Tag Archives: eSPKM

MAKLUMAN PELAKSANAAN SISTEM ESPKM VER 2.0 KEPADA SEMUA PUSAT BERTAULIAH (PB) DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA(SPKM)

Ruj : JPK /700/43/1 Bil ( 50 )
Tarikh : 25 Oktober 2017

Salam Sejahtera dan Salam Kemahiran,

Adalah dimaklumkan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) telah membangunkan satu sistem yang dikenali sebagai Sistem eSPKM Ver 2.0 bagi memantapkan proses sedia ada dalam pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM).

Mulai 1 Ogos 2017, penggunaan Sistem eSPKM Ver 2.0 ini telah dibuat secara Pilot Projek kepada semua PB Melaka untuk pendaftaran pelatih dan penilaian. Susulan daripada itu, Jabatan akan memperluaskan penggunaan sistem ini kepada semua PB lain. Sehubungan itu, semua PB hendaklah mengunakan Sistem eSPKM Ver 2.0 berkuatkuasa 1 November 2017 melalui capaian http://staging.skkm.gov.my/espkm Sebarang pertanyaan berkaitan penggunaan sistem ini bolehlah menghubungi helpdesk 03-8886 5527 dan 03-8886 2309.
Sekian,Terima Kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“Pekerja Kreatif Pencetus Inovasi ’’
Ketua Pengarah
Jabatan Pembangunan Kemahiran
Kementerian Sumber Manusia

 

Muat turun Dokumen

save Makluman Pelaksanaan

save Carta Alir Proses Pendaftaran Pelatih

save Senarai Semak Pendaftaran Pelatih

save Panduan Penggunaan Sistem eSPKM Versi 2.0