PUSAT BERTAULIAH JPK UNTUK DIJUAL (KL & TERENGGANU) / DIPERLUKAN (KL/PJ)

WANTEDWANTEDBerikut adalah senarai PB yg nak dijual

1) KL (ada PTPK, MOTAC, KDN, MOF, PSMB)

  Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) – Pusat Bertauliah – Tourist Guide (HT-023-3:2012)
  – Tour Leader (HT-024-3)
  Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) – Pusat Latihan SLDN – Reservation & Ticketing (HT-101-1-3)
  – Inbound Operations (HT-102-1-3)
  – Outbound Operations (HT-022-1-3)
  – Sales Travel (L-180-1-3)
  – Guest Service Office (HT-110-3:2011)
  – Food & Beverage Operations (HT-010-2-3:2012)
  – Housekeeping Operations (HT-050-3:2012)
  – Tourist Guide (HT-023-3:2012)
  – Tour Leader (HT-024-3)
  – MICE (HT-200-1-3)
  Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) – Pusat Bertauliah Antarabangsa – Tourist Guide (HT-023-3:2012)
  – Tour Leader (HT-024-3)

2) Terengganu (ada PTPK, sykt Bumi) Lesen sehingga 2018

Kalau berminat, sila emel ke ismarteducare @ gmail.com atau hubungi 012-3123430

PB yang nak dicari pula adala seperti berikut:

1) Kawasan PJ/Sel (program kulinari, bakeri, pastri…)
2) PB yang ada lesen KDN sekali, bawah RM500K shj yg akan dipertimbangkan

Kalau anda ada PB yang hendak dijual dan memenuhi syarat di atas, sila emel ke ismarteducare @ gmail.com atau hubungi 012-3123430

 

Semua PB Swasta JPK perlu daftar GST

Adalah dimaklumkan bahawa semua PB Swasta yang berdaftar dengan JPK perlu membuat pendaftaran GST. Jabatan telah membuat rujukan daripada dokumen Warta Kerajaan Persekutuan bagi Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Dikecualikan) 2014 dan Akta Pendidikan 1996 [Akta 550] serta perbincangan dengan pegawai kastam bahagian GST bagi sektor pendidikan dan Pegawai Undang-undang (PUU) dari Kementerian Sumber Manusia (KSM) dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Dokumen yang dirujuk adalah seperti berikut:

1)     Warta Kerajaan Persekutuan bagi Perintah Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pembekalan Dikecualikan) 2014 bahagian Perkhidmatan Pendidikan perkara 14 (b)  dinyatakan;

“Berhubung dengan pendidikan tinggi yang disediakan kepada pelajar oleh penyedia institusi pendidikantinggi yang diluluskan di bawah Akta Pendidikan 1996, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 [Akta 173] atau Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 [Akta 555]”

dan perkara 16 (c) (iv) dinyatakan;

“Pendidikan tinggi yang mengikuti kursus pengajian sebagaimana yang ditetapkan di bawah Akta Pendidikan 1996, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, Akta Universiti Teknologi MARA 1976, Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996 atau yang diakreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia”

2)            Akta Pendidikan 1996 [Akta 550] perkara 34 dinyatakan;

(1)       Subject to the provisions of this Act, the Minister may establish and maintain the following educational institutions:

(a)        colleges, other than colleges with the status of University or University College established or deemed to be established under the Universities and University Colleges Act 1971;

(b)        special schools;

(c)        polytechnics; and

(d)      any other educational institution, the establishment or maintenance of which is not provided for under this Act or the Universities and University Colleges Act 1971.

(2)      The Minister may give grant-in-aid to an educational institution, not established by  him, falling within paragraph (1) (a) or (1) (b).

3)   Merujuk kepada Pegawai Undang-undang Kementerian Sumber Manusia dan   Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan bahawa perkara 14 (b) , 16 (c) (iv) dan 34 (1) (d) adalah tidak meliputi untuk PB Swasta yang berada di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652]

MAKLUMAT TAMBAHAN BAGI PERMOHONAN PB YANG MEMPEROLEHI PENARAFAN CEMERLANG (“5 BINTANG” UNTUK PENGECUALIAN LAWATAN VERIFIKASI

1.Adalah dimaklumkan bahawa JPK telah meluluskan pengecualian lawatan verifikasi boleh diberikan kepada PB yang memperolehi penarafan bintang CEMERLANG (“5”) bagi program berkaitan dan jenis permohonan seperti berikut:

a.Pembaharuan permohonan pentauliahan;
b.Pentauliahan penambahan program bagi peningkatan tahap program yang sama; dan
c.Pentauliahan perubahan program NOSS jumud atau dikaji semula bagi program sedia ada

2.Sehubungan itu, pusat bertauliah yang berkenaan boleh mengemukakan permohonan kepada Jabatan untuk pengecualian lawatan bagi program yang mendapat penarafan CEMERLANG (“5 Bintang”) dengan melengkapkan  Borang Permohonan Pentauliahan Pusat Bertauliah dan Program Kemahiran (JPK/T/KAPPK/01) sedia ada beserta borang Maklumat Tambahan Bagi Permohonan PB Yang Memperolehi Penarafan Program Cemerlang Untuk Pengecualian Lawatan Verifikasi seperti di Lampiran 1. 

3.Bagi PB yang tidak mengemukakan permohonan pengecualian lawatan, lawatan verifikasi akan dijalankan mengikut prosedur sedia ada.

4.Kelulusan pengecualian lawatan verifikasi ini berkuatkuasa mulai 1 September 2014.

Ketua Pengarah
Jabatan Pembangunan Kemahiran

Sumber: www.dsd.gov.my


Klinik Bimbingan & Khidmat Nasihat Persijilan Program Kemahiran 2014

KLINIK BIMBINGAN & KHIDMAT NASIHAT PERSIJILAN PROGRAM KEMAHIRAN 2014

Klinik ini adalah bertujuan memberi bimbingan dan khidmat nasihat kepada Pusat Bertauliah (PB) yang telah mendapat pentauliahan program kemahiran dibawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Klinik ini merangkumi proses dan prosedur Pendaftaran Pelatih, Permohonan PPL dan Permohonan Sijil Pelatih. Selain daripada itu Klinik ini juga meliputi perkara-perkara berkaitan pelaksanaan latihan dan penilaian pelatih berasaskan NOSS format baharu dan lama melalui Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia.

Klinik ini akan dijalankan seperti maklumat berikut:

 

No SIRI

ZON

TARIKH

Tempat

01/2014

Utara

Akan ditentukan kemudian

Pulau Pinang

02/2014

Tengah

Selangor/Putrajaya

03/2014

Sarawak

Kuching

04/2014

Selatan

Melaka

05/2014

Sabah

Kota Kinabalu

06/2014

Timur

Terengganu

Masa:

8.00 pagi – 5.00 petang

Jumlah Peserta:

Dihadkan kepada 30 orang setiap sesi dan dua peserta bagi setiap PB.

Bayaran:

TiadaBayaranDikenakan.
(Semua kos pengangkutan dan penginapan adalah ditanggung oleh PB.  JPK akan menyediakan makan dan minum semasa sesi berkenaan)

Muat turun Dokumen

Borang Penyertaan PB

Jadual Program PB

Wakil PB  boleh merujuk kepada Jadual Pengendalian Klinik dan mengisi Borang Penyertaan Klinik Bimbingan dan Khidmat Nasihat yang disertakan. Borang penyertaan yang lengkap diisi hendaklah di fakskan ke 03-88862430 atau email kepada pegawai penyelaras berikut:

Mohammad Liza B Abdul Razak               Pn Norsahizem Bt Mohd Nor
Tel:03-8886 5507                                               Tel:03-8886 2309
mliza@mohr.gov.my                                     norshahizam@mohr.gov.my

Pn Rodzilla Bt Yahya Sharafuddin                                                                            Tel:03-8886 2443
rodzilla@mohr.gov.my

Pn.Raihan Bt Mohd Zayadi
Tel:03-8886 5860
Raihan.mz@mohr.gov.my

Sekiranya terdapat pertanyaan, sila hubungi pegawai penyelaras tersebut.

PP-PPT pelbagai bidang diperlukan (Kawasan Lembah Klang shj)

Salam kemahiran,

Jika anda telah dilantik sebagai PP-PPT oleh CIAST/JPK dan berminat untuk meneroka peluang mendapat sedikit rezeki tambahan, sila emelkan saya dgn butir-butiran berikut (ke ismarteducare at gmail.com):
1) Nama
2) Bidang lantikan PP-PPT (nyatakan juga kalau anda adalah PPL-PPT)
3) Jumlah portfolio yg telah ditandatangani (anggaran)
4) No telefon (whatsapp ada?)
5) Nama anda di Facebook (kalau ada)

PS: Jika anda belum lagi dilantik tapi tahu kawan anda adalah seorang PP-PPT & ingin lihat kawan anda mungkin berpeluang dapat sedikit rezeki tambahan, sila sampaikan mesej padanya juga.

Kursus Induksi PP-PPT bulan Feb (Hanya 1 sesi di seluruh Malaysia pada bulan Feb)

Objektif Kursus

 • Memberi kefahaman kepada peserta mengenai konsep perlaksanaan Pensijilan Kemahiran Malaysia melalui kaedah PPT
 • Memberi pendedahan mengenai peranan dan tanggungjawab personel Persijilan Kemahiran Malaysia dalam perlaksanaan kaedah PPT
 • Memberi pendedahan kepada peserta mengenai prosedur, syarat dan kaedah penilaian persijilan melalui kaedah PPT
 • Memberi pendedahan kepada peserta mengenai pembangunan portfolio melalui kaedah PPT

Faedah kursus kepada peserta

 • Berpengetahuan mengenai, Pengiktirafan Persijilan melalui konsep Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT)
 • Berpengetahuan mengenai bagaimana memperolehi Sijil Kemahiran Malaysia dalam masa yang singkat
 • Peningkatan kelayakan personel untuk pembangunan kerjaya
 • Dapat menyediakan panduan & motivasi kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf pendidikan & kelayakan
 • Berpeluang menjadi Tenaga Pakar Industri Negara (DPIN) Persijilan yang diiktiraf oleh pihak Awam & Swasta

Faedah kursus kepada organisasi

 • Pekerja mempunyai motivasi yang tinggi
 • Mempunyai personel yang berkelayakan & diiktiraf
 • Majikan dapat menjimatkan kos pembangunan kerjaya pekerja
 • Aset dalam aspek promosi & pemasaran
 • Meningkatkan kualiti Pusat bertauliah dan daya saing
 • Memenuhi keperluan jaminan mutu pentauliahan personel Pusat Bertauliah seperti -yang ditetapkan oleh JPK

Kalau berminat atau ada sebarang pertanyaan, sila muat turun Borang Induksi

 dan emel ke ismarteducare [at] gmail [dot] com atau hubungi kami di 03-62429999.

MAKLUMAT TERKINI DPIN

Terdapat perubahan syarat lantikan sebagai PP-PPT di mana pemohon tidak lagi perlu menghadiri Kursus Induksi PP/PPD/PPB kerana syarat tersebut telah dimansuhkan berkuatkuasa JKT II Bil.4 2013 bertarikh 25 April 2013. Manakala tempoh lantikan DSE telah ditetapkan oleh JKT II Bil.4 2013 selama 3 tahun dan lantikan seumur hidup DSE dimansuhkan berkuatkuasa 25 April 2013. Urusan pembaharuan jawatan DSE perlulah dengan menghadiri kursus pemantapan DSE yang akan dimaklumkan oleh pihak JPK dari masa ke semasa.

Harap Maklum.

Pembekuan Permohonan Pentauliahan Program Pemandu Pelancong (HT-023-3:2012) Bagi Permohonan Pentauliahan Baharu Atau Pentauliahan Program Latihan Tambahan

 

Adalah dimaklumkan bahawa permohonan pentauliahan program Pemandu Pelancong (HT-023-3:2012) dibekukan bagi permohonan pentauliahan baharu atau pentauliahan program latihan tambahan sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak.

Pembekuan ini adalah selaras dengan pembekuan lesen Institut Latihan Pelancongan oleh Kementerian Pelancongan dimana pusat bertauliah / pusat latihan kemahiran yang ingin mendapatkan pentauliahan dari Jabatan bagi program Pemandu Pelancong perlu mendapat lesen Institut Latihan Pelancongan dari Kementerian Pelancongan terlebih dahulu. Pusat bertauliah / pusat latihan kemahiran juga dinasihatkan untuk merujuk kepada laman web Kementerian Pelancongan di http://www.motour.gov.my untuk maklumat terkini.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“Pekerja Berinovatif Penggerak Transformasi”

Ketua Pengarah
Jabatan Pembangunan Kemahiran

Permohonan Menggunakan NOSS Baru

Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal 1 yang telah bersidang pada 27 Jun 2012 telah memutuskan supaya permohonan menggunakan NOSS baru tidak perlu dikemukakan dengan serta-merta sebaliknya PB/PLK diberikan tempoh masa 6 hingga 12 bulan selepas NOSS baru diwartakan.

Mesyuarat juga memutuskan supaya PB yang memohon untuk pertukaran NOSS di mana tempoh pentauliahan program NOSS lama masih sah dan melebihi 6 bulan sebelum tarikh tamat pentauliahan, perlu mengemukakan bayaran pemprosesan sebanyak RM 200.00 per tahap dan tempoh latihan akan diberikan 3 tahun dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal 1  semasa.

Sekian, terima kasih.

Malaysia’s Participation In ASC Proves Its World-Class Vocational Skills

By Sakini Mohd Said


Director-General of Skills Development Department of the Ministry of Human Resource, Dr Pang Chau Leong.

PUTRAJAYA, Nov 16 (Bernama) — Many people have the perception that industry skills are only for people who lack academic knowledge. They believe that this sector is ideal for manual labourers, including immigrant workers.

This is the mentality of the public and parents view vocational subjects as being inferior, compared to academic subjects. This is because they believe academic subjects promise white-collar employment, unlike vocational subjects which can only offer blue-collar positions.

Are skills-based courses that bad that they are only suitable for those who are not academically inclined?

The fact remains that in order to achieve the status of a developed nation by 2020, Malaysia needs knowledgeable people in skills-based industries.

Malaysia is participating in the Association of South East Asian Nations (ASEAN) Skills Competition (ASC) 2012 from Nov 15 to 18 in Jakarta, Indonesia.

PERCEPTION

“Those who fail to gain admission into universities are seen as failures. This thinking is wrong, as those in universities may not necessarily be successful in life.

“But those who cannot get into universities can still be successful in vocational fields,” said the Director-General of Skills Development Department of the Ministry of Human Resource, Dr Pang Chau Leong.

He said that parents should not regard industry skills as ‘second class’ and that it is only meant for failures.

Skills’ training is crucial for transforming Malaysia into a developed and a high-income country, he explained.

This is in line with the objective of increasing the per capita Gross National Income to RM48,000 by 2020, as compared to RM23,700 in 2009.

“It is not easy to change the people’s perception and that is why we are participating in the ASC to prove that Malaysians have skills of international standards.

“This way, parents will be more confident and will not see vocational courses as something for failures,” Dr Pang said.

PARADIGM SHIFT

Dr Pang said that only 28-29 percent of the Malaysians have a positive image of skilled manpower, which is lower than that of developed nations.

However, the number of jobs offered to skilled manpower through the National Key Economy Area (NKEA) and Economic Transformation Programme (ETP) is high.

Out of 3.3 million jobs created through the NKEA and ETP, 1.3 million jobs go to skilled manpower, which shows that people with vocational skills do have job opportunities.

Participation in ASC is a way of promoting this sector to the society, to be on par with the academic field.

“The nation’s participation is in line with the needs of the Tenth Malaysia Plan (RMK-10), where the government requires 33 per cent skilled workforce by 2015 and 50 per cent by 2020,” he said.

The ASC is being held at the Jakarta Convention Centre this year. It is a skills-based competition, which takes place once every two years. Every ASEAN country takes turn in being the host.

ONLY THE BEST ARE SELECTED

Introduced in 1995, the competition had been staged eight times, where Malaysia hosted the seventh edition in 2008.

This time, the nation is taking part in 22 fields and is targeting five gold medals, four silver medals and six bronze medals. Malaysia is represented by 44 students from public/private universities, as well as public and private skills training institutions.

Dr Pang said that those selected for the competition have been medal winners at the Malaysia Skills competition for three years, since 2010.

The candidates were also picked through IPTA/IPTS screening and the ‘Culinary Award Nestle’ competition.

“This is to ensure that participants win medals for Malaysia,” he said.

He said that cash incentives for winners at the ASC 2012 have been increased, in line with the government’s efforts to make vocational skills, the key driver of the nation’s economy.

Every gold medal winner will receive RM7,000, every silver medal winner will receive RM5,000 and every bronze medal winner will receive RM2,500. The best overall winner will get another RM1,000.

EQUIPPING YOUTHS WITH SKILLS TO BE WORLD-CLASS WORKERS

Dr Pang said that the nation’s participation in the ASC is not just limited to changing the public’s mentality with regards to the vocational sector. It is also about enhancing relations among developing nations, in equipping Malaysian youths with the relevant skills to become world-class workers.

“This competition is a way of showing recognition to youths, students and workers, who have skills in technical and vocational fields.

“We want to prove to the world that Malaysia has world-class skilled manpower,” said Dr Pang, adding that Malaysia’s participation in the ASC is key to promoting the country’s skilled manpower to international investors.”

Malaysia will also participate in the World Skills Competition 2013 in Leipzig, Germany, for seven days, from July 1, 2013.

Deputy Prime Minister, Tan Sri Muhyiddin Yassin, had unveiled the ‘Road To Leipzig Gold 2013’ project last July.

Source: BERNAMA