Category Archives: Kursus Induksi PP-PPD/PP-PPT/PPL

18 Soalan Lazim (FAQ) Kursus Induksi PP-PPD-PPB/PP-PPT/PPL/SLDN

Kursus Induksi pun banyaknya FAQ?

Artikel sebelum ni cuma ada 8 FAQ Pegawai Penilai (PP) / Tenaga Pengajar (TP) tapi kursus induksi yang cuma 1-2 hari ni ada 18 FAQ, fuyoh!

Sebab masih Raya Cina, jadi min cuba peras otak fikir sampai lapan belas (sap fatt @ pasti huat@kaya!) la! Mana tahu, tahun 2021 ni ISE Education dapat laksanakan 18 sesi pelbagai induksi di seluruh Malaysia, termasuk Malaysia Timur 🙂

Huat Pals Is A New CNY Mini Game On Google Pay To Win Up To $88.88

1. Apakah itu kursus induksi?

Kursus Induksi Pentauliahan Persijilan Kemahiran Malaysia merupakan kursus jangka masa pendek yang dilaksanakan selama satu atau dua hari. Tujuan utama kursus ini adalah untuk memenuhi syarat kriteria personal pentauliahan dan pakar industri. Ia terbahagi kepada empat (4) jenis, iaitu kursus induksi:

 1. Pegawai Penilai – Pegawai Pengesah Dalaman – Pengurus Pusat Bertauliah (PP-PPD-PPB),
 2. Pegawai Pengesah Luaran (PPL),
 3. PP-PPT dan
 4. SLDN

2. Apakah syarat menyertai kursus induksi?

Kelayakan anda adalah:-

 1. Warganegara Malaysia; atau
 2. Pemastautin Tetap (PR); dan
 3. Berumur 18 tahun ke atas.

*Bagi Kursus Induksi Pegawai Pengesah Luaran (PPL), peserta perlu memenuhi syarat tambahan iaitu telah lulus Kursus Induksi PP-PPD-PPB dengan jayanya;

3.         Apakah kepentingan setiap kursus induksi?

i.   Pegawai Penilai – Pegawai Pengesah Dalaman – Pengurus Pusat Bertauliah (PP-PPD-PPB).
– Merupakan salah satu syarat lantikan personel pentauliahan Pusat Bertauliah (PP / PPD / PPB)

ii. Pegawai Pengesah Luaran (PPL).
– Merupakan salah satu syarat lantikan personel PPL

iii. Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT).
– Merupakan salah satu syarat lantikan personel PPT seperti penyelaras di PB-PPT, PP-PPT & PPL-PPT

iv. SLDN
– Merupakan salah satu syarat lantikan personel pentauliahan PB SLDN;
a. Syarikat SLDN
Pengurus Pusat Bertauliah (PPB), Penyelaras Syarikat SLDN dan Coach
b. Pusat Latihan SLDN
Pengurus Pusat Bertauliah (PPB), Penyelaras Pusat Latihan SLDN dan
Pengajar SLDN
c. Syarikat Latihan Dalaman (in-house)
Pengurus Pusat Bertauliah (PPB), Penyelaras, Coach dan Pengajar SLDN

Kursus Induksi - Syarat Lantikan Personel

4.         Adakah saya dilantik secara automatik untuk jawatan berdasarkan kursus induksi yang saya ikuti?


Lantikan anda, samada sebagai PP, PPD atau PPB, adalah oleh Pusat Bertauliah JPK yang bakal mengambil anda sebagai personel mereka. Namun, anda perlu diperakukan oleh PPKSPP terdahulu. Selain sijil kursus induksi PP-PPD-PPB, anda juga perlu sijil lain, bergantung kepada jawatan anda. Sila rujuk gambarajah di bawah.

Kursus Induksi - Syarat Kelayakan Personel PBSLaPB

Lantikan sebagai Pegawai Penilaian & Verifikasi (PPV) pula dilakukan oleh Unit Pentauliahan Personel & Pakar, Program Kelayakan Kekompetenan, CIAST di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

 1. PPL-SLaPB : Pegawai Pengesah Luaran Sistem Latihan Program Bertauliah;
 2. PPL-SLDN : Pegawai Pengesah Luaran Sistem Latihan Dual Nasional;
 3. PP-PPT : Pegawai Penilai Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu;
 4. PPL-PPT : Pegawai Pengesah Luaran Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu
 1. Sebarang pertanyaan berkaitan MySpike boleh e- mel ke helpdesk myspike@mohr.gov.my atau login ke MySPIKE > Pengguna > Pelanggan JPK > Senarai Aduan Pengguna
 2. Pertanyaan berkaitan dengan isu PPV secara amnya boleh e- mel ke ppv@ciast.gov.my

5. Saya ingin dilantik sebagai PPL-PPT. Perlukah saya ikuti kursus induksi PPL-PPT?

Tiada kursus yang perlu diikuti untuk dilantik sebagai PPL-PPT.
Anda cuma:
i) Perlu dilantik sebagai PP-PPT selama 2 tahun ataupun
ii) Telah menadatangani 30 portfolio SKM/DKM secara PPT

6. Siapakah yang mengeluarkan sijil?

Sijil adalah dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) yang boleh dicetak oleh anda sendiri melalui sistem nanti, jika lulus.

7.         Bilakah sijil akan dikeluarkan selepas mengikuti kursus induksi?

Fasilitator kursus perlu masa untuk menyemak jawapan dan merekodkan keputusan serta dimaklumkan kepada urusetia. Barulah sijil boleh dicetak daripada sistem, biasanya dalam tempoh 1-2 bulan.

8.         Bagaimana cara untuk mendapatkan semula sijil induksi sekiranya hilang?

Surat rasmi permohonan gantian berserta satu salinan laporan polis atau akuan sumpah serta salinan Kad Pengenalan perlu dikemukakan dan dihantar kepada :

Unit Kursus Induksi Pentauliahan,
Program Kelayakan Kekompetenan,
CIAST
Jalan Petani 19/1, Seksyen 19, 40300 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.

9. Adakah sijil kursus induksi mempunyai tempoh sah laku?

Sijil Kursus Induksi adalah sah untuk tempoh 3 tahun selepas kursus untuk tujuan pelantikan pertama jawatan personel Perakuan Pengiktirafan Kelayakan Sebagai Personel Pentauliahan (PPKSPP) dan Pegawai Penilaian dan Verifikasi (PPV)). Sekiranya anda tidak dilantik selepas tempoh 3 tahun, sijil induksi berkenaan tidak sah untuk pelantikan dan perlu mengulang semula kursus induksi berkenaan.

10.       Adakah saya perlu membaharui jawatan saya?

i) PP/PPD/PPB – Setiap 3 tahun melalui PPKSPP
ii) PPV – Setiap 3 tahun, ada penilaian pembaharuan PPV (Pegawai Penilaian Verifikasi). Sila rujuk www.ciast.gov.my > course > PPV Assessment untuk memohon menghadiri Bengkel Penilaian Pembaharuan PPV

11. Bolehkah saya diberi surat perakuan (PPKSPP) bagi jawatan PP dan PPD secara serentak?

Ya, surat perakuan (PPKSPP) PP dan PPD boleh dikeluarkan secara serentak kepada anda jika memenuhi syarat dan kriteria lantikan. Walaubagaimana pun, pihak PB perlulah melantik anda untuk satu jawatan dalam satu masa dan tertakluk kepada syarat dan peraturan pentauliahan yang ditetapkan oleh Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia.

12.       Adakah semua personel pentauliahan JPK diwajibkan memiliki Sijil Teknik Mengajar, VTO (I-031-3)?

Tidak semua personel pentauliahan JPK dikehendaki memiliki VTO. Berikut adalah personel yang disyaratkan memiliki sijil teknik mengajar VTO (I-031-3)

 1. PP bagi semua program;
 2. PP bagi program VTO (I-031-3) @ nama lama PP-PLV; dan
 3. PPD bagi program VTO (I-031-3) @ nama lama PPD-PLV.

13.       Sekiranya personel yang berkhidmat di PB belum memiliki SKM tetapi telah lulus kursus induksi PP-PPD-PPB dan memiliki sijil VTO (I-031-3) serta sedang mengambil SKM Tahap 3 secara PPT. Adakah personel tersebut layak untuk dilantik sebagai PPD atau PP di Pusat Bertauliah JPK?

i.  Mereka layak untuk dilantik sebagai PP/PPD bagi program SKM Tahap 1, 2 dan 3 secara bersyarat untuk tempoh 2 tahun.

ii.  Dalam tempoh 2 tahun  bersyarat PP/PPD dikehendaki melengkapkan SKM Tahap 3 secara PPT.

iii. Selepas tamat tempoh tersebut sekiranya PP/PPD belum lulus SKM Tahap 3 secara PPT.

14.        Bilakah surat PPKSPP akan diterima oleh Pusat Bertauliah selepas permohonan telah di buat?

Surat PPKSPP boleh dicetak secara atas talian melalui URL https://www.myspike.my selepas Mesyuarat Perakuan Personel Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (MPPSPKM)  dijalankan pada setiap hujung bulan. Permohonan yang diterima selepas tarikh tamat pada bulan berkenaan tidak akan diproses dan ianya akan diproses ke bulan berikutnya.

15.       Bolehkan seseorang mengikuti kursus VTO sekiranya tiada pengalaman kerja, tetapi mempunyai sijil DKM bidang elektrik.

YA, boleh mengikuti kursus VTO dengan syarat memiliki sijil SKM Tahap 3 dan ke atas.

16. Personel yang berkhidmat di PB SLDN secara sepenuh masa tidak memiliki sijil akademik atau SKM tetapi berpengalaman mengajar kemahiran melebihi 5 tahun dan telah menghadiri Kursus Latihan Pengajar SLDN adakah layak untuk dilantik sebagai Pengajar SLDN?

Personel tidak layak dilantik sebagai Pengajar SLDN kerana :

 1. Belum menghadiri Kursus Induksi SLDN
 2. Tidak memiliki sebarang kelayakan kemahiran yang berkaitan.

17.         Bilakah kursus induksi PP-PPD-PPB, PP-PPT, PPL & SLDN anjuran ISE Education Sdn Bhd yang akan datang?

Sila rujuk kpeada Jadual Kursus Induksi JPK 2021.

18.         Bagaimana hendak menyertai kursus induksi?

Pendaftaran peserta hendaklah dibuat melalui penganjur berdaftar seperti ISE Education Sdn Bhd dengan mengisi borang permohonan dan bayaran RM350 dahulu. Sila nyatakan induksi mana yang anda ingin ikuti.
Butiran bayaran: Maybank 514589385943, ISE Education Sdn Bhd.

Daftar Kursus Induksi PP-PPT
Sila nyatakan kursus induksi yang anda ingin ikuti

Hidden Gem! Automotive Academy For You in Johor

Leng Kee Auto Academy

Automotive Course in Malaysia

Before we dwelve into automotive course in Malaysia, let’s look at how big is the automotive industry in Malaysia.
The Total Industry Volume (TIV) of new motor vehicles registered in Malaysia in the first six months of 2020 was 174,675 units against 296,317 units registered in the corresponding period of 2019. The decrease is expected due to the Movement Control Order (MCO) since March 18 till 12 May 2020.
Nevertheless, there is an increased demand for the automotive service and repair industry, since every vehicle requires servicing. The government is also keen to transform the industry, introducing the Automotive Transformation Programme (ATOM) to provide accessible soft loans for automotive workshop operators.

What Is Automotive Technology?

automotive course in malaysia - leng kee auto academy

Automotive technology is a program of study focusing on the mechanics and technology driving today’s cars. It helps you understand how to maintain and fix a vehicle, much like how a doctor diagnoses and treats a patient. Pursuing automotive technology as a career can be a lucrative opportunity for those who have a passion for innovation and problem-solving.

Automotive maintenance plays a huge role in the automotive industry, given that every vehicle (whether it’s a car, truck or motorcycle) needs to be serviced at least 2 – 3 timesa year.

From the electronics in the engine and gear transmission to brake and steering fluids, every component in a vehicle needs to operate effectively and efficiently to ensure a safe and hassle-free journey on the road.

As a field of study, this can also lead you to the repair and maintenance of motorsport vehicles. Yes, we’re referring to the skilled technicians in racing competitions, fixing and repairing cars within seconds! 

Studying an Automotive Course in Malaysia

It depends on what Level you’re interested or qualified to pursue. There are two pathways, skills based (SKM/DKM/DLKM) & academic (Diploma in Automotive Technology).

In this article, we’re going to focus on skills based pathway, exactly what the 150 Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) accredited training centres in Malaysia are offering – automotive course in Malaysia. The code for this program at SKM level is either:

TP-300-2/3:2013 AUTOMOTIVE AFTER SALES SERVICING (Old code) OR

G452-002-2:2018 – LIGHT VEHICLE – REPAIR SERVICE (New code)
G452-002-3:2018 – LIGHT VEHICLE – DIAGNOSTIC SERVICE (New code)

After that, you may further to either:
TP-310-4/5 Automotive Electrical Technologist;
G452-002-4/5:2017 After Sales – Service Operation/Service Management

Skills base pathway (SKM)

However, if you decide to pursue an academic diploma in automotive technology after your SKM3 (TP-300-3:2014 / G452-002-3:2018), you may still do so, now even without SPM.

Entry Requirements & Qualifications

(i) Sijil Kemahiran Malaysia Level 2
(G452-002-2:2018 – Light Vehicle – Repair Service)
 • NO SPM required
 • Minimum age 16 years old and above
 • Interested in automotive & like hands-on
automotive course in Malaysia - Leng Kee Auto Academy
(ii) Diploma in Automotive Technology

SPM / O-Level: Minimum of 3 credits including a pass in Mathematics

A Diploma in Automotive Technology is typically 2 – 3 years long, covering the basics of diagnostic, repair and maintenance of motor vehicles.

Upon completion of your Sijil Kemahiran Malaysia or Diploma, you can either choose to start working or continue on with a Degree in Motorsport Technology, Automotive Technology, Automotive Engineering, or even Mechanical Engineering.

Automotive Course Overview

SKM2 in Light Vehicle Repair
SKM3 in Light Vehicle Repair

Here are some of the subjects that you may study in an Automotive Technology Diploma:

 • Health, Safety and Good Housekeeping in the Automotive Environment.
 • Support for Job Roles in the Automotive Environment.
 • Materials, Fabrication, Tools and Measuring Devices used in the automotive Environment.
 • Removing and Fitting Basic Light Vehicle Mechanical, Permanently Fixed Vehicles Body Panels.
 • Diagnosing and Rectifying Vehicle Auxiliary Electrical Faults.
 • Diagnosing and Rectifying Light Vehicle Engine Faults
 • Diagnosing and Rectifying Light Vehicle Chassis Systems Faults.
 • Diagnosing and Rectification of Light Vehicle
 • Transmission & Driveline Faults.
 • Overhauling Light Vehicle Engine Mechanical Units
automotive course in Malaysia - Leng Kee Auto Academy

Automotive Academy in Johor

automotive course in Malaysia - Leng Kee Auto Academy

Do you know that out of 150 automotive academies in Malaysia, about 10.67% or 16 of them are in Johor? And of the 16, only 3 or 18.75% is privately owned.

Leng Kee Auto Academy 麻坡龙记汽车工艺学院 is one of them. It was established in 2010. The academy is the first automotive academy and a technical training center in Muar, Johor. They aim to provide students with the opportunity to develop skills, knowledge and abilities required for the automotive industry needs.
 
In the line with their objective, they also invest in advanced equipment and
facilities by providing you a highly quality automotive program add well-
rounded academic credentials to help you to move into management positions.
 
龍记汽车工艺学院创立于2010年,是麻坡首家专业汽车工艺学院。我们的
宗旨是让学生能够在真实维修与服务的环境下学习到更多的知识与技巧。
学院提供全方位汽车技术教育课程及规模齐全的学习器材和环境,
通过系统化的教育课程,栽培出新一代汽车专才。

Automotive Course Overview at Leng Kee Auto Academy 麻坡龙记汽车工艺学院

The main objectives of this course are to train you with skills and knowledge through profession, learning and physical practical to enhance your self-esteem (values) and drive your dream by providing professional training course and constantly practical environment (hand on works) to achieve training to automotive mechanical. Their programs offering is more towards the Euro car and Asian car technologies, which also include the electronics and networking controls, computer system diagnosis software and Hybrid technology. The program also involves aspects of 6S (Sales, Service, Spare Parts, System Diagnosis, Sport Modification and Supervisory Skills), sanctioned by authorities in the International Standard.

Why Choose Leng Kee Auto Academy 麻坡龙记汽车工艺学院

 • Cutting-edge automotive training facilities and equipment.
 • Experience and passionate trainers.
 • Quality assured programs, (practical and theory)
 • Conducive study environment.
 • Collaboration with international college to facilitate transfer of latest technology.
 • Fully complete with tools and equipment.
 • Interest free for the instalment fees.
 • Hostel for outstation students.
 • On job training are provided
 • Smaller classes, higher achievement

What are the career prospects?

After completing your Automotive Course, here are some of your career options:

 • Automotive Technician
 • Technical Supervisor
 • Sales Advisor
 • Service Advisor
 • System Diagnostician
 • Insurance Loss Surveyor
 • Workshop Manager / Supervisor / Owner

Leng Kee Auto Academy 麻坡龙记汽车工艺学院 Course Details

Advance Diploma in Automotive Engineering & Mechatronics

-Duration: 25 Months (25 Months study in academy)

-Program code: TP-300-3:2013
– Qualifications Awarded upon completion:

          National certificate: SKM Level 2 and Level 3

          International certificate: Vocational Qualification from West College Scotland

Course Mode:  Full Time

Language:Mandarin and English

Learning Methods:Practical and Theory

Payment Schemes: KOJADI Loan, Cash Installment

What are you waiting for? Register your interest NOW!

Register Your Interest NOW

If you’re already working in the workshop or in the automotive industry but without any nationally & internationally recognised skills certificate, you may also explore to certify your skills with your years of experience in the industry.

PP-PPT

PP-PPT Boleh Membuat Tuntutan Melebihi RM10,000 sebulan?

PP-PPT (Pegawai Penilai Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu)

PP- PPT merupakan personel yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan dan diberi kuasa oleh
Ketua Pengarah untuk menilai pengalaman dan pencapaian terdahulu yang dimiliki oleh calon.
PP-PPT BERLAINAN dengan PP di Pusat Bertauliah.

PP-PPT adalah sebahagian daripada stuktur Pegawai Penilaian Verifikasi (PPV).

Personel Penilaian dan Verifikasi (PPV) adalah individu yang diperaku oleh Ketua
Pengarah untuk menjalankan Penilaian dan Verifikasi Sistem Persijilan
Kemahiran Malaysia (SPKM) serta mempunyai pengetahuan dan kemahiran dan
berpengalaman luas dalam bidang yang diceburi. Personel ini juga berperanan
dalam jaminan mutu pelaksanaan SPKM dan penugasan tertakluk kepada
keperluan JPK.

Rajah di bawah menunjukkan struktur Personel Penilaian dan Verifikasi (PPV) bagi
Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM).

PP-PPT dalam struktur PPV

SYARAT-SYARAT PERAKUAN

i. Warganegara Malaysia;
ii. Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 10 tahun dalam bidang
kemahiran yang dimohon (mestilah bidang yang sama);
iii. Lulus Kursus Induksi PP-PPT; dan
iv. Memiliki kelayakan kemahiran berikut bagi program yang dimohon;
a. SKM 1,2,3 – Memiliki SKM dalam program yang dimohon.
b. DKM* – Memiliki DKM dalam program yang dimohon.
c. DLKM* – Memiliki DLKM dalam program yang dimohon.
Nota : * Berada pada peringkat penyeliaan/ pengurusan/ professional bagi program Tahap 4 dan Tahap 5;
vii. Pemohon yang memohon program berkaitan Operasi Latihan Vokasional (VTO, VTE dan VTM) hendaklah memenuhi syarat tambahan berikut ;
a. Vocational Training Operation (VTO) – Memiliki SKM program VTO; dan memiliki salah satu kelayakan berikut iaitu mempunyai pengalaman mengajar program VTO melebihi dua (2) tahun atau mengajar mana-mana bidang kemahiran di PB JPK melebihi lima (5) tahun.
b. Vocational Education & Training Implementation (VTE) – Memiliki DKM dalam program VTE; dan memiliki salah satu kelayakan berikut iaitu mempunyai pengalaman mengajar program VTE melebihi dua (2) tahun atau menyelia dan mengurus program kemahiran di PB JPK
melebihi lima (5) tahun.
c. Vocational Education & Training Management (VTM) – Memiliki DLKM dalam program VTM; dan memiliki salah satu kelayakan berikut iaitu mempunyai pengalaman mengajar program VTM melebihi dua (2) tahun atau menyelia dan mengurus program kemahiran di PB JPK
melebihi lima (5) tahun.

Peranan dan tanggungjawab PP-PPT termasuklah:

i. Menilai ketrampilan berdasarkan pengalaman, pengiktirafan dan pencapaian
terdahulu calon PPT dengan bukti-bukti keterampilan yang sahih,
kebolehpercayaan dan mencukupi sebelum dibuat verifikasi bagi tujuan
persijilan.
ii. Menjalankan sesi kaunseling bagi membimbing dan membantu calon bagi
mengenalpasti dan menyediakan bukti-bukti keterampilan berdasarkan
pengalaman terdahulu yang dimiliki oleh calon.

PP-PPT - Terima dan Semak Tugasan

PP-PPT - Pembangunan Portfolio

Tuntutan Personel PP-PPT

A. Elaun kaunseling dan penilaian portfolio – per tahap RM 70/tahap/program

B. Elaun tuntutan perjalanan PP-PPT  (T&T)
Tuntutan hanya dibenarkan sebanyak dua (2) kali sahaja sepanjang Mengikut kelayakan
proses kaunseling/penilaian dan verifikasi.

Anda mesti terfikir, RM70/tahap/program sahaja + elaun perjalanan + elaun penginapan + elaun makan + elaun harian, macam mana tuntutan boleh sampai >RM10,000?

Walaupun tak selalu, tapi adalah tidak mustahil. Pernah ada PP-PPT yang tuntutannya >RM20K untuk satu bulan!

Macam mana nak capai >RM10K sebulan?
Kena rajin buat marketing la. Andaikata anda berjaya yakinkan sebuah kilang, organisasi atau Persatuan yang ada ramai pekerja/ahli (>100), untuk mempersijilkan pekerja/ahli mereka dan anda dilantik sebagai PP-PPT untuk mereka.

Mari kita buat sikit pengiraan, andai semua mohon 2 Tahap (SKM 2 & 3) dan jumlah pekerja/ahli adalah 100 orang.

100 X 2Tahap X 70 = RM14,000
Amaun ni tak termasuk lagi tuntuan elaun lain!

Tapi, macam mana nak pastikan anda dilantik sebagai PP-PPT untuk kumpulan tersebut?
Haha, kena ikuti kursus induksi PP-PPT anjuran min dulu, baru min beritahu rahsianya 😛
Ada lagi rahsia lain, tapi lepas kursus induksi PP-PPT dulu baru min maklumkan.

Satu lagi kelebihan kerja PP-PPT ni adalah ia agak fleksibel kerana anda boleh mengaturkan masa dengan calon untuk memberi khidmat kaunseling dan penilaian. Nak waktu malam ke hujung minggu, terpulang kepada budibicara serta rundingan anda dengan calon.

SIAPA YANG PATUT HADIR?

 • Calon Pengawai Penilai – Pentauliahan Pencapaian Terdahulu (PP-PPT)
 • Penyelaras Program PPT
 • Individu yang berminat dengan permohonan SKM-PPT

KENAPA PERLU HADIR?

 • Memenuhi syarat untuk menjadi PP-PPT
 • Memahami tugas dan tanggungjawab PP-PPT / PPL-PPT

*Menghadiri semua slot kursus & lulus ujian penilaian bertulis

SYARAT KELAYAKAN PESERTA:

 • Warganegara Malaysia; atau
 • PemastautinTetap (PR); dan
 • Berumur 18 tahun ke atas

Bilangan peserta tidak melebihi 40 orang bagi menjamin keberkesanan kursus.

Jadual Kursus:

Daftar Kursus Induksi PP-PPT
Jangan Terlepas Peluang

Peluang 2021 – Bagaimana ANDA Jadi Sebahagian Bajet TVET RM6Bilion?

Kursus Induksi JPK Jan 2021

Kursus Induksi JPK Jan 2021 – Induksi PP-PP-PPB

Kursus Induksi JPK Jan 2021 bermula dengan induksi PP-PPD-PPB pada 2-3 Jan 2021. Ia adalah sesi PERTAMA & PALING AWAL untuk 2021 di seluruh Malaysia. Ia juga adalah langkah pertama anda untuk melibatkan diri dalam industri TVET. Dengan pelaburan serendah RM350, ia memberi anda peluang kepada Bajet 2021 Pemerkasaan TVET RM6 Bilion.

Kursus Induksi JPK Jan 2021
Tak banyak tempat boleh anjur kursus induksi dengan SOP terbaru ni, jadi jangan tunggu sesi di negeri anda. Masa adalah emas.

* ISE Education boleh anjur di pusat latihan anda jika ada >10 calon dari pusat latihan anda (di luar Lembah Klang) dan >20 calon (Sabah & Sarawak) DAN tempat anda perlu mematuhi SOP Majlis Keselamatan Negara (MKN) yang sangat ketat serta kapasiti bilik/dewan min 80pax dengan penjarakan sosial.

Siapa yang patut hadir kursus induksi Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) ni? / Who should attend this induction course?

a) Calon Personel Pusat Bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) / Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Accredited Centre Personnels:
i) Pegawai Penilai / Assessor / (PP)
ii) Pegawai Pengesah Dalaman / Internal Verifier (PPD)
iii) Pengurus Pusat Bertauliah / Centre Manager (PPB)
iv) Tenaga Pengajar / Trainer (TP)
v) Pegawai Pengesah Luaran / External Verifier (PPL)

b) Individu yang terlibat dengan pengurusan Pusat Bertauliah / Individuals that’s involved with managing the JPK Accredited Centre

c) Calon Pegawai Pengesah Luaran (PPL) (kena lulus kursus induksi PP-PPD-PPB sebelum ikuti induksi PPL) / External Verifer candidate (need to pass PP-PPD-PPB induction course first – Need to attend PPL Induction Course)

d) Individu yang berminat dalam Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) / Individual that is interested with the Malaysia Skills Certification System

Kursus Induksi JPK Jan 2021
Jika ingin tahu butiran lanjut setiap jawatan ini, sila rujuk sini

Kursus Induksi JPK Jan 2021 – Induksi PP-PPT

Siapa yg patut hadir?

1) Berminat dilantik sebagai PP-PPT 
2) Berminat mohon SKM secara PPT (prosedur, syarat dan kaedah penilaian persijilan melalui kaedah PPT ada dijelaskan)
3) PB yang ingin mohon menjadi PB-PPT (perlu ada penyelaras PPT yang perlu ikuti kursus induksi PP-PPT)

Kursus Induksi JPK Jan 2021 – Induksi SLDN

Peserta kursus yang berjaya menamatkan kursus ini akan memperolehi Sijil Kursus Induksi SLDN dan boleh memohon perakuan pengiktirafan kelayakan sebagai personel pentauliahan (PPKSPP). PPKSPP merupakan perakuan yang diberi kepada personel Pusat Bertauliah (PB) Jabatan Pembangunan Kemahiran yang bertanggungjawab dalam pengurusan latihan kemahiran, membimbing, menyelia dan menilai pelatih/perantus di Pusat Bertauliah SLDN.

Ingin Menjadi Pengajar atau Jurulatih SLDN?

Kursus Induksi SLDN ini merupakan suatu keperluan kepada personel SLDN yang dilantik samada sebagai pengurus, penyelaras,coach mahupun pengajar pusat bertauliah SLDN. Kursus ini merupakan kursus asas yang WAJIB dihadiri oleh semua personel SLDN sebelum menjalankan program latihan SLDN di Pusat Bertauliah. Peserta kursus akan diberi penerangan secara komprehensif  mengenai konsep dan pelaksanaan SLDN. Kursus-kursus lain yang perlu dihadiri oleh personel SLDN yang dilantik selepas Kursus Induksi SLDN ini ialah kursus NDTS Coach Training Programme untuk jurulatih SLDN dan kursus NDT Trainer Training Programme untuk pengajar pusat latihan SLDN.

Kelebihan Memiliki Sijil Induksi SLDN

– Layak membuka Pusat Bertauliah SLDN
– Layak menempatkan pelatih SLDN di syarikat anda
– Lantikan sebagai Pengurus Pusat Bertauliah SLDN
– Lantikan sebagai Pengajar Pusat Latihan SLDN
– Lantikan sebagai Coach Industri SLDN
– Lantikan sebagai Pegawai Pengesah Luaran PPL-SLDN

NDTS Induction Course/Kursus Induksi SLDN

Kursus Induksi JPK 2021

Untuk keterangan lanjut, whatsapp/hubungi:
Nora@03-27819937 ATAU Melvin@012-3123430 ATAU
www.wasap.my/60163066096/DaftarInduksiPP-PPD

Percetakan sijil kursus induksi JPK 2021 (mulai Jan 2020)

Untuk makluman semua, percetakan sijil induksi JPK (PP-PPD-PPB, PP-PPT & PPL) mulai tahun 2020 adalah diusahakan oleh peserta sendiri.
Ia boleh dicetak sendiri dari www.skkm.gov.my. Pihak JPK TIDAK AKAN CETAK lagi sijil induksi.

FREE PENJANA KERJAYA Training Programs – More Jobs For Malaysians??

THE Covid-19 pandemic’s alarming impact on the nation’s employment market cannot be denied, with Department of Statistics Malaysia data showing that the unemployment rate stood at 4.7%, or 741,600 individuals, in August 2020.

That said, the recently announced RM322.5bil Budget 2021 holds hope for boosting job creation and retaining employment with its slew of related programmes and initiatives.

The government began its efforts in reinforcing the job sector much earlier on, when it introduced a phased economic recovery plan centred on the 6R approach of resolve, resilience, restart, recovery, revitalise and reform.

Following its priority to flatten the curve of Covid-19 during the resolve stage, it introduced four economic stimulus packages – Prihatin, Prihatin SME Plus, Penjana and Kita Prihatin – totalling RM305bil, under the resilience, restart and recovery phases.

As a result, the country’s gross domestic product (GDP) has shown signs of recovery, improving from negative 28.6% in April to negative 3.2% in June, with Finance Minister Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz revealing that early GDP estimates for July to September indicate ‘an encouraging growth trend’.

Alongside direct fiscal injection, much has been done to ease the financial burden for those affected by the pandemic, including the Employees Provident Fund’s i-Lestari withdrawal facility, automatic loan moratorium and flexibility in repayments.

Tengku Zafrul: More than RM3bil has been allocated for job creation and skills development under JanaKerja to provide 500,000 new job opportunities.Tengku Zafrul: More than RM3bil has been allocated for job creation and skills development under JanaKerja to provide 500,000 new job opportunities.

List of FREE Penjana Kerjaya Training Programs

List of FREE Penjana Kerjaya Training Programs Specifically for JPK Accredited Trainers, Assessors, Intenal & External Verifiers (Extended to 20/6/2021)

 

Top Since Stickers for Android & iOS | Gfycat

The Targeted Loan Repayment Assistance (TRA) has also been enhanced for B40 borrowers and micro-enterprises, while the M40 community can breathe easier as a simplified repayment assistance application process will commence in December 2020.

Budget 2021 builds on these efforts as the fifth stage of revitalise, focusing on the three integral goals of citizen wellbeing, business continuity and economic resilience. Of core importance to these goals and the sustainability of Malaysia’s economy is the aspect of employment, whereby a National Employment Council to be chaired by the Prime Minister will be formed.

Broadly, allocation for the programmes and initiatives under Budget 2021 that are related to employment exceed RM10bil and can be divided into overall measures, the creation of job opportunities, as well as reskilling and upskilling.

To tackle existing issues with the employment market is the continuation of the Social Security Organisation’s (Socso) Wage Subsidy Programme 2.0 for companies in the tourism sector, including for those in retail. The RM1.5bil programme has been extended for three months and enhanced to 500 employees per application for RM600 per month for workers earning below RM4,000.

There is also the Socso Employment Insurance Scheme’s Job Search Allowance, budgeted RM150mil, which has been extended to nine months from the existing six months. For next year, the rate of the allowance that can be claimed is set at 80% of the first month’s wage, 50% for the second to sixth month and 30% for the remaining three months.

Emphasis on opportunities

More than RM3bil has been allocated for job creation and skills development under Skim Jaminan Penjanaan Pekerjaan (JanaKerja) to provide 500,000 new job opportunities, according to Tengku Zafrul.He added, “This will be implemented through programmes such as Penjana Kerjaya hiring incentives, skills improvement and retraining programmes, as well as the Wage Subsidy Programme.”

Under the Penjana Kerjaya, the government is set to pay 40% of each employee’s monthly salary (up to RM4,000) to encourage employers to hire employees. Meanwhile, to increase hiring of differently-abled or long-term unemployed individuals, the government will pay 60% of their monthly salaries.

For sectors with high reliance on foreign labour, there is also a special incentive of 60% of monthly wages when local employees replace foreign workers, where 40% goes to the employer and 20% goes to the wage top-up for the local employee.

Comment: Will this really work? What’s the main cause of this issue actually? It’s not only about the wages but also the 3D factor: Dirty, Dangerous & Demeaning

Penjana Kerjaya Training Programs
Penjana Kerjaya Training Programs
Penjana Kerjaya Training Program

These three initiatives will run for six months.

In addition, the government will also introduce the RM700mil short-term employment programme called MyStep to offer job opportunities on a contract basis in the public sector and government-linked companies starting January 2021.

As for reskilling and upskilling, more than RM6bil has been allocated, most notably to the Higher Education Ministry for technical and vocational education and training (TVET), as well as the monthly allowance under the National Dual Training System Plus allowance, which has been increased to RM1,000 from RM625.

Comment: Want to know how you can tap into the RM60million budget under this? Start with attending a One (1) Day SLDN Induction Course in Feb/March 2021

This article is first in a seven-part special coverage on Budget 2021.

Source: Adapted from TheStar.com (Championing Jobs for Malaysians, 21 Nov 2020)

6 Kursus PERCUMA PENJANA Kerjaya PERKESO – I Smart Educare

kursus percuma penjana kerjaya

PENJANA KERJAYA PERKESO -LATARBELAKANG

 • Kursus Percuma Penjana Kerjaya di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) adalah bertujuan merangsang permintaan pekerjaan di kalangan majikan dan meningkatkan peluang pekerjaan serta kebolehpekerjaan di kalangan pencari kerja tempatan.
 • Antara insentif di bawah Penjana Kerjaya adalah menyediakan latihan semula (reskilling and upskilling) @ Kursus Percuma Penjana Kerjaya termasuk program place and train yang berdasarkan keperluan majikan dan pekerja yang diambil di bawah PenjanaKerjaya.
 • Penyediaan latihan semula ini secara tidak langsung merupakan salah satu perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja melalui tingkatan kemahiran bagi mencegah pengangguran jangka panjang serta memastikan seseorang itu sentiasa bersedia dari segi kemahiran dan sahsiah semasa menyertai alam pekerjaan semula.

Syarat Majikan

 • Majikan yang telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) / Jabatan Pendaftaran Pertubuhan (ROS) / Pendaftaran Perniagaan (ROB) / Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau organisasi lain, sebelum 1 Jun 2020; DAN telah berdaftar dengan SOCSO pada 1Jun, 2020.
 • Majikan telah diluluskan di bawah Insentif Pengambilan Pekerja sahaja layak dipertimbangkan untuk memohon latihan untuk pekerjanya yang diambil bawah Insentif Pengambilan Pekreja

Kelayakan ANDA@Peserta Menyertai Kursus Percuma Penjana Kerjaya

Majikan dan pekerja yang telah diluluskan di bawah Insentif Pengambilan
Pekerja
sahaja layak dipertimbangkan untuk mengikuti latihan.

Latihan yang diberikan adalah bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan #HireMalaysia yang mencarum atau bukan mencarum di bawah Skim Insurans Pekerjaan dan golongan belia (graduan) #MyApprentice.

Siapa Yang TIDAK LAYAK Mohon Kursus Percuma Penjana Kerjaya?

 • Agensi Pekerjaan Swasta  yang menawarkan khidmat pekerja kepada syarikat lain (principal) dan bukan majikan langsung; dan
 • Kakitangan sektor awam, kerajaan pusat dan badan berkanun negara dan negeri, pihak berkuasa tempatan dan mereka yang bekerja sendiri.

Kursus PERCUMA Penjana Kerjaya yang ditawarkan oleh I Smart Educare

kursus percuma penjana kerjaya
Daftar Kursus Induksi PP-PPT
Jangan Terlepas Peluang

Kursus Induksi JPK

1. Kursus Induksi PP-PPD-PPB/induction course

Objectives / Objektif:

 • Introduce and give an understanding of Malaysian Skill Certification System / Memperkenalkan dan memberi pemahaman mengenai Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM)
 • Compulsory for each JPK Accredited Centre (Pusat Bertauliah)  personnel (PP, PPD or PPB) before appointment as Accredited personnel / Syarat wajib dihadiri oleh setiap personel Pusat Bertauliah sebelum dilantik sebagai Personel Pentauliahan

PP – Pegawai Penilai (Assessor)
Usually the trainer, also need min SKM3 & VTO qualifications.
Biasanya tenaga pengajar, juga perlu minimum SKM3 & VTO

PPD – Pegawai Pengesah Dalaman (Internal Verifier)
Usually, the head of a program/supervisor to the trainer also needs min SKM3 qualification.
Biasanya, ketua program/penyelia pengajar. Juga memerlukan min SKM3.

PPB – Pengurus Pusat Bertauliah (Centre Manager)
The chief intermediary between Pusat Bertauliah and JPK officers, managing the centre.
Personel yang mengurus PusatBertauliah, pegawai utama yang berurusan dengan pegawai JPK

2. Kursus Induksi PP-PPT/induction course

Objectives / Objektif:

 • Introduce and give an understanding of Malaysian Skill Certification System implementation via PPT / Memperkenalkan dan memberi pemahaman mengenai pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) melalui PPT
 • Roles and responsibilities of personnel in the implementation of PPT / Peranan dan tanggungjawab personel dalam pelaksanaan PPT

PP-PPT: Pegawai Penilai-PPT (Assessor for PPT system)

Must have SKM, usually min 10 years of industry experience & PP-PPT Induction course cert
Mesti ada SKM, lazimnya ada min 10 tahun pengalaman idustri & sijil induksi PP-PPT

PPL-PPT: Pegawai Pengesah Luaran-PPT (Verifier for PPT system)

NO PPL-PPT induction course to attend. Can apply after:
2 years as PP-PPT OR signed 30 portfolios as PP-PPT, whichever comes first.
Must have SKM, usually min 10 years of industry experience & PP-PPD-PPB, PP-PPT & PPL Induction course cert.

Tiada kursus induksi PPL-PPT untuk dihadiri, boleh mohon setelah:
2 tahun berkhidmat sebagai PP-PPT atau menandatangani 30 portfolio sebagai PP-PPT, yang mana dulu
Mesti ada SKM, lazimnya ada min 10 tahun pengalaman industri & sijil induksi PP-PPT

3. Kursus Induksi PPL/induction course

Objectives / Objektif:

 • Give an understanding of Malaysian Skill Certification System / Memberi pemahaman mengenai Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia
 • Roles and responsiblities as PPL / Memberi kefahaman peranan dan tanggungjawab sebagai PPL
 • Fulfill the appointment criteria as PPL for JPK Accredited centre & SLDN porgram / Memenuhi syarat lantikan sebagai PPL bagi program di Pusat Bertauliah & Program SLDN

Tarikh/jadual akan datang:

PP-PPD-PPB: 20-21 atau 27-28 Feb (PENUH) DAN 27-28 Mac
PPL: 6-7 Mac 2021 di Kolej ISBAUK, Brem Mall, Kepong
PP-PPT: 13-14 Mac 2021 di Kolej ISBAUK, Brem Mall, Kepong

Kursus Pembangunan WIM

kursus-percuma-penjanakerjaya

Competency Based Training (CBT)

Kursus Percuma Penjana Kerjaya

Kursus Induksi PP-PPD-PPB (KL/Sel/Penang), PPL & VTO bulan Oktober 2020

Kursus Induksi JPK Okt 2020

Kursus Induksi PP-PPD-PPB

Kursus induksi JPK Okt 2020 (induksi PP-PPD-PPB yang ketiga selepas PKP), pada 12-13 Sept telah penuh. Jadi yang lambat ambil tindakan, maaf. Anda kena daftar untuk sesi:
1. 3-4 Okt (Kolej Universiti New Era, Kajang) – hampir penuh atau
2. 10-11 Okt (Vangohh Eminent Hotel, Bukit Mertajam, Penang)
3. 24-25 Okt (Kolej ISBAUK, Kepong)

Induksi PP-PPD-PPB di Kajang, S’gor

Induksi PP-PPD-PPB di BM, Penang

Induksi PP-PPD-PPB di Kepong, KL

Who should attend this induction course? / Siapa yang patut hadir kursus induksi Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) ni?

a) Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Accredited Centre Personnels / Calon Personel Pusat Bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK):
i) Assessor / Pegawai Penilai (PP)
ii) Internal Verifier / Pegawai Pengesah Dalaman (PPD)
iii) Centre Manager / Pengurus Pusat Bertauliah (PPB)
b) Individuals that’s involved with managing the JPK Accredited Centre / Individu yang terlibat dengan pengurusan Pusat Bertauliah
c) External Verifer candidate (need to pass PP-PPD-PPB induction course first / Calon Pegawai Pengesah Luaran (PPL) (kena lulus kursus induksi PP-PPD-PPB sebelum ikuti induksi PPL) – Need to attend PPL Induction Course
d) Individual that is interested with the Malaysia Skills Certification System / Individu yang berminat dalam Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM)

Kursus Induksi PPL

kursus induksi Okt 2020

Siapa yang boleh ikuti kursus induksi PPL? (tak sama dengan lantikan):

 1. Warganegara Malaysia atau PR DAN
 2. 18 tahun ke atas
 3. Lulus induksi PP-PPD-PPB

Syarat lantikan (tambahan kepada syarat di atas):

 1. Pengalaman kerja 10 tahun ke atas (jika bidang kritikal, tak sampai 10 tahun pun boleh dipertimbangkan) dalam bidang kemahiran anda secara amnya.
 2. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) / Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) / Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)

Objektif kursus induksi PPL:

 • Memberi pemahaman mengenai Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia
 • Memberi kefahaman peranan dan tanggungjawab sebagai PPL
 • Memenuhi syarat lantikan sebagai PPL bagi program di Pusat Bertauliah & Program SLDN

Peluang sebagai Pegawai Pengesah Luaran (PPL)

Peluang memang banyak, ada yang mungkin dapat rezeki 5 angka sebulan jika buat dengan baik secara sepenuh masa.

Jika berminat, sila muat turun borang Borang Permohonan Induksi
Lepas isi, emel kembali ke ismarteducare@gmail.com bersama slip bayaran untuk pengesahan tempat. Anda juga perlu membuat bayaran kepada penganjur sebanyak RM350 atas Maybank 514589385943, ISE Education Sdn Bhd untuk pengesahan tempat.

Untuk keterangan lanjut, whatsapp/hubungi:
Nora@03-27819937/38 ATAU Melvin@012-3123430 ATAU
www.wasap.my/60163166096/DaftarInduksiPP-PPD(Penang)
www.wasap.my/60163166096/DaftarInduksiPPPPD(Kepong)
www.wasap.my/0160163166096/DaftarInduksiPP-PPT
www.wasap.my/60160163166096/DaftarInduksiPPL

Percetakan sijil induksi JPK 2020 (mulai Jan 2020)

Untuk makluman semua, percetakan sijil induksi JPK (PP-PPD-PPB, PP-PPT & PPL) mulai tahun 2020 adalah diusahakan oleh peserta sendiri.
Ia boleh dicetak sendiri dari www.skkm.gov.my. Pihak JPK TIDAK AKAN CETAK lagi sijil induksi.

Itulah sebabnya semua peserta perlu daftar dalam sistem dulu, sebaik-baiknya 2 minggu sebelum tarikh kursus kerana perlu masa untuk disemak oleh pihak urusetia.

Anda boleh cetak sijil induksi anda setelah keputusan telah ada (biasanya 1-3 bulan lamanya) dan telah dikemaskini dalam www.skkm.gov.my. Kertas yang digunakan boleh je A4 70gm, 80gm, kadbod…. suka hati andalah.

Adakah ini akan menyebabkan isu sijil palsu berlaku? Ya, mungkin juga pada pendapat min. Jadi, nak tahu betul ke tak, perlu la juga semak dalam sistem skkm.gov.my nanti.

Apa komen anda?

Jangan adu pada admin ya, kami cuma maklumkan sahaja, bukannya pembuat keputusan

Bagi yang ingin jadi Pegawai Penilai, pengambilan kursus VTO separa masa juga ada bulan Okt 2020.

Komitmen masa anda sebagai calon VTO separa masa:
360 jam: 6 bulan hujung minggu sahaja
720 jam: 6 bulan di PB program kemahiran anda

5 Cara ePENJANA Bantu Anda Untuk JANA Lebih Rezeki

Duit ePENJANA menjana PELUANG

* Ya, anda akan/telah dapat RM50 dari kerajaan melalui inisiatif ePENJANA. Jadi mengapa tidak gunakannya untuk membeli NOSS atau berkursus, yang boleh membantu anda dari segi:

1. Peluang mencari rezeki tambahan dengan mengikuti kursus induksi JPK berikut:

PP-PPT: 10-11 Okt (tentatif)
PPL: 17-18 Okt
Syarat penyertaan: Warganegara Malaysia & umur >18 tahun.

Sila baca sebelum tanya apakah tujuan serta kelebihan kursus ini.

Kalau dah confirm nak ikuti, muat turun borang permohonan dulu dari sini baru wasap borang dan slip bayaran.

Wasap.my/60123123430/induksiPP-PPT/JPKMalaysia – Daftar induksi PP-PPT Wasap.my/60123123430/induksiPP-PPT/JPKMalaysia – Daftar induksi PPL

2. Peluang menjadi tenaga pengajar TVET dengan mengikuti kursus induksi PP-PPD-PPB pada 15-16 Ogos (PENUH) atau 12-13 Sept (PENUH).
Pendaftaran untuk sesi 3-4 Okt telah dibuka

Syarat penyertaan: Warganegara Malaysia & umur >18 tahun.
Sila baca sebelum tanya apakah kelebihan kursus ini.

Jika dah confirm, sila muat turun borang permohonan dulu dari sini baru wasap borang dan slip bayaran.
Wasap.my/60123123430/induksiPP-PPD(Kajang) – Daftar induksi PP-PPD-PPB

3. Pembangunan diri (kaji NOSS, buat penilaian kendiri serta kumpul bukti ketrampilan yang cukup untuk mohon Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) secara PPT supaya anda ada persijilan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia serta luar negara.

4. Perkembangan perniagaan latihan (Kaji NOSS untuk menentukan samada latihan kemahiran yang anda sedang/ingin tawarkan memenuhi keperluan NOSS. Jika hampir sama, pusat latihan anda patut pertimbangkan untuk mendapatkan pentauliahan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) supaya para pelatih anda dapat Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) nanti setelah tamat program latihan di tempat anda.

ATAUPUN

5. BELI Panduan Permohonan SKM secara PPT (yang telah dipermudahkan serta disertakan dengan sampel dokumen supaya lebih memudahkan pemahaman anda).
a termasuk:
1) Format kandungan dan susunan portfolio
2) Sumber bukti ketrampilan
3) Kategori bukti ketrampilan
4) Contoh dan sampel surat perakuan tempoh pengalaman kerja
5) Pemilihan tajuk LPKT (untuk permohonan DKM & DLKM)
6) Ciri-ciri penulisan laporan yang baik (untuk permohonan DKM & DLKM)
7) Format laporan (untuk permohonan DKM & DLKM)
Wasap.my/60123123430/BeliPanduanPPT

Tunggu apa lagi? JOM imbas sekarang!! Lepas imbas, sila whatsapp ke 012-3123430 atau emel ke ismarteducare@gmail.com;

1. Screenshot bayaran
2. Kod produk serta kod NOSS yang dikehendaki

ePenjana Touch Go
ePenjana Boost
ePenjana - Boost Cashback
Anda berpeluang dapat Cashback sehingga RM5 dengan setiap perbelanjaan RM10 ke atas

Kursus Induksi PP-PPT Ogos 2020

Kursus Induksi PP-PPT Ogos 2020 (CUMA 1 sesi di seluruh Malaysia bulan Ogos)

Induksi PP-PPT Ogos 2020

*OPPORTUNITY TO BE AN ASSESSOR-ACCREDITATION PRIOR ACHIEVEMENT*
*TAWARAN PELUANG MENJADI PEGAWAI PENILAI-PENGIKTIRAFAN PENCAPAIAN TERDAHULU!*

This course is suitable for YOU if /kursus ni sesuai untuk ANDA jika:

✔️ YOU are an experienced skill worker/professional (~10 years+-) / ANDA seorang pekerja mahir bidang kemahiran (~10 tahun+-)
Please refer to NOSS directory to know the code for your field / sila rujuk Daftar NOSS untuk tahu kod bidang anda

Daftar NOSS

AND / DAN

✔️ YOU want to be an Assessor to certify other skill workers/professionals in your industry / ANDA ingin menjadi PEGAWAI PENILAI kepada pekerja mahir lain bidang kemahiran anda

AND / DAN

✔️YOU want to earn extra income as an Assessor (you plan your time), appointed by Department of Skills Development (DSD) / ANDA ingin menjana pendapatan tambahan sebagai Pegawai Penilai (anda boleh rancang masa anda) yang dilantik oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)

OR / ATAU

✔️ YOU just want to know further how to apply to get you Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) via PPT / ANDA ingin tahu lebih lanjut cara mohon SKM secara PPT;

✔️ Your PP-PPT induction course cert has expired after 3 years / sijil Induksi PP-PPT anda telah tamat tempoh 3 tahun;

✔️ YOU want to set up PB-PPT (coordinator needs to attend) / ANDA berminat mohon jadi PB-PPT (penyelaras perlu ikuti kursus ni)

In short, this course allows you to be appointed as / Secara ringkasnya, kursus ini membolehkan anda dilantik sebagai:

👫 PP-PPT (+-10 years of industry experience / tahun pengalaman kerja dlm bidang kemahiran) OR/atau
👫 Coordinator at PB-PPT / Penyelaras di PB-PPT OR/atau

Kursus Induksi PP-PPT Ogos 2020

📅 Date/Tarikh: 8-9 Ogos
⏰ Time/Masa: 8.30-5pm
🏫 Venue/Tempat: Kolej ISBAUK, Brem Mall, Kepong, KL
Yuran/Fees: RM350 to Maybank 514589385943, ISE Education Sdn Bhd

INTERESTED / BERMINAT?

What are you wating for? / Tunggu apa lagi?
REGISTER NOW! DAFTAR SEKARANG!
Seats are LIMITED! / Tempat adaah TERHAD!

Wasap.my/60123123430/PP-PPT/JPKMalaysia
ISE Education Sdn Bhd

Expect a recession in 4 to 6 months, says chief statistician

Recession 2020
Credit image: Forbes.com

Recession

A recession is a macroeconomic term that refers to a significant decline in general economic activity in a designated region. It had been typically recognized as two consecutive quarters of economic decline, as reflected by GDP in conjunction with monthly indicators such as a rise in unemployment.

SINGAPORE: The Malaysian economy is about to feel the full impact of the Covid-19 pandemic, according to the country’s top statistician.

After posting its slowest growth since the global financial crisis, the economy is set to slip into a recession in the next four to six months, according to a report by Mohd Uzir Mahidin, the chief statistician.

With its borders shut to foreigners and a standstill in commerce around the world, industries including tourism and aviation have been crippled, adding uncertainty to a rebound in trade in the first quarter.

The expected decline comes as the country’s gross domestic product grew marginally at 0.7% in the first three months of the year, the lowest since the third quarter of 2009, he said.

That growth rate is significantly less than the 3.9% to 4.2% expansion expected, with losses of RM22.8 billion (US$5.3 billion) in economic output because of a countrywide lockdown, he said.

Countries across the world began the “Great Lockdown” in March.

“From the early indications in April and May 2020, the economic environment is foreseen to be unfavourable for Malaysian businesses,” according to the report, entitled the Malaysian Economic Statistics Review.

With the global lockdown, “this unprecedented situation has caused a sharp contraction to the economy like never before.”

Source: Bloomberg.com

Comment: Is your job secured in this coming recession? This time around, things are a bit different. Even traditionally recession-proof career like early childhood educator might be at risk, due to the lockdown. Otherwise, it is relatively recession-proof. You should consider either upskilling or reskilling if your current skills are going to be less relevant or totally obsolete post-MCO/CMCO.

Among the skills that I highly recommend is to brush up your digital marketing skills as digitalisation is a must in the new norm.
And if you really hate to deal with screen and IT-related kinds of stuff, here are some other options:

Accounting course if you love numbers
– Industrial automation if you like robotics & machinery (great prospect especially in the glove manufacturing industry during this pandemic)
Baking & Culinary if you like baking & cooking (Just like early childhood industry, F&B industry may look bleak in this year or until a vaccine for Covid-19 is found).

There are many other TVET courses that lead to jobs/careers that are not only recession-proof but also in high demand.

So, what is your interest?
What course would you like to study?
If you’re unsure or know what you want to study but don’t know where, just state your interest here.