Tag Archives: Pusat Bertauliah

Kolej TVET/PB JPK di Selangor/KL/Perak Untuk Dijual

 1. Pusat Bertauliah (PB) di Selangor berdaftar dgn Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) untuk dijual:

  a) Harga RM 2X0,000 (Jual semua termasuk WIM, peralatan & PP/PPD)
  – Pendaftaran Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) sehingga 2020
  – Peruntukan Kuota Dana TVET PTPK Tahun 2019 (Jumlah nilai RM 300k) bagi 50 quota
  Kursus Computer Networking dan Corporate Secretaryship (2&3)
  Kemudahan – 3 classrooms, 1 computer lab with 25 computers, Computer repair room, library, pantry, staff room and surau.

  b) Harga RM 1X0,000 (Jual semua termasuk WIM, peralatan & PP/PPD)
  – Pendaftaran Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) sehingga Dis 2020
  – Pendaftaran JPK sehingga Julai 2021
  – Lesen KDN tamat Sept 2018
  – Peruntukan Kuota Dana TVET PTPK Tahun 2019 bagi 25 quota setiap Tahap
  Kursus Kecantikan (2&3)
 2. Pusat Bertauliah (PB) di KL berdaftar dgn Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) untuk dijual:

  a) Harga RM X,000,000 (Jual semua termasuk WIM, peralatan & PP/PPD)
  – Pendaftaran JPK & Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) sehingga 2019/2020
  – Peruntukan Kuota Dana TVET PTPK Tahun 2019 (25 kuota untuk hampir setiap Tahap, 4 program)
  – Lesen KDN tamat Jan 2017
  Kursus Penyediaan Makanan (2,34) , Pengurusan Pejabat (2,34) , F&B (2,34) dan Komputer Sistem (3&4)

b) Harga RM X0,000 (cuma lesen & WIM shj, tiada premis & PP/PPD)
– Pendaftaran JPK sehingga Nov 2020
Kursus Pengurusan Pejabat (2&3) & Setiausaha Korporat (3&4)

3. Pusat Bertauliah (PB) di Perak berdaftar dgn Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) untuk dijual:

a) Harga RM X0,000 (cuma lesen & WIM shj, tiada premis & PP/PPD)
– Pendaftaran JPK sehingga Okt 2022
Kursus Artis Multimedia – Visual  (2 shj)

Ada juga lesen IPTS untuk dijual.

Sila hubungi/whatsapp 012-3123430 untuk pertanyaan lanjut.

TVET centre (Pusat Bertauliah JPK) in NS for SALE

This is the latest TVET centre for sale on offer (refer to www.jpkmalaysia.com/our-services for complete list)

1. NS (IPTS license also available for sale)

Code: FB-025-3:2013 (4 Star)
Program: Corporate Executive Secretaryship
Current students: 12
2018 PTPK quota: 25
AND
Code: EE-320-2:2012
Program: Electrical – Single Phase
Current students: 24
2018 PTPK quota: 20

Rental expiring Jun 2019 (3 lots – RM7,800)
Note: Some liabilities/debts

Update: No PTPK quota

CALL 012-3123430 or email ismarteducare@gmail.com NOW before it’s gone

PINDAAN PEMAKLUMAN BERKAITAN PEMANSUHAN PELAKSANAAN KELULUSAN PENTAULIAHAN PROGRAM SECARA BERSYARAT DI BAWAH SISTEM PERSIJILAN KEMAHIRAN MALAYSIA MULAI 1 JANUARI 2019

Pemansuhan Kelulusan Pentauliahan Program Secara Bersyarat ini bermaksud;

Pusat Bertauliah yang bakal ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) perlu memenuhi semua syarat pentauliahan sebelum kelulusan program/pusat diberi.

Contoh Sijil Pentauliahan program penuh - pemansuhan kelulusan pentauliahan program bersyarat
Contoh sijil pentauliahan program secara penuh – program VTO (I-031-3:2014)

Sebelum tahun 2019, ada kes-kes tertentu di mana pentauliahan program secara bersyarat diberi, antaranya:

 1. Pegawai Penilai (PP) yang dalam proses mengikuti kursus VTO (belum lulus)
 2. Personel pentauliahan PP, PPD atau PPB belum ikuti kursus induksi PP-PPD tetapi telah mendaftar untuk mengikutinya.
 3. Pegawai Penilai (PP) & Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) belum dapat Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tetapi telah mendaftar secara Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu
 4. Tools, Equipments & Materials (TEM) tidak memenuhi 100% tetapi diberi pentauliahan bersyarat.
 5. Written Instructional Material (WIM) tidak lengkap 100% tetapi diberi masa untuk membuat penambahbaikan.

Ruj     :        JPK/702/1/10 JLD 14 (36)

Tarikh :        18 Disember 2018

Adalah dimaklumkan bahawa JPK telah mengkaji semula keputusan pemansuhan pelaksanaan kelulusan pentauliahan program secara bersyarat di bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia mulai 1 Januari 2019 yang telah dihebahkan melalui arahan pentadbiran (No. Rujukan : JPK/702/1/10 JLD 14 (18) bertarikh 30 Julai 2018.

Selaras dengan ini, Jabatan telah memutuskan supaya tiada lagi kelulusan pentauliahan program secara bersyarat akan dikeluarkan mulai 1 Januari 2019, kecuali untuk dua (2) keadaan berikut :

 1. Pentauliahan program bagi NOSS / NCS baharu; dan
 2. Pentauliahan pembaharuan program untuk menyelesaikan pelatih sedia ada sahaja.

Sehubungan itu, selain dua keadaan di atas, Penyedia Latihan Kemahiran / Pusat Bertauliah hendaklah mematuhi semua kriteria pentauliahan program kerana tiada lagi kelulusan secara bersyarat akan diberikan selepas tarikh kuatkuasa.

Justeru, hebahan yang telah dikeluarkan melalui rujukan JPK/702/1/10 Jld. 14 (18) bertarikh 30 Julai 2018 adalah terbatal.

Sekian dimaklumkan. Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“Pekerja Berkemahiran Peneraju Kecemerlangan Negara”

Ketua Pengarah
Jabatan Pembangunan Kemahiran
Kementerian Sumber Manusia

Sumber: www.dsd.gov.my

Sekiranya anda masih ada sebarang persoalan mengenai pentauliahan program/pusat JPK anda, boleh dapatkan khidmat runding daripada min.

SYARAT TAMBAHAN PENTAULIAHAN BAGI PROGRAM KEMAHIRAN AREA PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 2018

 1. PENDAHULUAN

 

Syarat Tambahan Pentauliahan Pusat Bertauliah Bagi Program Kemahiran Area Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (selepas ini dirujuk sebagai “Syarat ini” bertujuan menetapkan keperluan pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia melalui Pusat Bertauliah (PB).  Syarat ini adalah merupakan kuasa untuk mengenakan syarat pentauliahan yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran di bawah Seksyen 28 Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652] dan hendaklah dibaca bersama dengan panduan yang sedang berkuatkuasa seperti berikut:

 

 • Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652];
 • Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308), Jabatan Kebajikan Masyarakat [Akta 308];
 • Akta Kanak- Kanak 2001 (Pindaan) 2016
 • Panduan Pelaksanaan dan Syarat Pentauliahan Pusat Bertauliah di Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan 2012;
 • Panduan Pelaksanaan dan Syarat Pentauliahan Program Latihan Kemahiran Bagi Persijilan Tahap Tunggal Melalui Sistem Pentauliahan Di Bawah Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia 2015;
 • Panduan Pelaksanaan Sistem Penilaian;
 • Panduan Pendaftaran Pelatih Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Melalui Sistem Pentauliahan; dan
 • Mana-mana peraturan dan panduan yang berkuatkuasa.

 

 

 1. TAFSIRAN

 

“Dokumen” ertinya apa-apa dokumen perundangan secara bertulis di antara PB dan Pihak TASKA seperti dokumen MoA bagi membenarkan pelatih menjalankan latihan amali, peniliaian dan menggunakan TEM di TASKA ;

 

“Latihan Kemahiran” ertinya aktiviti yang berasaskan kerja dan berorientasikan industri yang bertujuan untuk mengadakan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang dikehendaki bagi pelaksanaan sesuatu tugas atau kerja dengan berkesan dan cekap, dan termasuklah latihan ulang kaji, lanjutan, pengemaskinian dan  khusus yang berkaitan dengan kerja;

 

Pemilik Premis” ertinya pemilik berdaftar atau mana-mana orang yang mempunyai kuasa yang sah di sisi undang-undang ke atas Premis TASKA;

 

 “Program Latihan” ertinya suatu kumpulan aktiviti latihan dan penilaian, dan hasil pembelajaran bagi suatu pekerjaan tertentu;

 

“Taman Asuhan Kanak-Kanak Berdaftar” (TASKA) ertinya suatu taman asuhan kanak-kanak yang berdaftar di bawah Seksyen 7 Akta 308;

 

Tools, Equipment dan Material (TEM) ertinya senarai peralatan, kelengkapan dan bahan yang perlu digunakan untuk melengkapkan unit kompetensi (CU) di dalam Standard;

 

 

 1. KRITERIA PENTAULIAHAN TAMBAHAN

 

 • Syarat Pelatih

                    PB hendaklah memastikan syarat pengambilan pelatih                             dipatuhi seperti berikut;

 1. berumur 17 tahun pada tahun semasa;
 2. warganegara Malaysia;
 3. sihat fizikal dan mental; dan
 4. apa-apa syarat tambahan yang ditetapkan oleh PB jika berkaitan.

 

 • Premis Latihan  
 1. Mana-mana Penyedia Latihan Kemahiran (PLK) yang hendak memohon pentauliahan bagi area Pengasuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak hendaklah :
  1. Memiliki TASKA yang telah mendapat perakuan pendaftaran Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Akta 308; atau
  2. Mewujudkan kerjasama dengan mana-mana TASKA yang telah mendapat perakuan Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Akta 308; dan
 • Memastikan lokasi TASKA tidak melebihi 25 kilometer dari premis PB.
 1. Mempunyai sekurang-kurangnya 18 orang kanak-kanak di bawah usia 4 tahun.

 

 1. Bagi perkara a(ii), PLK/PB hendaklah menyediakan Memorandum Perjanjian (MoA) dengan pihak TASKA yang berkenaan. PB hendaklah menyediakan salinan asal dokumen yang lengkap seperti berikut;
 1. Dimatikan setem;
 2. Tempoh perjanjian selama 3 tahun;
 • Maklumat lengkap pusat bertauliah yang ditauliahkan termasuk nama, kod dan alamat lengkap pusat bertauliah, nombor telefon, nombor faksimili, emel dan lain-lain jika perlu;
 1. Butiran lengkap pengusaha dan alamat lengkap TASKA termasuk nombor telefon, nombor faksimili, emel dan lain-lain.
 2. Obligasi pihak-pihak termasuklah membenarkan pegawai JPK, personel pentauliahan dan panel yang dilantik oleh JPK memasuki TASKA untuk membuat pemeriksaan, pemantauan dan penilaian.
 3. Mengandungi jadual pelaksanaan latihan kemahiran dan penilaian yang lengkap dan telah dipersetujui oleh pengusaha kedua-dua pihak.
 • PB boleh menggunakan kelengkapan dan kemudahan di TASKA untuk tujuan program latihan.
 • PB dan TASKA hendaklah bertanggungjawab ke atas kebajikan serta keselamatan pihak-pihak yang terlibat sepanjang sesi latihan kemahiran dilaksanakan di TASKA.
 1. Mana-mana pihak yang ingin menamatkan MoA hendaklah mengeluarkan notis dalam tempoh tiga (3) bulan sebelum penamatan berkuatkuasa;
 2. MoA akan terbatal sekiranya tempoh pentauliahan tamat;
 3. TASKA tersebut hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) tahun baki sewaan dari tarikh permohonan;
 • Dokumen hendaklah diperbaharui sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum tarikh tamat perjanjian;
 • Pihak TASKA hendaklah membenarkan Pegawai Pengesahan Luaran (PPL) melaksanakan verifikasi penilaian akhir di TASKA.
 • Pegawai yang diberi kuasa oleh KPPK boleh mengadakan pemeriksaan di bawah seksyen 38 Akta 652 ke TASKA untuk memastikan kesahihan latihan kemahiran dan penilaian dijalankan.
 1. Dokumen hendaklah ditandatangani oleh pemilik TASKA, pusat bertauliah dan saksi bagi kedua-dua pihak dan lengkap dengan Nama, Nombor Kad Pengenalan dan tarikh ditandatangani dihadapan Pesuruhjaya Sumpah.
 • PB hendaklah mengemukakan sesalinan dokumen MoA yang lengkap kepada JPK.

 

 1. Kemudahan dan peralatan yang disediakan di TASKA hendaklah memenuhi keperluan CU (Competency Unit) dalam NOSS yang berkenaan bagi tujuan latihan dan penilaian.

 

 

 • Kriteria Pegawai Penilai (PP)

 

 1. Bagi PP yang memiliki SKM program bertauliah CC-011-3/4/5:2012 atau program NOSS sebelumnya hendaklah mempunyai Sijil Kursus Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak PERMATA (KAP) atau Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK), JKM.
 2. Nisbah PP dengan pelatih adalah 2:25.

 

 

 1. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

 

PB hendaklah:-

 1. menyediakan jadual lengkap pelaksanaan latihan berstruktur yang merangkumi pelaksanaan latihan dan penilaian di premis latihan dan TASKA yang telah dipersetujui di antara PB dan pihak TASKA serta diluluskan JPK.
 2. memastikan pelatih dan Personel Pentauliahan dibenarkan memasuki TASKA untuk tujuan latihan dan penilaian mengikut jadual latihan yang  telah dipersetujui.
 3. memastikan pelatih, PP dan PPD melaksanakan latihan amali dan penilaian di TASKA mengikut jadual latihan dan tempoh masa yang ditetapkan dalam jadual program latihan.
 4. menyediakan kemudahan pengangkutan kepada pelatih dari premis latihan yang ditauliahkan ke TASKA bagi tujuan pogram latihan kemahiran.
 5. memastikan kebajikan dan keselamatan pelatih dan personel pentauliahan semasa menjalankan latihan kemahiran di TASKA.
 6. menyediakan perlindungan insuran kepada pelatih yang menjalankan latihan kemahiran.

 

 

 1. PELAKSANAAN LATIHAN

 

 • PB hendaklah memastikan pelatih telah menguasai teknik penerimaan, tatarias (grooming), penyediaan pemakanan, aktiviti penjagaan rutin harian, aktiviti menidurkan dan merehatkan dan penyerahan kanak-kanak kepada penjaga sebelum latihan amali dilaksanakan di TASKA.
 • Latihan bagi perkara 4.1 hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya 300 jam di premis latihan PB.
 • PB hendaklah memastikan Pengurusan TASKA telah mendapat persetujuan bertulis dari ibubapa terlebih dahulu sebelum latihan amali dijalankan di TASKA.
 • PB dibenarkan untuk melaksanakan penilaian prestasi di TASKA bagi menilai CU yang berkaitan.
 • PB hendaklah memastikan latihan dilaksanakan berdasarkan kepada jadual pelaksanaan latihan kemahiran dan penilaian di TASKA.

 

 

 1. PEMAKAIAN

 

Syarat ini terpakai bagi semua program NOSS di bawah Area Pengasuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

 

 

 1. TARIKH KUATKUASA

 

Syarat Tambahan Pentauliahan Pusat Bertauliah Bagi Program Kemahiran Area Pengasuhan Dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak ini berkuatkuasa pada 1 Jun 2018.

 

 

Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran

Jabatan Pembangunan Kemahiran

 

 

 

 

 

Program PVMA bantu selesai isu pelajar tercicir

SHAH ALAM – Pandangan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM), Datuk Seri Rohani Abdul Karim terhadap isu pelajar tercicir atau pelajar bermasalah boleh diselesaikan dengan cara yang lebih baik.

Sebaliknya menurut Pengerusi Jawatankuasa Bertindak ILKS Bumiputera, Nordin Abdul Malek, masalah pelajar tercicir mungkin dapat diatasi dengan kelas pemulihan atau kelas kemahiran di sekolah.

“Pihak kami menghormati pandangan banyak pihak terhadap isu ini. Bagaimanapun saya lihat tidak ada penyelesaian terbaik yang disuarakan oleh kerajaan.

“Pada pandangan kami, isu pelajar tercicir sepatutnya sudah ada penyelesaian.Pelajar yang bermasalah atau tidak minat untuk mengikuti  kelas kemahiran, yang mana ia diisi dengan aktiviti yang boleh membimbing semula mereka,” katanya kepada Sinar Online, hari ini.

Menurut beliau, kerajaan sepatutnya bekerjasama dengan pengusaha pusat latihan kemahiran bumiputera yang menguruskan Program Pendidikan Vokasional Menengah Atas (PVMA) untuk menyelesaikan isu tersebut.

“Kami berpengalaman lebih 20 tahun untuk menguruskan pelajar seperti ini dan kami mengambil pelajar mengikuti program kemahiran seawal tingkatan empat.

“Kami tawarkan kepada remaja atau pelajar yang kebanyakannya tidak berminat untuk mengikuti pembelajaran akademik,” jelasnya.

Kelmarin, Kementerian KPWKM  mencadangkan hukuman buang sekolah digantikan dengan kelas pemulihan atau peralihan untuk pelajar bermasalah yang diisi dengan aktiviti yang boleh membimbing semula mereka.

Rohani menyarankan Kementerian Pendidikan menimbang  semula hukuman buang sekolah itu memandangkan kebanyakan pelajar yang dibuang sekolah lebih terdedah untuk bergaul dengan golongan yang salah dan terlibat dengan jenayah.

[ARTIKEL BERKAITAN: Kaji semula hukuman buang sekolah]

Menurutnya lagi, program itu mampu meringankan bebanan guru dalam mengawal selia pelajar di sekolah.

“Setiap sekolah ada kelompok yang dianggap berisiko tinggi yang tidak berminat untuk meneruskan sesi pembelajaran. Mereka mempunyai sikap yang mengganggu keharmonian sekolah.

“Beban guru sudah terlalu tinggi. Mereka perlu fokus kepada pelajar yang mahu meneruskan pengajian dan dalam masa sama mereka perlu menumpukan perhatian kepada kelompok pelajar berisiko tinggi ini,” ujarnya lagi.

Sehubungan itu, beliau mencadangkan satu jawatan kuasa ditubuhkan kementerian bagi menangani masalah tersebut.

“Saya cadangkan tubuhkan task force dan jemput kami sebagai ahli jawatan kuasa memandangkan kami mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam menguruskan kelompok pelajar tercicir,” katanya lagi.

Sumber: Sinar Harian

Ulasan: Pelajar PVMA lazimnya tiada 5 kredit, jadi, boleh mohon sambung belajar di pusat latihan kemahiran di Pusat Bertauliah JPK, boleh cari di sini

Klinik Bimbingan & Khidmat Nasihat Persijilan Program Kemahiran 2014

KLINIK BIMBINGAN & KHIDMAT NASIHAT PERSIJILAN PROGRAM KEMAHIRAN 2014

Klinik ini adalah bertujuan memberi bimbingan dan khidmat nasihat kepada Pusat Bertauliah (PB) yang telah mendapat pentauliahan program kemahiran dibawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Klinik ini merangkumi proses dan prosedur Pendaftaran Pelatih, Permohonan PPL dan Permohonan Sijil Pelatih. Selain daripada itu Klinik ini juga meliputi perkara-perkara berkaitan pelaksanaan latihan dan penilaian pelatih berasaskan NOSS format baharu dan lama melalui Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia.

Klinik ini akan dijalankan seperti maklumat berikut:

 

No SIRI

ZON

TARIKH

Tempat

01/2014

Utara

Akan ditentukan kemudian

Pulau Pinang

02/2014

Tengah

Selangor/Putrajaya

03/2014

Sarawak

Kuching

04/2014

Selatan

Melaka

05/2014

Sabah

Kota Kinabalu

06/2014

Timur

Terengganu

Masa:

8.00 pagi – 5.00 petang

Jumlah Peserta:

Dihadkan kepada 30 orang setiap sesi dan dua peserta bagi setiap PB.

Bayaran:

TiadaBayaranDikenakan.
(Semua kos pengangkutan dan penginapan adalah ditanggung oleh PB.  JPK akan menyediakan makan dan minum semasa sesi berkenaan)

Muat turun Dokumen

Borang Penyertaan PB

Jadual Program PB

Wakil PB  boleh merujuk kepada Jadual Pengendalian Klinik dan mengisi Borang Penyertaan Klinik Bimbingan dan Khidmat Nasihat yang disertakan. Borang penyertaan yang lengkap diisi hendaklah di fakskan ke 03-88862430 atau email kepada pegawai penyelaras berikut:

Mohammad Liza B Abdul Razak               Pn Norsahizem Bt Mohd Nor
Tel:03-8886 5507                                               Tel:03-8886 2309
mliza@mohr.gov.my                                     norshahizam@mohr.gov.my

Pn Rodzilla Bt Yahya Sharafuddin                                                                            Tel:03-8886 2443
rodzilla@mohr.gov.my

Pn.Raihan Bt Mohd Zayadi
Tel:03-8886 5860
Raihan.mz@mohr.gov.my

Sekiranya terdapat pertanyaan, sila hubungi pegawai penyelaras tersebut.