Category Archives: JPK

10 Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia – Terokailah Pelbagai Peluang Yang Ada

Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)

10 Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)? Ada banyak tu ke?

JOM kita terokai apa kelebihan sekiranya anda ada Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) atau lebih tinggi lagi, Diploma/Diploma Lanjutan Kemahirna Malaysia (DKM/DLKM).
Persijilan Kemahiran Malaysia ini dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia. Anda boleh:

Dari segi pekerjaan. Anda boleh:

1. Terus bekerja sebagai pembantu bahagian operasi atau pembantu mekanik dengan syarikat/orang perseorangan tertentu.  Pastinya anda lebih menjadi rebutan berdasarkan kemahiran yang anda miliki. Ini kerana pihak syarikat tidak perlu memberi latihan lagi kepada anda. Anda boleh rujuk Panduan Gaji Permulaan 2020 untuk 200 pekerjaan terpilih dari sini.

Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia | TVET Malaysia

2. Diterima bekerja di sektor awam/kerajaan. Contohnya Penolong Pegawai Latihan Vokasional/Pegawai Latihan Vokasional.

Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia - Jawatan Penolong Pegawai Latihan Vokasional | TVET Malaysia

3. Kerja secara freelance – Kemahiran yang dipelajari boleh digunakan untuk memberi perkhidmatan seperti pendawaian elektrik, welding, kecantikan dan lain-lain. Ataupun menghasilkan produk seperti membuat kek & roti, menjahit pakaian.  Dengan kemahiran ini juga dapat menjana pendapatan sampingan.  Pastinya dengan SKM yang anda miliki memberi keyakinan kepada pelanggan.

Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia - Pendawai Elektrik | TVET Malaysia
Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia | TVET Malaysia
Kelebihan Sijil Kemahiran Malaysia | TVET Malaysia

4. Anda boleh membuka perniagaan sendiri – sesetengah PBT perlukan SKM untuk kelulusan lesen premis. 
Lulusan SKM berpeluang menjadi seorang usahawan dengan membuka perniagaan sendiri  dengan kemahiran yang dimiliki.  Antara bidang kemahiran yang menjadi perhatian adalah seperti bengkel kereta, bakeri, kedai jahitan, salon dan sebagainya.

5. Adakah anda tahu bukan sahaja Sijil Kemahiran Malaysia diterima di industri tetapi juga di luar negeri?
Sudah banyak kes di mana Kedutaan Negara Asing di Malaysia cuma menyokong (endorse) Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) & Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tetapi tidak sijil-sijil kemahiran/akademik lain, walaupun ia mungkin datang dari UK, Australia atau Germany, kecuali ia adalah dari badan professional yang dikenali dunia (seperti ACCA, CIBTAC, CIDESCO, TWI dsbgnya).

Apakah kepentingan ini? Jika anda ingin bekerja dalam industri kemahiran di Dubai, Australia, China ke mana-mana di luar Malaysia, majikan dan kedutaan rata-ratanya hanya mengiktiraf SKM/DKM/DLKM. Tak percaya? Cuba pergi tanya pegawai di Kedutaan Asing ataupun Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

6. Menjadi Pegawai Penilai ataupun selalu dipanggil sebagai tenaga pengajar / cikgu / guru di PLK- Pusat Latihan Kemahiran samada di PLK awam (seperti di ILP/IKBN/GiatMARA/ADTEC dll dimana kod pusat bermula huruf K ) atau PLK swasta (kod pusat bermula L) atau syarikat konsortium@industri. Syarat minima untuk melayakkan anda sebagai Pegawai Penilai (bukan setakat tenaga pengajar) di PLK ini adalah SKM Tahap 3. Apa yang perlu anda lengkapkan lepas SKM Tahap 3/DKM tersebut ialah ambil Sijil Pengajar Vokasional (VTO / I-031-3) yang boleh diambil di PLK awam seperti CIAST atau PLK swasta seperti I Smart Educare
Sijil Induksi PP/PPD.

7. Jadi coach untuk sistem SLDN. Coach juga dikenali sebagai Pengajar.  Peranan sebagai Coach adalah melatih perantis di dalam sesuatu industry.  Contohnya dalam bidang Teknikal; Kompetensi Pembelajaran & Metodologi; dan Kompetensi Sosial & Kemanusiaan.

8. Berpeluang dilantik sebagai Pegawai Pengesah Luaran (PPL) – Anda juga berpeluang dilantik sebagai Pegawai Pengesah Luaran(PPL). PPL ini merupakan individu penting yang bertugas sebagai wakil JPK untuk membuat pengesahan penilaian dan seterusnya status TERAMPIL/TIDAK TERAMPIL pelajar semasa peperiksaan akhir teori dan amali di Pusat Bertauliah JPK. PPL ni bertindak seperti auditor atau pegawai wazir PLK.  Syarat bagi lantikan sebagai PPL ini adalah wajib ada sijil induksi PP-PPD-PPB & PPL & pengalaman industri bidang SKM yang sama >>10 tahun.

9. Berpeluang dilantik sebagai Pegawai Penilai-Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PP- PPT).
PP-PPT adalah merupakan personel yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan dan diberi kuasa oleh Ketua Pengarah untuk menilai pengalaman dan pencapaian terdahulu yang dimiliki oleh calon.  Syarat bagi lantikan sebagai PP-PPT adalah wajib ada sijil induksi PP-PPT & pengalaman industri bidang SKM yang sama >>10 tahun.

Dari segi melanjutkan pendidikan (min SKM3). Anda Uberpeluang :

10. Lanjutkan pengajian ke peringkat:

a) Diploma Kemahiran Malaysia – DKM
DKM ini kelayakannya adalah menyamai atau setaraf dengan Diploma MQA dari universiti awam/swasta. Ia diiktiraf oleh kerajaan bagi tujuan lantikan ke dalam Perkhidmatan Awam (SPA).

Selepas DKM, anda berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat DLKM (Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia) dalam bidang kemahiran yg anda ambil tu.

Tak tahu nak ambil kat mana? Sila isi borang ni.
Jika anda ada sekurang-kurangnya pengalaman kerja 2 tahun ke atas dan memiliki SKM3, anda juga boleh pertimbangkan untuk mohon DKM secara PPT (Pengalaman kerja). Sekiranya tidak tahu caranya walaupun telah baca Panduan dan perlukan bimbingan dari A-Z, boleh ikuti bengkel pembangunan portfolio yang dianjurkan oleh ISE Education Sdn Bhd.

b) Diploma Akademik, tanpa SPM
Dengan Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dan TANPA SPM , anda juga layak diterima untuk melanjutkan pelajaran peringkat Diploma Akademik di IPTS. Ini adalah perkembangan terbaru (mulai Jan 2021) kerana sebelum ini, anda perlu lulus SPM dengan 1 kredit, bersama dengan SKM3 untuk layak melanjutkan program Diploma Akademik.

c) Ijazah Pengurusan Industri @ URise

Anda juga boleh pertimbangkan untuk sambung terus ke Ijazah Eksekutif (tanpa MQA), sekiranya anda kerja di sektor swasta, perlukan Ijazah untuk kenaikan pangkat ataupun meningkatkan ilmu dalam bidang pengurusan secara amnya (ia adalah pelengkap kepada kemahiran teknikal anda).

Syarat Kemasukan program URise (Ijazah yang direka khas untuk pemegang Sijil Kemahiran Tahap 3 ke atas, dengan pengalaman kerja-digalakkan) adalah:

1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan
2. SKM/SPMV/DKM/DLKM ATAU
3. Pengalaman industri >2 tahun

Jadi, jangan pandang sebelah mata ye mereka yang memiliki SKM/DKM ini biarpun syarat asas/minima untuk mengambil program SKM hanya berumur lebih 16 tahun, mempunyai minat terhadap sesuatu bidang/program, boleh membaca, menulis dan mengira. Dengan syarat minima ini, lepasan UPSR/PT3/PMR pun boleh diterima untuk melanjutkan pelajaran SKM di PLK(Pusat Latihan Kemahiran) yang diiktiraf oleh JPK.

Takda Sijil Kemahiran Malaysia lagi?

1. Belajar di Pusat Latihan Kemahiran
a) Awam – Sila cari sendiri di sini
b) Swasta – Sila isi borang di sini

2. Melalui Pengiktiran Pencapaian Terdahulu (pengalaman kerja)

Sekiranya anda tak tahu bidang kemahiran apa yang boleh dipersijilkan, sila rujuk Daftar NOSS dari sini (muat turun)

Pentauliahan Program ECCE – Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (Pindaan Oktober 2020)

pentauliahan program ECE
Gambar dipetik dari Pa & Ma

1.0 PENDAHULUAN

Pentauliahan Program ECCE (Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak) ada syarat tambahan (selepas ini dirujuk sebagai “Syarat ini” bertujuan menetapkan keperluan pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia melalui Pusat Bertauliah (PB). Syarat ini adalah merupakan kuasa untuk mengenakan syarat pentauliahan yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran di bawah Seksyen 28 Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652] dan hendaklah dibaca bersama dengan panduan yang sedang berkuatkuasa seperti berikut:

i. Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652];
ii. Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308), Jabatan
Kebajikan Masyarakat [Akta 308];
iii. Akta Kanak- Kanak 2001 (Pindaan) 2016
iv. Panduan Pelaksanaan dan Syarat Pentauliahan Pusat Bertauliah di
Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Berasaskan Standard
Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan 2012;
v. Panduan Pelaksanaan dan Syarat Pentauliahan Program Latihan
Kemahiran Bagi Persijilan Tahap Tunggal Melalui Sistem Pentauliahan
Di Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia 2015;
vi. Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian;
vii. Panduan Pendaftaran Pelatih Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia
Melalui Sistem Pentauliahan; dan
viii. Mana-mana peraturan dan panduan yang berkuatkuasa.

2.0 TAFSIRAN

Dokumen” ertinya apa-apa dokumen perundangan secara bertulis di antara PB dan Pihak TASKA seperti dokumen MoA bagi membenarkan pelatih menjalankan latihan amali, peniliaian dan menggunakan TEM di TASKA

Latihan Kemahiran” ertinya aktiviti yang berasaskan kerja dan
berorientasikan industri yang bertujuan untuk mengadakan pengetahuan,
kemahiran dan sikap yang dikehendaki bagi pelaksanaan sesuatu tugas atau kerja dengan berkesan dan cekap, dan termasuklah latihan ulang kaji, lanjutan, pengemaskinian dan khusus yang berkaitan dengan kerja;

Pemilik Premis” ertinya pemilik berdaftar atau mana-mana orang yang
mempunyai kuasa yang sah di sisi undang-undang ke atas Premis TASKA;

Program Latihan” ertinya suatu kumpulan aktiviti latihan dan penilaian, dan hasil pembelajaran bagi suatu pekerjaan tertentu;

Taman Asuhan Kanak-Kanak Berdaftar” (TASKA) ertinya suatu taman
asuhan kanak-kanak yang berdaftar di bawah Seksyen 7 Akta 308;

Tools, Equipment dan Material” (TEM) ertinya senarai peralatan,
kelengkapan dan bahan yang perlu digunakan untuk melengkapkan unit
kompetensi (CU) di dalam Standard;

3.0 KRITERIA PENTAULIAHAN TAMBAHAN

3.1 Syarat Pelatih

PB hendaklah memastikan syarat pengambilan pelatih dipatuhi seperti
berikut;
a. berumur 17 tahun pada tahun semasa;
b. warganegara Malaysia;
c. sihat fizikal dan mental; dan
d. apa-apa syarat tambahan yang ditetapkan oleh PB jika
berkaitan.

3.2 Premis Latihan

a. Mana-mana Penyedia Latihan Kemahiran (PLK) yang hendak
memohon pentauliahan bagi area Pengasuhan Dan Pendidikan
Awal Kanak-Kanak hendaklah :
i. Memiliki TASKA yang telah mendapat perakuan pendaftaran Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Akta 308; atau
ii. Mewujudkan kerjasama dengan mana-mana TASKA yang telah mendapat perakuan Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Akta 308; dan
iii. Memastikan lokasi TASKA tidak melebihi 25 kilometer dari premis PB.
iv. Mempunyai sekurang-kurangnya 18 orang kanakkanak di bawah usia 4 tahun.

b. Bagi perkara a(ii), PLK/PB hendaklah menyediakan
Memorandum Perjanjian (MoA) dengan pihak TASKA yang berkenaan. PB hendaklah menyediakan salinan asal dokumen yang lengkap seperti berikut;
i. Dimatikan setem;
ii. Tempoh perjanjian selama 3 tahun;
iii. Maklumat lengkap pusat bertauliah yang ditauliahkan termasuk nama, kod dan alamat lengkap pusat bertauliah, nombor telefon, nombor faksimili, emel dan lain-lain jika perlu;
iv. Butiran lengkap pengusaha dan alamat lengkap TASKA termasuk nombor telefon, nombor faksimili, emel dan lainlain.
v. Obligasi pihak-pihak termasuklah membenarkan pegawai JPK, personel pentauliahan dan panel yang dilantik oleh JPK memasuki TASKA untuk membuat pemeriksaan, pemantauan dan penilaian.
vi. Mengandungi jadual pelaksanaan latihan kemahiran dan penilaian yang lengkap dan telah dipertujui oleh pengusaha kedua-dua pihak.
vii. PB boleh menggunakan kelengkapan dan kemudahan di TASKA untuk tujuan program latihan.
viii. PB dan TASKA hendaklah bertanggungjawab ke atas kebajikan serta keselamatan pihak-pihak yang terlibat sepanjang sesi latihan kemahiran dilaksanakan di TASKA.
ix. Mana-mana pihak yang ingin menamatkan MoA hendaklah mengeluarkan notis dalam tempoh tiga (3) bulan sebelum penamatan berkuatkuasa;
x. MoA akan terbatal sekiranya tempoh pentauliahan tamat;
xi. TASKA tersebut hendaklah mempunyai sekurangkurangnya satu (1) tahun baki sewaan dari tarikh permohonan;
xii. Dokumen hendaklah diperbaharui sekurang- kurangnya tiga (3) bulan sebelum tarikh tamat perjanjian;
xiii. Pihak TASKA hendaklah membenarkan Pegawai Pengesahan Luaran (PPL) melaksanakan verifikasi penilaian akhir di TASKA.
xiv. Pegawai yang diberi kuasa oleh KPPK boleh mengadakan pemeriksaan di bawah seksyen 38 Akta 652 ke TASKA untuk memastikan kesahihan latihan kemahiran dan penilaian dijalankan.
xv. Dokumen hendaklah ditandatangani oleh pemilik TASKA, pusat bertauliah dan saksi bagi kedua-dua pihak dan lengkap dengan nama, nombor kad pengenalan dan tarikh dtandatangani di hadapan Pesuruhjaya Sumpah.
xvi. PB hendaklah mengemukakan sesalinan dokumen MoA yang lengkap kepada JPK.

c. Kemudahan dan peralatan yang disediakan di TASKA hendaklah memenuhi keperluan CU (Competency Unit) dalam NOSS yang berkenaan bagi tujuan latihan dan penilaian.

3.3 Kriteria Pegawai Penilai (PP)

a) Bagi PP yang memiliki SKM program bertauliah CC- 011-3/4/5:2012 atau program NOSS sebelumnya hendaklah mempunyai Sijil Kursus Asuhan dan Didikan Awal KanakKanak PERMATA (KAP) atau Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK), JKM.

b) Nisbah PP dengan pelatih adalah 1:25.

4.0 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

PB hendaklah:-

a. menyediakan jadual lengkap pelaksanaan latihan berstruktur yang
merangkumi pelaksanaan latihan dan penilaian di premis latihan dan
TASKA yang telah dipersetujui di antara PB dan pihak TASKA serta
diluluskan JPK.

b. memastikan pelatih dan Personel Pentauliahan dibenarkan memasuki
TASKA untuk tujuan latihan dan penilaian mengikut jadual latihan yang
telah dipersetujui.

c. memastikan pelatih, PP dan PPD melaksanakan latihan amali dan
penilaian di TASKA mengikut jadual latihan dan tempoh masa yang
ditetapkan dalam jadual program latihan.

d. menyediakan kemudahan pengangkutan kepada pelatih dari premis
latihan yang ditauliahkan ke TASKA bagi tujuan pogram latihan kemahiran.

e. memastikan kebajikan dan keselamatan pelatih dan personel
pentauliahan semasa menjalankan latihan kemahiran di TASKA.

f. menyediakan perlindungan insuran kepada pelatih yang menjalankan
latihan kemahiran.

5.0 PELAKSANAAN LATIHAN

a. PB hendaklah memastikan pelatih telah menguasai teknik penerimaan,
tatarias (grooming), penyediaan pemakanan, aktiviti penjagaan rutin harian, aktiviti menidurkan dan merehatkan dan penyerahan kanak-kanak
kepada penjaga sebelum latihan amali dilaksanakan di TASKA.

b. PB hendaklah memastikan Pengurusan TASKA telah mendapat persetujuan bertulis dari ibubapa terlebih dahulu sebelum latihan amali dijalankan di TASKA.

c. PB dibenarkan untuk melaksanakan penilaian prestasi di TASKA bagi
menilai CU yang berkaitan.
d. PB hendaklah memastikan latihan dilaksanakan berdasarkan kepada jadual
pelaksanaan latihan kemahiran dan penilaian di TASKA

6.0 PEMAKAIAN

Syarat ini terpakai bagi semua program NOSS di bawah Area Pengasuhan Dan Pendidikan Awal Kana-Kanak.

7.0 TARIKH KUATKUASA

Syarat Tambahan Pentauliahan Program ECCE – Kemahiran Area Pengasuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Pindaan Oktober 2020) ini berkuatkuasa pada 1 Oktober 2020.

Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran Jabatan
Pembangunan Kemahiran

Ingin Belajar Kursus Pendidikan Awal Kanak-Kanak? SKM atau Diploma Akademik?

Ingin tahu bagaimana dapat Pentauliahan Program ECCE – Kursus Pengasuhan & Pendidikan Awal Kanak-Kanak?

6 Kursus PERCUMA PENJANA Kerjaya PERKESO – I Smart Educare

kursus percuma penjana kerjaya

PENJANA KERJAYA PERKESO -LATARBELAKANG

 • Kursus Percuma Penjana Kerjaya di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) adalah bertujuan merangsang permintaan pekerjaan di kalangan majikan dan meningkatkan peluang pekerjaan serta kebolehpekerjaan di kalangan pencari kerja tempatan.
 • Antara insentif di bawah Penjana Kerjaya adalah menyediakan latihan semula (reskilling and upskilling) @ Kursus Percuma Penjana Kerjaya termasuk program place and train yang berdasarkan keperluan majikan dan pekerja yang diambil di bawah PenjanaKerjaya.
 • Penyediaan latihan semula ini secara tidak langsung merupakan salah satu perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja melalui tingkatan kemahiran bagi mencegah pengangguran jangka panjang serta memastikan seseorang itu sentiasa bersedia dari segi kemahiran dan sahsiah semasa menyertai alam pekerjaan semula.

Syarat Majikan

 • Majikan yang telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (ROS) / Pendaftaran Perniagaan (ROB) / Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau organisasi lain, sebelum 1 Jun 2020; DAN telah berdaftar dengan SOCSO pada 1Jun, 2020.
 • Majikan telah diluluskan di bawah Insentif Pengambilan Pekerja sahaja layak dipertimbangkan untuk memohon latihan untuk pekerjanya yang diambil bawah Insentif Pengambilan Pekreja

Kelayakan ANDA@Peserta Menyertai Kursus Percuma Penjana Kerjaya

Majikan dan pekerja yang telah diluluskan di bawah Insentif Pengambilan
Pekerja
sahaja layak dipertimbangkan untuk mengikuti latihan.

Latihan yang diberikan adalah bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan #HireMalaysia yang mencarum atau bukan mencarum di bawah Skim Insurans Pekerjaan dan golongan belia (graduan) #MyApprentice.

Siapa Yang TIDAK LAYAK Mohon Kursus Percuma Penjana Kerjaya?

 • Agensi Pekerjaan Swasta  yang menawarkan khidmat pekerja kepada syarikat lain (principal) dan bukan majikan langsung; dan
 • Kakitangan sektor awam, kerajaan pusat dan badan berkanun negara dan negeri, pihak berkuasa tempatan dan mereka yang bekerja sendiri.

Kursus PERCUMA Penjana Kerjaya yang ditawarkan oleh I Smart Educare

kursus percuma penjana kerjaya
Daftar Kursus Induksi PP-PPT
Jangan Terlepas Peluang

Kursus Induksi JPK

1. Kursus Induksi PP-PPD-PPB/induction course

Objectives / Objektif:

 • Introduce and give an understanding of Malaysian Skill Certification System / Memperkenalkan dan memberi pemahaman mengenai Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM)
 • Compulsory for each JPK Accredited Centre (Pusat Bertauliah)  personnel (PP, PPD or PPB) before appointment as Accredited personnel / Syarat wajib dihadiri oleh setiap personel Pusat Bertauliah sebelum dilantik sebagai Personel Pentauliahan

PP – Pegawai Penilai (Assessor)
Usually the trainer, also need min SKM3 & VTO qualifications.
Biasanya tenaga pengajar, juga perlu minimum SKM3 & VTO

PPD – Pegawai Pengesah Dalaman (Internal Verifier)
Usually, the head of a program/supervisor to the trainer also needs min SKM3 qualification.
Biasanya, ketua program/penyelia pengajar. Juga memerlukan min SKM3.

PPB – Pengurus Pusat Bertauliah (Centre Manager)
The chief intermediary between Pusat Bertauliah and JPK officers, managing the centre.
Personel yang mengurus PusatBertauliah, pegawai utama yang berurusan dengan pegawai JPK

2. Kursus Induksi PP-PPT/induction course

Objectives / Objektif:

 • Introduce and give an understanding of Malaysian Skill Certification System implementation via PPT / Memperkenalkan dan memberi pemahaman mengenai pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) melalui PPT
 • Roles and responsibilities of personnel in the implementation of PPT / Peranan dan tanggungjawab personel dalam pelaksanaan PPT

PP-PPT: Pegawai Penilai-PPT (Assessor for PPT system)

Must have SKM, usually min 10 years of industry experience & PP-PPT Induction course cert
Mesti ada SKM, lazimnya ada min 10 tahun pengalaman idustri & sijil induksi PP-PPT

PPL-PPT: Pegawai Pengesah Luaran-PPT (Verifier for PPT system)

NO PPL-PPT induction course to attend. Can apply after:
2 years as PP-PPT OR signed 30 portfolios as PP-PPT, whichever comes first.
Must have SKM, usually min 10 years of industry experience & PP-PPD-PPB, PP-PPT & PPL Induction course cert.

Tiada kursus induksi PPL-PPT untuk dihadiri, boleh mohon setelah:
2 tahun berkhidmat sebagai PP-PPT atau menandatangani 30 portfolio sebagai PP-PPT, yang mana dulu
Mesti ada SKM, lazimnya ada min 10 tahun pengalaman industri & sijil induksi PP-PPT

3. Kursus Induksi PPL/induction course

Objectives / Objektif:

 • Give an understanding of Malaysian Skill Certification System / Memberi pemahaman mengenai Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia
 • Roles and responsiblities as PPL / Memberi kefahaman peranan dan tanggungjawab sebagai PPL
 • Fulfill the appointment criteria as PPL for JPK Accredited centre & SLDN porgram / Memenuhi syarat lantikan sebagai PPL bagi program di Pusat Bertauliah & Program SLDN

Tarikh/jadual akan datang:

PP-PPD-PPB: 20-21 atau 27-28 Feb (PENUH) DAN 27-28 Mac
PPL: 6-7 Mac 2021 di Kolej ISBAUK, Brem Mall, Kepong
PP-PPT: 13-14 Mac 2021 di Kolej ISBAUK, Brem Mall, Kepong

Kursus Pembangunan WIM

kursus-percuma-penjanakerjaya

Competency Based Training (CBT)

Kursus Percuma Penjana Kerjaya

Daftar NOSS TERBARU (3 Sept 2020) / Latest NOSS Registry (3rd Sept 2020)

NOSS yang telah didaftarkan boleh digunapakai bagi tujuan industri dan latihan. Daftar Standard boleh dimuat turun dengan klik gambar di atas

Sebelum kita lihat Daftar NOSS Sept 2020, mari kita lihat apa itu NOSS.

APA ITU NOSS?

Definisi NOSS

Singkatan daripada National Occupational Skills Standard (NOSS) atau Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan. NOSS adalah dokumen yang menggariskan ketrampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan serta laluan untuk mencapai ketrampilan tersebut.

Ciri-Ciri Utama NOSS

 • Berasaskan keperluan pekerjaan.
 • Mengikut struktur kerjaya di dalam sesuatu bidang pekerjaan.
 • Disediakan oleh pakar industri dan pekerja mahir yang menjalankan pekerjaan.

KELEBIHAN DAN KEGUNAAN STANDARD KEMAHIRAN

Standard kemahiran memberi manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan. Kejayaan projek pembangunan standard kemahiran dan ianya berguna kepada masyarakat bergantung pada penyertaan penuh dan komitmen semua pihak yang berkepentingan.  Manfaat ini boleh digunakan sebagai penanda aras untuk menilai keberkesanan usaha bersama.

Daftar NOSS Sept 2020 terkini ni ada beberapa standard kemahiran baru yang menarik, antaranya:

Daftar NOSS - Operasi Makmal
C107-003-2:2020
Pengeluaran Coklat / Chocolate Production
Daftar NOSS - magnetic testing aerospace
E383-002-3:2020
Operasi Kitar Semula Plastik / Plastic Recycling Operation

Antara NOSS sedia yang telah bertukar kod (dan kandungan) dalam Daftar NOSS terbaru ini adalah:

Daftar NOSS - retail outlet operation
C259-006-2:2020 Operasi Pemesinan / Machining Operation GANTI MC-050-2:2012
C259-006-3:2020 Operasi Pemesinan CNC / CNC Machining Operation GANTI MC-050-3:2015 /
MC-050-3:2017
Daftar NOSS - three Phase Electrical Installation
N821-001-3:2020
Pentadbiran Pejabat / Office Administration GANTI FB-024-2:2012 & FB-024-3:2012

Bagi 60 NOSS yang telah diluluskan pada MPKK 03 September 2020 (rujuk Daftar NOSS Sept 2020) boleh di beli secara atas talian di dalam laman sesawang www.myspike.my*

Sebarluaskan Daftar Standard ini bagi menjadi rujukan kepada industri dan latihan dalam mengarusperdana latihan kemahiran di Malaysia seterusnya menjadikan NOSS sebagai rujukan utama pendidikan TVET Negara.

* Pautan NOSS yang dibeli secara online cuma sah setahun sahaja dan difahamkan bila dicetak, tak berapa elok.
Jadi, kalau nak yang tiada tamat tempoh atau nak cetak elok-elok, bolehlah beli di JPK Putrajaya, Cyberjaya atau pejabat Wilayah.

Sekiranya anda ada sebarang masalah untuk pembelian, boleh hubungi min untuk perkhidmatan ini.

Sekiranya anda ada pengalaman kerja dalam bidang NOSS yang ingin dipohon SKM, sila baca di sini

Penjualan NOSS atas talian – Kelebihan dan Kelemahannya

Akhirnya, penjualan NOSS atas talian oleh JPK telah dilaksanakan. Syabas JPK, usaha yang baik selaras dengan aliran masa.

Min memang suka menganjur kursus induksi PP-PPD-PPB, PP-PPT & PPL. Selalu je ada maklumat terkini serta benda baru yang min belajar dari fasi dan juga calon yang hadiri kursus induksi PP-PPD-PPB, misalannya pada 18-19 Julai 2020 minggu lepas.

Sebelum ni, min dah tahu tentang penjualan NOSS atas talian ni.

Bermula 1 Julai 2020, NOSS boleh dibeli secara atas talian melalui MySPIKE. Pada masa ini terdapat 245 (sehingga 20/7) Program NOSS yang boleh dibeli secara atas talian. Bilangan Program NOSS untuk jualan akan ditingkatkan dari masa ke semasa. Setiap NOSS akan dijual RM20.00 untuk langganan selama setahun. Belian boleh dilakukan di Dashboard Pengguna.

Sila Daftar MySPIKE sebelum memulakan belian atau Login MySPIKE untuk memulakan belian di Dashbord Pengguna.

Yang min tak tahu, NOSS yang dibeli secara atas talian ni bukannya dalam bentuk word atau pdf. Anda cuma boleh lihat sahaja, cetak pun tak boleh.

* Sekarang dah boleh cetak tapi alignment akan lari, jadi memang tak cantiklah kalau nak dijadikan sebagai dokumen rasmi untuk diedarkan ataupun dibaca. Kalau sekadar rujukan pantas, ok je.

Jadi, kalau tak terlalu URGENT, min cadangkan anda pergi ke JPK Putrajaya atau pejabat Wilayah mereka masing-masing untuk belikannya, dalam bentuk CD.
Ataupun beli dari min, kalaulah min ada stok (boleh rujuk disini program yang sedia ada)
Lebih BERBALOI! Takda tarikh luput & senang dibaca.
Siapa tak nak jimat kan, lebih-lebih lagi ekonomi tak bagus sangat.

Sebelum anda buat pembelian NOSS atas talian ke pesan dari min melalui whatsapp/emel, sila kenalpasti kod NOSS yang anda nak beli dulu dari Daftar NOSS yang boleh dimuat turun dari imej di bawah.

penjualan NOSS atas talian

Rumusan – Kelebihan & Kelemahan beli NOSS atas talian

Kelebihan – Pantas, sesuai jika anda takda masa atau terlalu jauh untuk beli NOSS dari ibu pejabat/pejabat Wilayah JPK.

Kelemahan
1. Masih ada lagi NOSS yang belum dikemaskini dalam sistem
2. Ada tarikh luput – sah setahun sahaja
3. Format cetakan yang tidak memuaskan

TVET/skills training goes online – Way Forward

Developing Leadership Skills via Online Learning

SKILLS training institutes and providers are ready for online learning to be their ‘new normal’.

On April 13, public and private technical and vocational education and training (TVET) providers were given the green light to conduct their training and theory courses online due to the movement control order (MCO).

TVET action committee chairman Nordin Abdul Malek said the guideline is important as it provides direction on implementing programmes that are mainly practical in nature, via e-learning.

“Our hands-on programmes make up 70% of the syllabus.

“Without a guideline, it will be difficult for us to adhere to the systems and standards of the National Occupational Skills Standards (NOSS).

“We hope this guideline, although only applicable during the MCO, will be used as a benchmark for relevant agencies within the sector to recognise the rigorous training process our students’ go through.”

E-learning, he said, allows skills training institutes and providers to adapt to the assessment of students by external examiners.

“It should be part of our training system even after the pandemic blows over.

“The Human Resources Ministry department of skills development (JPK) should formally implement this system as internationally, institutes are starting to recognise e-learning for skills training, ” he said, adding that many local providers have the facilities to conduct online learning with platforms like Whatsapp, Zoom and Skype.

Nordin believes e-training should be the ‘new normal’ in Malaysia’s skills training system.

We must act now and see how we can best utilise e-learning in TVET, he said.

Describing virtual education as a teaching methodology for tomorrow, he said e-learning management, teaching and assessment, must however, be improved.

“Related agencies too should consider e-learning as part of the entire training process, ” he said, noting that at least 90% of courses like IT, programming, management systems and administrative management, can be done online.

After the guideline was issued, Nordin said a survey was conducted among private skills training institutes on how they ran their courses online.

“We found that most of them do not have issues conducting online learning and training, and that their students are comfortable with this method as they are accustomed to using gadgets and social media.

“For them, it’s new and fun, ” he said, adding that these institutes recorded an improved e-learning participation rate, with at least 75% of their students joining the sessions.

The guideline is a good initiative, Federation of JPK Accredited Centres (FeMac) president P. Sailanathan said, as it ensures that there will be no serious disruption to learning.

This, he said, is a good time for skills training institutes to embark on technological changes.

“Students are more tech savvy these days. Online learning provides room for freedom on how students want to learn.

“Skills training institutes must ensure that online classes are attractive enough to capture their students’ attention. Going digital is the way forward

Change, he said, is inevitable with the fourth industrial revolution and we must adapt or risk losing out.

ALL theory and practical components of TVET can be conducted online if they meet the Performance Criteria and Assessment Criteria, Human Resources Ministry department of skills development (JPK) director-general Zaihan Shukri said.

These criteria which are listed in a guideline, he said, involve safety, attitude and application of equipment aspects as set out in the National Occupational Skills Standards.

Home-based skills teaching and training must:

> ensure that the teaching and learning processes are carried out as planned in a safe environment.

> be effectively implemented during the MCO period by the institutes’ management.

> be a collaborative effort between parents or guardians and the institutes to ensure the continuity of students’ training and learning despite them not attending classes.

> be conducted on the training institutes’ premises after the MCO, if it is not carried out via e-learning.

> involve appropriate learning methods based on the capabilities and readiness of the trainees; using easily accessible communication and application platforms.

Source: TheStar.com.my

BPN PELAJAR INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT/ILKA/IKLS) PROGRAM DKM/DLKM

BANTUAN PRIHATIN NASIONAL: BPN IPT/ILKA/ILKS

BPN IPT/ILKA/ILKS ini cuma RM200, bantuan sekali bayar (one off).

FAQ/Soalan Lazim

Soalan 1:
Berapakah nilai Bantuan Pelatih One-Off ini?
Jawapan 1:
Bantuan Pelatih One-Off ini adalah berjumlah RM200.

Soalan 2:
Siapakah yang layak menerima Bantuan Pelatih One-Off ini?
Jawapan 2:
Pelatih yang memenuhi kriteria berikut layak menerima Bantuan One-Off :
i. Warganegara Malaysia;
ii. Pelatih sepenuh masa Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dan Diploma
Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) yang telah berdaftar di bawah
Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia;
dan
iii. Berstatus aktif bermula 31 Mac 2020 atau belum tamat latihan pada 31 Mac 2020

Soalan 3:
Bagaimanakah cara pelatih ingin memohon BPN IPT/ILKA/ILKS ini?
Jawapan 3:
Pelatih boleh berhubung dengan Pegawai Penyelaras di Pusat Bertauliah (PB) masing-masing.

Soalan 4:
Bagaimanakah bantuan ini disalurkan kepada pelatih?
Jawapan 4:
Sekiranya memenuhi syarat di perkara 2, bantuan akan disalurkan kepada
pelatih yang layak ke dalam akaun pelatih melalui kaedah berikut:
i. Pelatih yang menjalani latihan di bawah institusi/agensi berikut iaitu
Jabatan Tenaga Manusia (JTM), Kementerian Belia dan Sukan (KBS), Majlis
Amanah Rakyat (MARA), Bahagian Pendidikan Latihan Teknikal dan
Vokasional (BPLTV), Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MOA)
serta Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) hendaklah
berhubung terus dengan institusi/agensi tersebut. Bayaran akan diuruskan
institusi/agensi masing-masing dan bukan oleh JPK;
ii. Pelatih di bawah PB selain dari institusi/agensi di perkara 4(i) hendaklah
menghubungi Penyelaras PB masing-masing untuk mengemaskini perkara
berikut:
a. No kad pengenalan
b. Nombor akaun bank dan nama bank. c. No telefon bimbit/email
iii. PB SLaPB perlu mengemaskini maklumat pelatih di dalam Sistem
Pengurusan Integrasi Kemahiran Malaysia (MySPIKE) bagi setiap pelatih
selewat-lewatnya 30 April 2020 bagi tujuan pembayaran. Bantuan akan
disalurkan kepada pelatih yang layak ke dalam akaun pelatih
masing-masing.
iv. Bagi tujuan audit selepas tamat Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), PB
hendaklah menyimpan rekod pelatih yang memohon bantuan seperti
berikut:
a. Salinan kad pengenalan
b. Salinan penyata/buku bank (muka surat yang mempunyai nombor
akaun bank)

Soalan 5:
Bagaimana sekiranya pelatih tidak memiliki akaun bank?
Jawapan 5:
Bantuan hanya akan disalurkan kepada akaun pelatih sahaja. Pelatih perlu
membuka akaun bank sekiranya masih belum memiliki akaun bank sendiri.

Soalan 6:
Bolehkah bantuan disalurkan melalui akaun ibu,ayah atau saudara mara?
Jawapan 6:
Tidak. Pelatih MESTI mempunyai akaun bank sendiri.

Soalan 7:
Bolehkah pelatih membuka akaun di mana-mana bank?
Jawapan 7:
Ya. Pelatih boleh membuka akaun di mana-mana bank tempatan. Mana-mana akaun yang dibuka dengan bank tempatan sama ada konvensional atau islamik, boleh diterima. Akaun Tabung Haji dan Akaun Amanah Saham tidak dibenarkan untuk bantuan one-off ini.

Soalan 8:
Bagaimanakah pelatih ingin menyemak status kelayakan masing-masing?
Jawapan 8:
Pelatih boleh menyemak status kelayakan melalui Pegawai Penyelaras PB
masing-masing.

Soalan 9:
Adakah pelatih yang sedang mengikuti latihan industri layak menerima bantuan ini?
Jawapan 9:
Pelatih yang sedang mengikuti latihan industri layak menerima bantuan ini.

Soalan 10:
Sekiranya pelatih sedang menjalani latihan industri, bagaimanakah caranya untuk mendapatkan bantuan ini?
Jawapan 10:
Pelatih boleh menghubungi Pegawai Penyelaras di PB masing-masing untuk
mendapatkan maklumat lanjut berkaitan bantuan ini.

Soalan 11:
Adakah pelatih yang sedang mengikuti program Persijilan Tahap Tunggal DKM dan DLKM layak menerima bantuan ini?
Jawapan 11:
Ya. Pelatih layak menerima bantuan ini.

Soalan 12:
Sekiranya pelatih tersebut berdaftar di bawah program MQA dan Persijilan
Kemahiran Malaysia dalam masa yang sama, bolehkah pelatih memohon bantuan bagi kedua-dua jenis persijilan?
Jawapan 12:
Tidak boleh. Pelatih hanya layak terima sekali sahaja. Jika pelatih telah
memohon bantuan melalui Kementerian Pelajaran Tinggi (KPT), pelatih tidak perlu lagi memohon bantuan ini kepada Kementerian Sumber Manusia.

Soalan 13:
Adakah calon DKM dan DLKM PPT boleh menerima bantuan?
Jawapan 13:
Tidak boleh. Bantuan ini adalah kepada pelatih bagi PB SLaPB dan PB SLDNyang menjalani latihan secara sepenuh masa bagi program DKM dan DLKM.

Soalan 14:
Adakah pelatih yang telah berhenti atau tangguh pengajian sebelum atau dalam tempoh PKP layak menerima bantuan ini?
Jawapan 14:
Tidak. Hanya pelatih yang berstatus aktif pada 31 Mac 2020 sahaja yang layak menerima bantuan ini.

Soalan 15:
Adakah pelatih yang akan tamat latihan pada bulan Mei 2020 layak menerima bantuan ini?
Jawapan 15:
Layak. Pernyataan ini adalah merujuk kepada pelatih yang sedang mengikuti latihan dan berstatus aktif di PB masing-masing pada 31 Mac 2020.

Soalan 16:
Sekiranya terdapat kemusykilan berhubung dengan bantuan ini, siapakah pegawai yang boleh dirujuk?
Jawapan 16:
Pelatih boleh menghubungi Pegawai Penyelaras di PB masing-masing.

Soalan 17:
Adakah pelatih yang tamat latihan sebelum 31 Mac 2020 tetapi belum menduduki Penilaian Akhir dan Lawatan Verifikasi PPL layak menerima bantuan ini ?
Jawapan 17:
Layak, mereka termasuk pelatih yang masih berstatus aktif.

Soalan Lazim (FAQ) Bantuan Prihatin Nasional (Versi : Bahasa Inggeris)

Pemakluman Bantuan Prihatin Nasional Program DKM/DLKM

Tatacara Pengemaskinian Maklumat Pelatih

Sumber: www.dsd.gov.my

Komen: Malang sekali, pelajar-pelajar kemahiran tahap Sijil Kemahiran Malaysia (1,2,3) tidak termasuk sekali dalam bantuan ini

Kerajaan bagi NOSS PERCUMA melalui e-Tunai Rakyat*

Kerajaan bagi NOSS PERCUMA melalui e-Tunai Rakyat - ISE Education Sdn Bhd

* Ya, anda akan dapat RM30 dari kerajaan melalui inisiatif e-tunai rakyat. Jadi mengapa tidak gunakannya untuk mendapatkan sesuatu (beli NOSS) yang boleh membantu anda dari segi:

1. Pembangunan diri (kaji NOSS, buat penilaian kendiri serta kumpul bukti ketrampilan yang cukup untuk mohon Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) secara PPT supaya anda ada persijilan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia serta luar negara.
2. Perkembangan perniagaan latihan (Kaji NOSS untuk menentukan samada latihan kemahiran yang anda sedang/ingin tawarkan memenuhi keperluan NOSS. Jika hampir sama, pusat latihan anda patut pertimbangkan untuk mendapatkan pentauliahan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) supaya para pelatih anda dapat Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) nanti setelah tamat program latihan di tempat anda.

ATAUPUN

Tips & Panduan Permohonan SKM secara PPT (sumber bukti & susunan portfolio) (yang telah dipermudahkan serta disertakan dengan sampel dokumen supaya lebih memudahkan pemahaman anda).
Ia termasuk:
1) Format kandungan dan susunan portfolio
2) Sumber bukti ketrampilan
3) Kategori bukti ketrampilan
4) Contoh dan sampel surat perakuan tempoh pengalaman kerja

Baik, ringkasan kod produk (semua cuma RM30):

1. NOSS 01
NOSS sedia ada (sila rujuk sini – ada >65 ) – Boleh dapat 2 tahap bernilai RM40 tapi cuma bayar RM30.
2. NOSS 02**
NOSS yang tiada dalam simpanan/sedia ada boleh buat tempahan (1 program/tahap sahaja. Jika ada tambahan, cuma tambah RM20 setiap program/tahap).
3. TPSKM-PPT
Panduan Permohonan SKM secara PPT (yang telah dipermudahkan serta disertakan dengan sampel dokumen supaya lebih memudahkan pemahaman anda)

** Petrol, tol, caj bank draf serta masa yang diperlukan untuk beli NOSS sendiri di JPK pasti melebihi RM10 (caj perkhidmatan).

Tunggu apa lagi? JOM scan sekarang!! Lepas scan, sila whatsapp ke 012-3123430 atau emel ke ismarteducare@gmail.com;

1. Screenshot bayaran
2. Kod produk serta kod NOSS yang dikehendaki

Kalau anda masih tiada e-wallet ke rasa lebih selesa bank-in, boleh bank-in ke Maybank 514589385943, ISE Education Sdn Bhd.

Gunalah wang e-tunai rakyat anda dengan bijak. Belilah NOSS dan kaji

Can I advise you something?

Can i advise you something

Since so many people still message, call or email to ask the same question, over and over again, can I advise you something?

Almost everything you need to obtain with that involves Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), it would be NOSS dependent. So, please refer to the NOSS directory first to:
1. Determine the exact code of the skills program that you intend to offer in your training centre (to be Accredited by Department of Skill Development (DSD) or better known as JPK),
2. Apply to get your Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) via PPT or
3. Search for any SKM programs to study in any of the JPK Accredited Centres.

 1. How To Be A JPK Accredited Centre (to offer SKM/DKM/DLKM certification)?

2. How To Apply for SKM/DKM/DLKM via PPT?
a) Self application via www.skkm.gov.my – Download & read  MANUAL PENGGUNA PPT 2018  OR
b) Get some tricks & tips from a 2 days course – kursus induksi PP-PPT*  that’s organised from time to time (average 3 times a year)
c) Learn from a comprehensive 3 days workshop* (SKM-PPT) *  – Please contact or wasap.my/6012-3123430/PPTWorkshop

*
2020 PP-PPT Induction Course
Date:
8-9 Feb
Time: 8.30-5pm

Venue: ISE Education Sdn Bhd, Kepong Metro Prima, KL
Fees: RM350 (includes notes, morning tea break, lunch & certificate from Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
Maybank 514589385943, ISE Education Sdn Bhd

2021 PP-PPT Induction Course
Date: 9-10 Jan
Time: 8.30-5pm

Venue: ISE Education Sdn Bhd, Kepong Metro Prima, KL
Fees: RM350 (includes notes, morning tea break, lunch & certificate from Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
Maybank 514589385943, ISE Education Sdn Bhd


Download Induction Course Application Form NOW

Can I advise you something?

Please read thoroughly before you chat with us asking the same question, thanks.

Daftar NOSS TERBARU (7 Ogos 2019) / Latest NOSS Registry (7th August 2019)

Daftar NOSS Ogos 2019


Daftar NOSS 2019 adalah yang terkini setakat ini. Sebelum itu, marilah kita lihat apa itu NOSS (bagi pembaca baru laman ini)

APA ITU NOSS?

Definisi NOSS

Singkatan daripada National Occupational Skills Standard (NOSS) atau Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan. NOSS adalah dokumen yang menggariskan ketrampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan serta laluan untuk mencapai ketrampilan tersebut.

Ciri-Ciri Utama NOSS

 • Berasaskan keperluan pekerjaan.
 • Mengikut struktur kerjaya di dalam sesuatu bidang pekerjaan.
 • Disediakan oleh pakar industri dan pekerja mahir yang menjalankan pekerjaan.

KELEBIHAN DAN KEGUNAAN STANDARD KEMAHIRAN

Standard kemahiran memberi manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan. Kejayaan projek pembangunan standard kemahiran dan ianya berguna kepada masyarakat bergantung pada penyertaan penuh dan komitmen semua pihak yang berkepentingan.  Manfaat ini boleh digunakan sebagai penanda aras untuk menilai keberkesanan usaha bersama.

Daftar NOSS 2019 terbaru ni ada beberapa standard kemahiran baru yang menarik, antaranya:

Daftar NOSS - Operasi Makmal
M712-005-3:2019
Operasi Makmal/Laboratory Operations
Daftar NOSS - magnetic testing aerospace
M712-006-1/2/3:2019
Pengujian Magnetik – Aeroangkasa (Bahan, Komponen dan Struktur) /
Magnetic Testing (MT) – Aerospace (Materials, Components and Structures)
Daftar NOSS - retail outlet operation
G471-001-3/4/5:2019
Pengurusan Operasi Outlet Peruncitan/Retail Outlet Operation Management
Image result for pavilion shopping mall
M701-001-2/3/4/5:2019
Khidmat Sokongan Pemasaran Pusat Beli-Belah/Mall Marketing Support Services(SKM2) Pengurusan Pusat Beli-Belah/Shopping Mall Management (DLKM)

Antara NOSS sedia yang telah bertukar kod (dan kandungan) dalam Daftar NOSS 2019 terbaru ini adalah:

Daftar NOSS - three Phase Electrical Installation
F432-005-2/3/4/5:2019 GANTI EE-320-2/3/4/5:2012
Pemasangan dan Penyelenggaraan Elektrik Satu Fasa/Single Phase Electrical Installation and Maintenance (SKM2)
Sistem Pengagihan dan Penjanaan Tenaga Elektrik Voltan Rendah/Low Voltage Electrical Power Distribution System and Generation (DLKM)
Datar NOSS - hybrid car service
G452-007-3:201 GANTI TP-332-2/3:2014
Servis Kereta Elektrik dan Hibrid/Electric and Hybrid Car Servicing
Image result for interactive multimedia design
J582-001-3:2019 GANTI IT-040-2, IT-050-2, IT-060-3, IT-070-2, IT-070-3
Rekabentuk Multimedia Interaktif/Interactive Multimedia Design
Image result for kejurulatihan senjata api
O842-005-2/3:2019 GANTI DS-020-1/2
Kejurulatihan Senjata Api/Firearm Instructing

Anda boleh beli NOSS dari JPK Putrajaya (biasanya NOSS baru tiada lagi di Putrajaya tetapi cuma di JPK Cyberjaya) serta pejabat-pejabat Wilayah JPK dengan harga RM20/program/setahap.

Sekiranya anda tiada masa untuk pergi beli di sana, sila hubungi min untuk perkhidmatan ini.