TAKLIMAT PENILAIAN DAN PELAKSANAAN SKK KEBOLEHAN TERAS (NCS CORE ABILITIES) KEPADA PUSAT BERTAULIAH (PB)

Taklimat Penilaian dan Pelaksanaan SKK Kebolehan Teras (NCS Core Abilities) Kepada Pusat Bertauliah (PB) (muat turun)

Borang Penyertaan Program Bimbingan Core Abilities (muat turun)

Slaid Taklimat (muat turun)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *