Tag Archives: JPK

18 Soalan Lazim (FAQ) Kursus Induksi PP-PPD-PPB/PP-PPT/PPL/SLDN

Kursus Induksi pun banyaknya FAQ?

Artikel sebelum ni cuma ada 8 FAQ Pegawai Penilai (PP) / Tenaga Pengajar (TP) tapi kursus induksi yang cuma 1-2 hari ni ada 18 FAQ, fuyoh!

Sebab masih Raya Cina, jadi min cuba peras otak fikir sampai lapan belas (sap fatt @ pasti huat@kaya!) la! Mana tahu, tahun 2021 ni ISE Education dapat laksanakan 18 sesi pelbagai induksi di seluruh Malaysia, termasuk Malaysia Timur 🙂

Huat Pals Is A New CNY Mini Game On Google Pay To Win Up To $88.88

1. Apakah itu kursus induksi?

Kursus Induksi Pentauliahan Persijilan Kemahiran Malaysia merupakan kursus jangka masa pendek yang dilaksanakan selama satu atau dua hari. Tujuan utama kursus ini adalah untuk memenuhi syarat kriteria personal pentauliahan dan pakar industri. Ia terbahagi kepada empat (4) jenis, iaitu kursus induksi:

 1. Pegawai Penilai – Pegawai Pengesah Dalaman – Pengurus Pusat Bertauliah (PP-PPD-PPB),
 2. Pegawai Pengesah Luaran (PPL),
 3. PP-PPT dan
 4. SLDN

2. Apakah syarat menyertai kursus induksi?

Kelayakan anda adalah:-

 1. Warganegara Malaysia; atau
 2. Pemastautin Tetap (PR); dan
 3. Berumur 18 tahun ke atas.

*Bagi Kursus Induksi Pegawai Pengesah Luaran (PPL), peserta perlu memenuhi syarat tambahan iaitu telah lulus Kursus Induksi PP-PPD-PPB dengan jayanya;

3.         Apakah kepentingan setiap kursus induksi?

i.   Pegawai Penilai – Pegawai Pengesah Dalaman – Pengurus Pusat Bertauliah (PP-PPD-PPB).
– Merupakan salah satu syarat lantikan personel pentauliahan Pusat Bertauliah (PP / PPD / PPB)

ii. Pegawai Pengesah Luaran (PPL).
– Merupakan salah satu syarat lantikan personel PPL

iii. Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT).
– Merupakan salah satu syarat lantikan personel PPT seperti penyelaras di PB-PPT, PP-PPT & PPL-PPT

iv. SLDN
– Merupakan salah satu syarat lantikan personel pentauliahan PB SLDN;
a. Syarikat SLDN
Pengurus Pusat Bertauliah (PPB), Penyelaras Syarikat SLDN dan Coach
b. Pusat Latihan SLDN
Pengurus Pusat Bertauliah (PPB), Penyelaras Pusat Latihan SLDN dan
Pengajar SLDN
c. Syarikat Latihan Dalaman (in-house)
Pengurus Pusat Bertauliah (PPB), Penyelaras, Coach dan Pengajar SLDN

Kursus Induksi - Syarat Lantikan Personel

4.         Adakah saya dilantik secara automatik untuk jawatan berdasarkan kursus induksi yang saya ikuti?


Lantikan anda, samada sebagai PP, PPD atau PPB, adalah oleh Pusat Bertauliah JPK yang bakal mengambil anda sebagai personel mereka. Namun, anda perlu diperakukan oleh PPKSPP terdahulu. Selain sijil kursus induksi PP-PPD-PPB, anda juga perlu sijil lain, bergantung kepada jawatan anda. Sila rujuk gambarajah di bawah.

Kursus Induksi - Syarat Kelayakan Personel PBSLaPB

Lantikan sebagai Pegawai Penilaian & Verifikasi (PPV) pula dilakukan oleh Unit Pentauliahan Personel & Pakar, Program Kelayakan Kekompetenan, CIAST di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

 1. PPL-SLaPB : Pegawai Pengesah Luaran Sistem Latihan Program Bertauliah;
 2. PPL-SLDN : Pegawai Pengesah Luaran Sistem Latihan Dual Nasional;
 3. PP-PPT : Pegawai Penilai Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu;
 4. PPL-PPT : Pegawai Pengesah Luaran Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu
 1. Sebarang pertanyaan berkaitan MySpike boleh e- mel ke helpdesk myspike@mohr.gov.my atau login ke MySPIKE > Pengguna > Pelanggan JPK > Senarai Aduan Pengguna
 2. Pertanyaan berkaitan dengan isu PPV secara amnya boleh e- mel ke ppv@ciast.gov.my

5. Saya ingin dilantik sebagai PPL-PPT. Perlukah saya ikuti kursus induksi PPL-PPT?

Tiada kursus yang perlu diikuti untuk dilantik sebagai PPL-PPT.
Anda cuma:
i) Perlu dilantik sebagai PP-PPT selama 2 tahun ataupun
ii) Telah menadatangani 30 portfolio SKM/DKM secara PPT

6. Siapakah yang mengeluarkan sijil?

Sijil adalah dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) yang boleh dicetak oleh anda sendiri melalui sistem nanti, jika lulus.

7.         Bilakah sijil akan dikeluarkan selepas mengikuti kursus induksi?

Fasilitator kursus perlu masa untuk menyemak jawapan dan merekodkan keputusan serta dimaklumkan kepada urusetia. Barulah sijil boleh dicetak daripada sistem, biasanya dalam tempoh 1-2 bulan.

8.         Bagaimana cara untuk mendapatkan semula sijil induksi sekiranya hilang?

Surat rasmi permohonan gantian berserta satu salinan laporan polis atau akuan sumpah serta salinan Kad Pengenalan perlu dikemukakan dan dihantar kepada :

Unit Kursus Induksi Pentauliahan,
Program Kelayakan Kekompetenan,
CIAST
Jalan Petani 19/1, Seksyen 19, 40300 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.

9. Adakah sijil kursus induksi mempunyai tempoh sah laku?

Sijil Kursus Induksi adalah sah untuk tempoh 3 tahun selepas kursus untuk tujuan pelantikan pertama jawatan personel Perakuan Pengiktirafan Kelayakan Sebagai Personel Pentauliahan (PPKSPP) dan Pegawai Penilaian dan Verifikasi (PPV)). Sekiranya anda tidak dilantik selepas tempoh 3 tahun, sijil induksi berkenaan tidak sah untuk pelantikan dan perlu mengulang semula kursus induksi berkenaan.

10.       Adakah saya perlu membaharui jawatan saya?

i) PP/PPD/PPB – Setiap 3 tahun melalui PPKSPP
ii) PPV – Setiap 3 tahun, ada penilaian pembaharuan PPV (Pegawai Penilaian Verifikasi). Sila rujuk www.ciast.gov.my > course > PPV Assessment untuk memohon menghadiri Bengkel Penilaian Pembaharuan PPV

11. Bolehkah saya diberi surat perakuan (PPKSPP) bagi jawatan PP dan PPD secara serentak?

Ya, surat perakuan (PPKSPP) PP dan PPD boleh dikeluarkan secara serentak kepada anda jika memenuhi syarat dan kriteria lantikan. Walaubagaimana pun, pihak PB perlulah melantik anda untuk satu jawatan dalam satu masa dan tertakluk kepada syarat dan peraturan pentauliahan yang ditetapkan oleh Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia.

12.       Adakah semua personel pentauliahan JPK diwajibkan memiliki Sijil Teknik Mengajar, VTO (I-031-3)?

Tidak semua personel pentauliahan JPK dikehendaki memiliki VTO. Berikut adalah personel yang disyaratkan memiliki sijil teknik mengajar VTO (I-031-3)

 1. PP bagi semua program;
 2. PP bagi program VTO (I-031-3) @ nama lama PP-PLV; dan
 3. PPD bagi program VTO (I-031-3) @ nama lama PPD-PLV.

13.       Sekiranya personel yang berkhidmat di PB belum memiliki SKM tetapi telah lulus kursus induksi PP-PPD-PPB dan memiliki sijil VTO (I-031-3) serta sedang mengambil SKM Tahap 3 secara PPT. Adakah personel tersebut layak untuk dilantik sebagai PPD atau PP di Pusat Bertauliah JPK?

i.  Mereka layak untuk dilantik sebagai PP/PPD bagi program SKM Tahap 1, 2 dan 3 secara bersyarat untuk tempoh 2 tahun.

ii.  Dalam tempoh 2 tahun  bersyarat PP/PPD dikehendaki melengkapkan SKM Tahap 3 secara PPT.

iii. Selepas tamat tempoh tersebut sekiranya PP/PPD belum lulus SKM Tahap 3 secara PPT.

14.        Bilakah surat PPKSPP akan diterima oleh Pusat Bertauliah selepas permohonan telah di buat?

Surat PPKSPP boleh dicetak secara atas talian melalui URL https://www.myspike.my selepas Mesyuarat Perakuan Personel Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (MPPSPKM)  dijalankan pada setiap hujung bulan. Permohonan yang diterima selepas tarikh tamat pada bulan berkenaan tidak akan diproses dan ianya akan diproses ke bulan berikutnya.

15.       Bolehkan seseorang mengikuti kursus VTO sekiranya tiada pengalaman kerja, tetapi mempunyai sijil DKM bidang elektrik.

YA, boleh mengikuti kursus VTO dengan syarat memiliki sijil SKM Tahap 3 dan ke atas.

16. Personel yang berkhidmat di PB SLDN secara sepenuh masa tidak memiliki sijil akademik atau SKM tetapi berpengalaman mengajar kemahiran melebihi 5 tahun dan telah menghadiri Kursus Latihan Pengajar SLDN adakah layak untuk dilantik sebagai Pengajar SLDN?

Personel tidak layak dilantik sebagai Pengajar SLDN kerana :

 1. Belum menghadiri Kursus Induksi SLDN
 2. Tidak memiliki sebarang kelayakan kemahiran yang berkaitan.

17.         Bilakah kursus induksi PP-PPD-PPB, PP-PPT, PPL & SLDN anjuran ISE Education Sdn Bhd yang akan datang?

Sila rujuk kpeada Jadual Kursus Induksi JPK 2021.

18.         Bagaimana hendak menyertai kursus induksi?

Pendaftaran peserta hendaklah dibuat melalui penganjur berdaftar seperti ISE Education Sdn Bhd dengan mengisi borang permohonan dan bayaran RM350 dahulu. Sila nyatakan induksi mana yang anda ingin ikuti.
Butiran bayaran: Maybank 514589385943, ISE Education Sdn Bhd.

Daftar Kursus Induksi PP-PPT
Sila nyatakan kursus induksi yang anda ingin ikuti

Peluang 2021 – Bagaimana ANDA Jadi Sebahagian Bajet TVET RM6Bilion?

Kursus Induksi JPK Jan 2021

Kursus Induksi JPK Jan 2021 – Induksi PP-PP-PPB

Kursus Induksi JPK Jan 2021 bermula dengan induksi PP-PPD-PPB pada 2-3 Jan 2021. Ia adalah sesi PERTAMA & PALING AWAL untuk 2021 di seluruh Malaysia. Ia juga adalah langkah pertama anda untuk melibatkan diri dalam industri TVET. Dengan pelaburan serendah RM350, ia memberi anda peluang kepada Bajet 2021 Pemerkasaan TVET RM6 Bilion.

Kursus Induksi JPK Jan 2021
Tak banyak tempat boleh anjur kursus induksi dengan SOP terbaru ni, jadi jangan tunggu sesi di negeri anda. Masa adalah emas.

* ISE Education boleh anjur di pusat latihan anda jika ada >10 calon dari pusat latihan anda (di luar Lembah Klang) dan >20 calon (Sabah & Sarawak) DAN tempat anda perlu mematuhi SOP Majlis Keselamatan Negara (MKN) yang sangat ketat serta kapasiti bilik/dewan min 80pax dengan penjarakan sosial.

Siapa yang patut hadir kursus induksi Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) ni? / Who should attend this induction course?

a) Calon Personel Pusat Bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) / Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Accredited Centre Personnels:
i) Pegawai Penilai / Assessor / (PP)
ii) Pegawai Pengesah Dalaman / Internal Verifier (PPD)
iii) Pengurus Pusat Bertauliah / Centre Manager (PPB)
iv) Tenaga Pengajar / Trainer (TP)
v) Pegawai Pengesah Luaran / External Verifier (PPL)

b) Individu yang terlibat dengan pengurusan Pusat Bertauliah / Individuals that’s involved with managing the JPK Accredited Centre

c) Calon Pegawai Pengesah Luaran (PPL) (kena lulus kursus induksi PP-PPD-PPB sebelum ikuti induksi PPL) / External Verifer candidate (need to pass PP-PPD-PPB induction course first – Need to attend PPL Induction Course)

d) Individu yang berminat dalam Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM) / Individual that is interested with the Malaysia Skills Certification System

Kursus Induksi JPK Jan 2021
Jika ingin tahu butiran lanjut setiap jawatan ini, sila rujuk sini

Kursus Induksi JPK Jan 2021 – Induksi PP-PPT

Siapa yg patut hadir?

1) Berminat dilantik sebagai PP-PPT 
2) Berminat mohon SKM secara PPT (prosedur, syarat dan kaedah penilaian persijilan melalui kaedah PPT ada dijelaskan)
3) PB yang ingin mohon menjadi PB-PPT (perlu ada penyelaras PPT yang perlu ikuti kursus induksi PP-PPT)

Kursus Induksi JPK Jan 2021 – Induksi SLDN

Peserta kursus yang berjaya menamatkan kursus ini akan memperolehi Sijil Kursus Induksi SLDN dan boleh memohon perakuan pengiktirafan kelayakan sebagai personel pentauliahan (PPKSPP). PPKSPP merupakan perakuan yang diberi kepada personel Pusat Bertauliah (PB) Jabatan Pembangunan Kemahiran yang bertanggungjawab dalam pengurusan latihan kemahiran, membimbing, menyelia dan menilai pelatih/perantus di Pusat Bertauliah SLDN.

Ingin Menjadi Pengajar atau Jurulatih SLDN?

Kursus Induksi SLDN ini merupakan suatu keperluan kepada personel SLDN yang dilantik samada sebagai pengurus, penyelaras,coach mahupun pengajar pusat bertauliah SLDN. Kursus ini merupakan kursus asas yang WAJIB dihadiri oleh semua personel SLDN sebelum menjalankan program latihan SLDN di Pusat Bertauliah. Peserta kursus akan diberi penerangan secara komprehensif  mengenai konsep dan pelaksanaan SLDN. Kursus-kursus lain yang perlu dihadiri oleh personel SLDN yang dilantik selepas Kursus Induksi SLDN ini ialah kursus NDTS Coach Training Programme untuk jurulatih SLDN dan kursus NDT Trainer Training Programme untuk pengajar pusat latihan SLDN.

Kelebihan Memiliki Sijil Induksi SLDN

– Layak membuka Pusat Bertauliah SLDN
– Layak menempatkan pelatih SLDN di syarikat anda
– Lantikan sebagai Pengurus Pusat Bertauliah SLDN
– Lantikan sebagai Pengajar Pusat Latihan SLDN
– Lantikan sebagai Coach Industri SLDN
– Lantikan sebagai Pegawai Pengesah Luaran PPL-SLDN

NDTS Induction Course/Kursus Induksi SLDN

Kursus Induksi JPK 2021

Untuk keterangan lanjut, whatsapp/hubungi:
Nora@03-27819937 ATAU Melvin@012-3123430 ATAU
www.wasap.my/60163066096/DaftarInduksiPP-PPD

Percetakan sijil kursus induksi JPK 2021 (mulai Jan 2020)

Untuk makluman semua, percetakan sijil induksi JPK (PP-PPD-PPB, PP-PPT & PPL) mulai tahun 2020 adalah diusahakan oleh peserta sendiri.
Ia boleh dicetak sendiri dari www.skkm.gov.my. Pihak JPK TIDAK AKAN CETAK lagi sijil induksi.

TVET/skills training goes online – Way Forward

Developing Leadership Skills via Online Learning

SKILLS training institutes and providers are ready for online learning to be their ‘new normal’.

On April 13, public and private technical and vocational education and training (TVET) providers were given the green light to conduct their training and theory courses online due to the movement control order (MCO).

TVET action committee chairman Nordin Abdul Malek said the guideline is important as it provides direction on implementing programmes that are mainly practical in nature, via e-learning.

“Our hands-on programmes make up 70% of the syllabus.

“Without a guideline, it will be difficult for us to adhere to the systems and standards of the National Occupational Skills Standards (NOSS).

“We hope this guideline, although only applicable during the MCO, will be used as a benchmark for relevant agencies within the sector to recognise the rigorous training process our students’ go through.”

E-learning, he said, allows skills training institutes and providers to adapt to the assessment of students by external examiners.

“It should be part of our training system even after the pandemic blows over.

“The Human Resources Ministry department of skills development (JPK) should formally implement this system as internationally, institutes are starting to recognise e-learning for skills training, ” he said, adding that many local providers have the facilities to conduct online learning with platforms like Whatsapp, Zoom and Skype.

Nordin believes e-training should be the ‘new normal’ in Malaysia’s skills training system.

We must act now and see how we can best utilise e-learning in TVET, he said.

Describing virtual education as a teaching methodology for tomorrow, he said e-learning management, teaching and assessment, must however, be improved.

“Related agencies too should consider e-learning as part of the entire training process, ” he said, noting that at least 90% of courses like IT, programming, management systems and administrative management, can be done online.

After the guideline was issued, Nordin said a survey was conducted among private skills training institutes on how they ran their courses online.

“We found that most of them do not have issues conducting online learning and training, and that their students are comfortable with this method as they are accustomed to using gadgets and social media.

“For them, it’s new and fun, ” he said, adding that these institutes recorded an improved e-learning participation rate, with at least 75% of their students joining the sessions.

The guideline is a good initiative, Federation of JPK Accredited Centres (FeMac) president P. Sailanathan said, as it ensures that there will be no serious disruption to learning.

This, he said, is a good time for skills training institutes to embark on technological changes.

“Students are more tech savvy these days. Online learning provides room for freedom on how students want to learn.

“Skills training institutes must ensure that online classes are attractive enough to capture their students’ attention. Going digital is the way forward

Change, he said, is inevitable with the fourth industrial revolution and we must adapt or risk losing out.

ALL theory and practical components of TVET can be conducted online if they meet the Performance Criteria and Assessment Criteria, Human Resources Ministry department of skills development (JPK) director-general Zaihan Shukri said.

These criteria which are listed in a guideline, he said, involve safety, attitude and application of equipment aspects as set out in the National Occupational Skills Standards.

Home-based skills teaching and training must:

> ensure that the teaching and learning processes are carried out as planned in a safe environment.

> be effectively implemented during the MCO period by the institutes’ management.

> be a collaborative effort between parents or guardians and the institutes to ensure the continuity of students’ training and learning despite them not attending classes.

> be conducted on the training institutes’ premises after the MCO, if it is not carried out via e-learning.

> involve appropriate learning methods based on the capabilities and readiness of the trainees; using easily accessible communication and application platforms.

Source: TheStar.com.my

Empowering TVET among priorities of HR Ministry

Human Resources Minister M. Kulasegaran gives a speech at the Putrajaya International Convention Centre November 19, 2019. — Picture by Miera Zulyana
Human Resources Minister M. Kulasegaran gives a speech at the Putrajaya International Convention Centre November 19, 2019. — Picture by Miera Zulyana

KUALA LUMPUR, Jan 18 — Empowering Technical and Vocational Education Training (TVET) by developing a more relevant new policy in implementing TVET’s agenda in line with industry needs was part of the Ministry of Human Resources’s plan throughout 2019.

This was outlined in the Ministry of Human Resource’s 2019 achievement report to strengthen the various sectors under the ministry led by M. Kulasegaran, while also committed to championing the rights of workers in the country.

Touching on issues related to workers including skills upgrading, TVET education, security, law and others in the 32-page report card, the Ministry of Human Resources is committed towards improving every aspect in line with fulfilling the promises contained in the Pakatan Harapan’s manifesto.

With a RM5.9 billion allocation via the 2020 Budget to place TVET in the main stream in the country, the ministry has begun to take step by establishing the TVET Single Quality Assurance System to be used by the Malaysian Qualifications Agency (MQA) and the Department of Skills Development (JPK) for the purpose of coordinating, monitoring and strengthening the TVET sector.

According to Kulasegaran, the new system is responsible for accrediting TVET programmes offered by public and private TVET institutions based on the Second Edition Of The Malaysia Qualification Framework (MQF 2.0) which was approved at the MQA Council Meeting in December 2017.

“The implementation of TVET quality assurance programme by MQA and JPK will be made based on the TVET Programme Accreditation Code of Practice approved by the Cabinet Meeting on Jan 31, 2019,” he said.

In line with the latest trend of Industrial Revolution (IR) 4.0 education or 4.0 era education, Kulasegaran said 35 National Occupational Skills Standards (NOSS) related to IR 4.0 were developed in 2018.

“To date, there are 42 NOSS related to IR 4.0 as a result of TVET’s National Master Plan Development Study towards a developed nation and the direction until 2030 will be used by policy makers in the process of reforming TVET implementation in Malaysia,” he said.
The efforts to empower the TVET field did not stop there when the ministry took the initiative to expand its field of study by signing a memorandum of understanding (MOU) with Private Secondary School (SUWA) on May 23, 2019 at Kolej Universiti New Era in Kajang.

“The collaboration between the two entities led to the ministry’s involvement in allowing SUWA students to attend training programmes at 32 Department of Human Resource Training Institutes (ILJTM) and enabling the ministry to consider loan applications or scholarships to eligible students for further study in TVET programmes, Vocational Training Officers (VTO) and so on,” he said. — Bernama

Can I advise you something?

Can i advise you something

Since so many people still message, call or email to ask the same question, over and over again, can I advise you something?

Almost everything you need to obtain with that involves Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), it would be NOSS dependent. So, please refer to the NOSS directory first to:
1. Determine the exact code of the skills program that you intend to offer in your training centre (to be Accredited by Department of Skill Development (DSD) or better known as JPK),
2. Apply to get your Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) via PPT or
3. Search for any SKM programs to study in any of the JPK Accredited Centres.

 1. How To Be A JPK Accredited Centre (to offer SKM/DKM/DLKM certification)?

2. How To Apply for SKM/DKM/DLKM via PPT?
a) Self application via www.skkm.gov.my – Download & read  MANUAL PENGGUNA PPT 2018  OR
b) Get some tricks & tips from a 2 days course – kursus induksi PP-PPT*  that’s organised from time to time (average 3 times a year)
c) Learn from a comprehensive 3 days workshop* (SKM-PPT) *  – Please contact or wasap.my/6012-3123430/PPTWorkshop

*
2020 PP-PPT Induction Course
Date:
8-9 Feb
Time: 8.30-5pm

Venue: ISE Education Sdn Bhd, Kepong Metro Prima, KL
Fees: RM350 (includes notes, morning tea break, lunch & certificate from Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
Maybank 514589385943, ISE Education Sdn Bhd

2021 PP-PPT Induction Course
Date: 9-10 Jan
Time: 8.30-5pm

Venue: ISE Education Sdn Bhd, Kepong Metro Prima, KL
Fees: RM350 (includes notes, morning tea break, lunch & certificate from Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
Maybank 514589385943, ISE Education Sdn Bhd


Download Induction Course Application Form NOW

Can I advise you something?

Please read thoroughly before you chat with us asking the same question, thanks.

SKM melalui PPT (Untuk personel yang berpengalaman kerja) – Mohon Sendiri ke Khidmat Runding??

Adakah anda berpengalaman kerja, memiliki kemahiran tertentu tetapi tiada Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)?

Contoh Sijil Kemahiran Malaysia melalui kaedah PPT

Sebenarnya ada dua cara sahaja, samada mohon sendiri (DIY) ataupun dapatkan khidmat runding.

Nak jimat kos, mohonlah sendiri, sila baca Panduan Permohonan SKM -PPT yang boleh didapati dari sini.

Dah baca dan masih tak faham? Ikutilah taklimat SKM-PPT yang dianjurkan oleh setiap pejabat Wilayah JPK secara PERCUMA – Persediaan kepada calon mengambil SKM-PPT.

Diadakan setiap HARI SELASA MINGGU PERTAMA setiap bulan.

Kalau dah baca Panduan, dah ikuti Taklimat PERCUMA dan masih tak faham ataupun takda masa nak buat sendiri, BAYAR lor – dapatkan khidmat runding dari min 😀

Bergantung kepada perkhidmatan apa yang diperlukan, kosnya dari beratus hingga ribu, setiap Tahap.

PS: Bagi mereka yang dah ada SKM, berpengalaman 10 tahun ke atas (atau kurang tapi bidang baru/kritikal) dan minat jadi Pegawai Penilai kaedah PPT (PP-PPT), bolehlah ikuti kursus induksi PP-PPT minggu ni, 12-13 Okt di ISE Education Sdn Bhd, Keopng Metro Prima.

Muat turun borang & daftar kursus induksi PP-PPT

Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) diterima di industri dan luar negeri ke?

SKM diterima industri/luar negari
Contoh SKM bidang VTO (I-031-3:2014) – Pegawai Latihan Vokasional – WAJIB untuk Pegawai Penilai (PP)

SKM diterima industri/luar negeri?

Isu SKM diterima industri/luar negeri kerap dipersoalkan. Sebelum kita bincang pasal tu, mari kita lihat faedah Persijilan Kemahiran Malaysia.

Apakah faedah Persijilan Kemahiran Malaysia?

1. Persijilan Kemahiran memang diiktiraf oleh industri di Malaysia
Realitinya, tidak lagi semua industri tetapi pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) bersama Industrial Lead Body (ILB) memang sentiasa berusaha ke arah itu.

Untuk sesetengah industri seperti bengkel servis kenderaan, Rang Undang-Undang (RUU) Perkhidmatan Penyelenggaraan dan Pembaikan Kenderaan Motor telah dibentangkan di Dewan Rakyat, Mac 2018 di mana antara lain bakal mewajibkan pengusaha memiliki lesen khas mengendalikan perniagaan itu.

Dalam Petronas Technical Standards (PTS), Sijil Kemahiran Malaysia welding inspection telahpun diterima dan dinyatakan dalam beberapa PTS contohnya PTS 15.12.10 – Welding Of Structural Steel.
Tetapi ada juga PTS yang belum menyatakan penerimaan JPK welding inspection secara terus, contohnya:
(a) PTS 15.12.01 – Welding for Chemical Oil & Gas Industries (hanya ASNT & ISO 9712)
(b) PTS 12.30.05 – Shop & Field Fabrication of Piping (hanya PCN/CSWIP/ AWS)
(c) PTS 15.12.04 – Welding of Pipeline (hanya menyatakan SKM untuk NDE personnel)

Kalau boleh, semua PTS dapat diseragamkan dan menyatakan penerimaan SKM welding inspection secara terus bukan hanya “term equivalent”. Ini secara tidak lansung akan mengiktiraf persijilan ni.

Begitu juga untuk sektor perkhidmatan kecantikan dan dandanan rambut, sesetengah pihak berkuasa tempatan seperti MPAJ & MPS dikatakan mensyaratkan pengusaha atau pekerjanya perlu ada Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) untuk memohon lesen premis.

Difahamkan juga sektor air akan mewajibkan sesetengah pekerja dalam bidang tertentu memiliki Sijil Kemahiran Malaysia menjelang 2020.

2. Persijilan Kemahiran Malaysia menyediakan suatu laluan kerjaya dan pembangunan diri yang menarik setanding dengan laluan kerjaya berasaskan kelayakan akademik.
Ini dah terbukti dengan kebolehpasaran graduan TVET negara melonjak lebih 90% manakala Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan pada suku pertama 2019, negara merekodkan seramai 516,600 penganggur dimana seramai 238,286 penganggur termasuk 174,327 siswazah, mendaftar sebagai pencari kerja aktif dengan JobsMalaysia di bawah Jabatan Tenaga Kerja (JTK) Semenanjung.

3. Persijilan Kemahiran Malaysia berupaya melahirkan pekerja mahir yang terlatih dan berkelayakan untuk mempertingkatkan daya saing industri tempatan di pasaran dunia.
Ia telah terbukti bahawa Sijil Kemahiran Malaysia kita ni memang laku dan jauh lebih bernilai dari sijil-sijil lain, tak kira tempatan ke luar negeri seperti UK.

Sudah banyak kes di mana Kedutaan Negara Asing di Malaysia cuma menyokong (endorse) Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) & Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tetapi tidak sijil-sijil kemahiran/akademik lain, walaupun ia mungkin datang dari UK, Australia atau Germany, kecuali ia adalah dari badan professional yang dikenali dunia (seperti ACCA, CIBTAC, CIDESCO, TWI dsbgnya).

Apakah kepentingan ini? Jika anda ingin bekerja dalam industri kemahiran di Dubai, Australia, China ke mana-mana di luar Malaysia, majikan dan kedutaan rata-ratanya hanya mengiktiraf SKM/DKM/DLKM. Tak percaya? Cuba pergi tanya pegawai di Kedutaan Asing ataupun Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

Jadi, jelas bahawa nilai SKM/DKM/DLKM ini amat besar, cuma ramai yang masih tidak tahu menghargainya.

Jika anda masih tiada Sijil Kemahiran Malaysia tetapi ada pengalaman industri, boleh mohon secara Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT)

Sekarang anda yakin tak SKM diterima industri/luar negeri?

Sekiranya anda ada lebih info yang nak kongsi dengan admin, sila komen ya.

Prosedur baru pengeluaran sijil induksi PP-PPD-PPB, PP-PPT, PPL

Ini adalah makluman terkini (belum diwawarkan secara rasmi oleh CIAST lagi) tapi bolehlah buat persiapan awal.

Prosedur pengeluaran sijil induksi mungkin bakal dicetak oleh calon sendiri melalui www.skkm.gov.my. Jadi semua calon WAJIB daftar di www.skkm.gov.my & semak keputusan serta cetak sijil sendiri kemudian.
Mohon maaf atas segala kesulitan yang mungkin timbul dengan prosedur baru ini.

Nota: Ini melibatkan semua sijil yang masih tertunggak sejak persaraan Ketua Pengarah yang lalu pada bulan Mac 2019.
Jika anda belum ikuti salah satu induksi PP-PPD-PPB, PP-PPT atau PPL, bolehlah rujuk jadual induksi 2019 disini.

This is the latest update (not officially announced in CIAST website yet) and you should be prepared for it earlier.

Highly possible NEW procedure of cert printing: You may need to print your own cert via www.skkm.gov.my later when their (JPK/CIAST) system is ready (estimated another 1-2 months again).
So YOU MUST register yourself at www.skkm.gov.my coz they may not be printing out cert anymore.
Sorry for inconveniences caused (on behalf of CIAST/JPK)

Note: This affects all outstanding certs since the retirement of the previous JPK Director General in March 2019.
If you have not attended either PP-PPD-PPB, PP-PPT or PPL induction course, you may refer to 2019 induction course schedule here to plan your schedule.

Certification-level training for Drone Piloting on the way

School leavers with the ambition of becoming professional drone pilots can soon take a course on Drone Piloting under a vocational programme at colleges and polytechnics around the country.

The Department of Skills Development under the Ministry of Human Resources recently launched the Malaysia National Occupational Skills Standards (NOSS) for the piloting of Remotely Operated Vehicle (ROV) or Unmanned Aerial Vehicle (UAV), popularly referred to as ‘Drones’’.

With the launch of this standard,  vocational and private educational institutions can now offer Drone Piloting courses under the Technical and Vocational Education and Training (TVET) programme and be awarded the SKM (Sijil Kemahiran Malaysia) or a Malaysia Skills Certificate

At the moment, several private organisations have been offering courses in various aspects of drone operation; for mapping, facilities inspection, progress report (for property developers and construction projects), film and drama production, news, the acquisition of aerial footage and photographs.

These courses last from two days (for basic operation of a drone) to a few days covering the various aspects of drone piloting for specific purposes such as mapping.

Before the launch of the NOSS Standard, formal government-recognised certification for drone piloting courses were not available for the aspiring pilot.

As the usage of drones expands, beyond a hobby to industrial use, the need for trained pilots who have gone through structured instructions based on an accepted and recognised national standards, become increasingly pressing.  

Especially now that the word ‘drone’ appears in the media daily from all over the world; both negative and positive news.

But it is always the negative aspects that capture the public’s imagination and it is up to the industry to dispel negativity and myths that surround drones.

One positive effort is the adoption of formalised training for drone operators; people who not only know how to operate them safely within the limitations of each type of craft but who are also aware of the legal and regulatory requirements in the operation of drones.

Sometime in 2017, Malaysia Unmanned Drones Activist Society (MUDAS), a non-governmental organisation devoted to the development and advancement of drones in the country, initiated discussions with the Department of Skills Development or Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) to develop a formal curriculum for the training of drone pilots under the vocational programmes of the many polytechnics and colleges spread throughout the country.

MUDAS is a non-governmental organisation devoted to the development and advancement of drones in the country.

L – R: Khairul Arriffin Aziz, CEO AECA Solutions William Alvisse, MUDAS Executive Secretary Mohd Noor Rahim, MUDAS Deputy Chairman, Hj Zaid bin Mat San, Deputy Director Curriculum Unit, NOSS 
(Photo by Haidar Abu Bakar)

The NGO has been in the forefront of promoting dialogue with government agencies that are involved in regulating and controlling the nation’s airspace, the Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM), the Jabatan Ukur dan Pemetaan Negara (JUPEM), the survey and mapping department, which has traditionally been the authority overseeing aerial photography, especially mapping because of its implications on national security, and other organisations that have direct and indirect interests in the operation of ‘drones’.

“MUDAS initiated contact with JPK in late 2017 to moot the idea of drone pilot training under the National Occupational Skills Standard (NOSS) programme,” said Executive Secretary William Alvisse.

“In mid-2018 an expert panel was formed comprising of representatives from  CAAM, Jupem and MCMC (Malaysian Communications and Multimedia Commission) to create the current Curriculum,” Alvisse added.

Husni Faiz, a graduate of Electrical Power Engineering and a full-time pilot under BIP Studio and drone piloting trainer welcomes the NOSS Standards.

Husni Faiz, professional drone pilot and trainer

“It’s vital for those intending to be professional drone pilots undergo formal training such as the structure that is recommended in the NOSS standard.

“While recreational flyers may not need the entire course structure, it would be a good idea if parts or modules of that could be offered to training companies to train the hobbyists and recreational flyers,”  he added.

Husni also trains pilots under his Akufly Academy.

“Having the NOSS training standard is good for the industry, said Kamarul A Muhamed, CEO of the Aerodyne Group.

Kamarul A Muhamed CEO Aerodyne Group

Aerodyne operates in 11 countries and is regarded as the premier drone services company, providing integrated managed solutions for the petroleum, civil engineering and facilities industry.

It employs 300 people, 1/3rd of whom are drone pilots.

“A structured drone piloting course will increase the level of competence and will lead to better safety and quality of operations,” he added.

Currently, Aerodyne trains its local pilots locally and in-house following the structure set by training schools in the UK and Australia where some of their pilots and trainers have been trained. The company then structure their training based on the training syllabus of these schools.

The Aerodyne pilots operating in their international markets are trained at authorised training schools for certifications should this be available in that particular country.

As a renowned global drone services company, recruitment isn’t an issue with many would-be pilots clamouring to join the group.

“The challenge, however, is in getting good technical pilots with the right mentality for enterprise-level work,” Kamarul said.

Kamarul lists technical ability, having a global mindset, the ability to communicate well and good and diligent in report writing, and problem-solving skills as the key factors he looks for in a candidate.

Drone Academy Asia provides training for drone operators and its graduates receive a “globally recognised DJI certificate”.

A representative of the academy said that they believe a formalised course structure is needed for the industry and that they are studying the NOSS standard and framework.

Located at the Cyberjaya Innovation Hub, Drone Academy offers courses in Aerial Mapping and Surveying, Precise Aerial Mapping and a Human Resource Development Fund (HRDF) claimable Professional Drone Operator course. 

The idea for a structured course, leading to certification is to produce well trained and competent workforce to meet the requirements of drone service companies to handle flights for mapping, facilities and structure monitoring, agriculture to name just three areas where drones are being increasingly used.

“There are two levels, Level 2 and 3 with 1,200 hours and 1,300 hours of training respectively,” said Alvisse.

“Upon completion of the training, candidates will be awarded an SKM (Sijil Kemahiran Malaysia) certificate,” Alvisse added. 

“Just a word of caution though,” Kamarul said.

“In the long term drone piloting will be limited in requirements as the industry moves into pilotless autonomous operation.”

Which will then necessitate an overhaul of the training syllabus?

Source: Citizen Journalist Malaysia

Tahfiz TVET peluang cerah pelajar tahfiz dapat pekerjaan

Tahfiz TVET peluang cerah pelajar tahfiz dapat pekerjaan

Kementerian Sumber Manusia telah menyiapkan pelan tindakan (blueprint) 2025 di bawah Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan yang membabitkan enam kementerian untuk meluaskan lagi projek Latihan Vokasional dan Pendidikan Teknikal (TVET).

Timbalannya, Datuk Mahfuz Omar berkata, program Tahfiz TVET merupakan langkah pertama untuk meluaskan lagi latihan kemahiran kepada anak muda Tahfiz mengikut keperluan industri semasa.

Katanya, kementerian akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk merancakkan TVET secara lebih baik dengan elemen Tahfiz yang dibawa.

“Kita sedang dalam memasukkan pelan ini ke dalam Rancangan Malaysia Ke 12 supaya menjadi persiapan untuk kita lebih bersungguh-sungguh menyediakan dana mencukupi terutama dalam menghadapi Industri Revolusi 4.0.

“Saya harap dengan adanya TVET Tahfiz ini, perhubungan dua latar belakang yang berbeza dapat dipertemukan di mana tenaga pengajar tahfiz sedikit sebanyak dapat mempelajari ilmu kemahiran Industri Automasi dan Robotik. Malah guru TVET juga dapat memahami tentang Tahfiz.

“Saya menyeru ibu bapa supaya tidak bimbang untuk hantar anak-anak mereka dalam program TVET Tahfiz ini malah kita harus lihat sebagai salah satu masa depan mereka untuk mendapatkan peluang pekerjaan,”katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis Perasmian TVET Tahfiz dan Sambutan Aidilfitri Encounter Corridor Training Centre (ECTC), di Galleri Klang Sentral, hari ini.

Datuk Mahfuz Omar beramah mesra dengan pelajar tahfiz dalam majlis yang diadakan hari ini.

Turut hadir, Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Enter Coridor, Ahmad Radzi Yusof; Pengetua Maahad Tahfiz Al Quran Wa As Sunnah (MTAQWA’S), Ahmad Zaki Abdul Latif; dan Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Meru, Mohd Fakhrulrazi Mohd Mokhtar.

Dalam majlis sama, beliau turut menyokong pendekatan ‘MenTVETkan tahfiz dan menTahfizkan TVET’ sebagai salah satu agenda yang dibawa oleh kerajaan untuk memperkasakan pendidikan Tahfiz.

Katanya, peluang tersebut akan membuka peluang lebih luas kepada pelajar tahfiz menceburi bidang kemahiran yang diiktiraf Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) tanpa mengabaikan hafazan mereka.

“Saya juga berharap Jabatan Zakat dapat tampil membiayai memberikan dana kepada anak-anak tahfiz untuk program tvet yang sudah tentu akan membentuk pemikiran baru di luar kotak dimana Tahfiz tidak semestinya menjadi imam dan bilal sahaja apabila mereka keluar bekerja kelak,”ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Radzi berkata, program TVET Tahfiz sama sekali tidak mengganggu proses pembelajaran dan penghafazan anak-anak Tahfiz.

Malah katanya, program ini dapat memberikan penekanan bersifat ‘serampang dua mata’ membabitkan latihan kemahiran dan menghafaz al-Quran kepada pelajarnya.

“Waktu belajar dan menghafaz mereka tidak akan terganggu. Program hafazan hanya akan berlangsung pada sebelah malam. Manakala program latihan TVET ini bermula jam 8pagi sehingga jam 5 petang.

“Untuk pilot project yang pertama kali di adakan ini, pengambilan pelajar tahfiz untuk sesi pertama latihan TVET seramai 35 orang,”ujarnya.

Program hari ini turut menyaksikan tandatangan memorandum persefahaman antara ECTC dan MTAQWA’S.

Sumber: malaysiadateline.com

Komen: Min cuma ingin tahu, kursus TVET tahfiz ni akan dapat sijil apa nanti?
Pastinya bukan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) kan?
Siapa boleh tolong jawab?