5) tahun.

Peranan dan tanggungjawab PP-PPT termasuklah:

i. Menilai ketrampilan berdasarkan pengalaman, pengiktirafan dan pencapaian
terdahulu calon PPT dengan bukti-bukti keterampilan yang sahih,
kebolehpercayaan dan mencukupi sebelum dibuat verifikasi bagi tujuan
persijilan.
ii. Menjalankan sesi kaunseling bagi membimbing dan membantu calon bagi
mengenalpasti dan menyediakan bukti-bukti keterampilan berdasarkan
pengalaman terdahulu yang dimiliki oleh calon.

PP-PPT - Terima dan Semak Tugasan

PP-PPT - Pembangunan Portfolio

Tuntutan Personel PP-PPT

A. Elaun kaunseling dan penilaian portfolio – per tahap RM 70/tahap/program

B. Elaun tuntutan perjalanan PP-PPT  (T&T)
Tuntutan hanya dibenarkan sebanyak dua (2) kali sahaja sepanjang Mengikut kelayakan
proses kaunseling/penilaian dan verifikasi.

Anda mesti terfikir, RM70/tahap/program sahaja + elaun perjalanan + elaun penginapan + elaun makan + elaun harian, macam mana tuntutan boleh sampai >RM10,000?

Walaupun tak selalu, tapi adalah tidak mustahil. Pernah ada PP-PPT yang tuntutannya >RM20K untuk satu bulan!

Macam mana nak capai >RM10K sebulan?
Kena rajin buat marketing la. Andaikata anda berjaya yakinkan sebuah kilang, organisasi atau Persatuan yang ada ramai pekerja/ahli (>100), untuk mempersijilkan pekerja/ahli mereka dan anda dilantik sebagai PP-PPT untuk mereka.

Mari kita buat sikit pengiraan, andai semua mohon 2 Tahap (SKM 2 & 3) dan jumlah pekerja/ahli adalah 100 orang.

100 X 2Tahap X 70 = RM14,000
Amaun ni tak termasuk lagi tuntuan elaun lain!

Tapi, macam mana nak pastikan anda dilantik sebagai PP-PPT untuk kumpulan tersebut?
Haha, kena ikuti kursus induksi PP-PPT anjuran min dulu, baru min beritahu rahsianya 😛
Ada lagi rahsia lain, tapi lepas kursus induksi PP-PPT dulu baru min maklumkan.

Satu lagi kelebihan kerja PP-PPT ni adalah ia agak fleksibel kerana anda boleh mengaturkan masa dengan calon untuk memberi khidmat kaunseling dan penilaian. Nak waktu malam ke hujung minggu, terpulang kepada budibicara serta rundingan anda dengan calon.

SIAPA YANG PATUT HADIR?

 • Calon Pengawai Penilai – Pentauliahan Pencapaian Terdahulu (PP-PPT)
 • Penyelaras Program PPT
 • Individu yang berminat dengan permohonan SKM-PPT

KENAPA PERLU HADIR?

 • Memenuhi syarat untuk menjadi PP-PPT
 • Memahami tugas dan tanggungjawab PP-PPT / PPL-PPT

*Menghadiri semua slot kursus & lulus ujian penilaian bertulis

SYARAT KELAYAKAN PESERTA:

 • Warganegara Malaysia; atau
 • PemastautinTetap (PR); dan
 • Berumur 18 tahun ke atas

Bilangan peserta tidak melebihi 40 orang bagi menjamin keberkesanan kursus.

Jadual Kursus:

Daftar Kursus Induksi PP-PPT
Jangan Terlepas Peluang

Peluang 2021 – Bagaimana ANDA Jadi Sebahagian Bajet TVET RM6Bilion?

Kursus Induksi JPK Jan 2021

Kursus Induksi JPK Jan 2021 – Induksi PP-PP-PPB

Kursus Induksi JPK Jan 2021 bermula dengan induksi PP-PPD-PPB pada 2-3 Jan 2021. Ia adalah sesi PERTAMA & PALING AWAL untuk 2021 di seluruh Malaysia. Ia juga adalah langkah pertama anda untuk melibatkan diri dalam industri TVET. Dengan pelaburan serendah RM350, ia memberi anda peluang kepada Bajet 2021 Pemerkasaan TVET RM6 Bilion.

Kursus Induksi JPK Jan 2021
Tak banyak tempat boleh anjur kursus induksi dengan SOP terbaru ni, jadi jangan tunggu sesi di negeri anda. Masa adalah emas.

* ISE Education boleh anjur di pusat latihan anda jika ada >10 calon dari pusat latihan anda (di luar Lembah Klang) dan >20 calon (Sabah & Sarawak) DAN tempat anda perlu mematuhi SOP Majlis Keselamatan Negara (MKN) yang sangat ketat serta kapasiti bilik/dewan min 80pax dengan penjarakan sosial.

Siapa yang patut hadir kursus induksi Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) ni? / Who should attend this induction course?

a) Calon Personel Pusat Bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) / Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Accredited Centre Personnels:
i) Pegawai Penilai / Assessor / (PP)
ii) Pegawai Pengesah Dalaman / Internal Verifier (PPD)
iii) Pengurus Pusat Bertauliah / Centre Manager (PPB)
iv) Tenaga Pengajar / Trainer (TP)
v) Pegawai Pengesah Luaran / External Verifier (PPL)

b) Individu yang terlibat dengan pengurusan Pusat Bertauliah / Individuals that’s involved with managing the JPK Accredited Centre

c) Calon Pegawai Pengesah Luaran (PPL) (kena lulus kursus induksi PP-PPD-PPB sebelum ikuti induksi PPL) / External Verifer candidate (need to pass PP-PPD-PPB induction course first – Need to attend PPL Induction Course)

d) Individu yang berminat dalam Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) / Individual that is interested with the Malaysia Skills Certification System

Kursus Induksi JPK Jan 2021
Jika ingin tahu butiran lanjut setiap jawatan ini, sila rujuk sini

Kursus Induksi JPK Jan 2021 – Induksi PP-PPT

Siapa yg patut hadir?

1) Berminat dilantik sebagai PP-PPT 
2) Berminat mohon SKM secara PPT (prosedur, syarat dan kaedah penilaian persijilan melalui kaedah PPT ada dijelaskan)
3) PB yang ingin mohon menjadi PB-PPT (perlu ada penyelaras PPT yang perlu ikuti kursus induksi PP-PPT)

Kursus Induksi JPK Jan 2021 – Induksi SLDN

Peserta kursus yang berjaya menamatkan kursus ini akan memperolehi Sijil Kursus Induksi SLDN dan boleh memohon perakuan pengiktirafan kelayakan sebagai personel pentauliahan (PPKSPP). PPKSPP merupakan perakuan yang diberi kepada personel Pusat Bertauliah (PB) Jabatan Pembangunan Kemahiran yang bertanggungjawab dalam pengurusan latihan kemahiran, membimbing, menyelia dan menilai pelatih/perantus di Pusat Bertauliah SLDN.

Ingin Menjadi Pengajar atau Jurulatih SLDN?

Kursus Induksi SLDN ini merupakan suatu keperluan kepada personel SLDN yang dilantik samada sebagai pengurus, penyelaras,coach mahupun pengajar pusat bertauliah SLDN. Kursus ini merupakan kursus asas yang WAJIB dihadiri oleh semua personel SLDN sebelum menjalankan program latihan SLDN di Pusat Bertauliah. Peserta kursus akan diberi penerangan secara komprehensif  mengenai konsep dan pelaksanaan SLDN. Kursus-kursus lain yang perlu dihadiri oleh personel SLDN yang dilantik selepas Kursus Induksi SLDN ini ialah kursus NDTS Coach Training Programme untuk jurulatih SLDN dan kursus NDT Trainer Training Programme untuk pengajar pusat latihan SLDN.

Kelebihan Memiliki Sijil Induksi SLDN

– Layak membuka Pusat Bertauliah SLDN
– Layak menempatkan pelatih SLDN di syarikat anda
– Lantikan sebagai Pengurus Pusat Bertauliah SLDN
– Lantikan sebagai Pengajar Pusat Latihan SLDN
– Lantikan sebagai Coach Industri SLDN
– Lantikan sebagai Pegawai Pengesah Luaran PPL-SLDN

NDTS Induction Course/Kursus Induksi SLDN

Kursus Induksi JPK 2021

Untuk keterangan lanjut, whatsapp/hubungi:
Nora@03-27819937 ATAU Melvin@012-3123430 ATAU
www.wasap.my/60163066096/DaftarInduksiPP-PPD

Percetakan sijil kursus induksi JPK 2021 (mulai Jan 2020)

Untuk makluman semua, percetakan sijil induksi JPK (PP-PPD-PPB, PP-PPT & PPL) mulai tahun 2020 adalah diusahakan oleh peserta sendiri.
Ia boleh dicetak sendiri dari www.skkm.gov.my. Pihak JPK TIDAK AKAN CETAK lagi sijil induksi.